ทดลองทำข้อสอบครู


แนะนำวิทยากร

  


แผนที่โรงแรมติวสอบ

นายภาณุวัฒน์  จิตร์จำนงค์

ที่ 1 เอกดนตรี

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2


ฑศพล  พรมรังสี 

 สอบครูกทมได้ที่ 1 วิชาเอกเทคโนฯ

ปิ่นประภาภรณ์ กุลสุวรรณ 

สอบครูกทมได้ที่ 1 วิชาเอกคอมพิวเตอร์

ธนัฐฐา  สว่างรักษ์

สอบครู กทม.ได้ที่ 1 วิชาเอก  ภาษาไทย

นายกฤติภณ  เณรตาก้อง

ที่ 1 เอกภาษาไทย  

สพป.ราชบุรี เขต 2

นางสาวศิวาพร  ไผ่ครบุรี

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์  

สพป.ชุมพร เขต 1

นางสาวนพรัตน์  ยุคเกษมวงศ์

ที่  1 เอกภาษาอังกฤษ      สพม.9

นายทนงศักดิ์  หิรัญเรือง

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.ระนอง

นางสาวสุชญา  พันทวี

ที่ 1 เอกฟิสิกส์   สพม.3

นางประสบพร  หัตถกิจ

ที่ 1 เอกปฐมวัย

สพป.ชุมพร เขต 1

นายเจนณรงค์  อินทสุข

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์

สพป.นนทบุรี เขต 2

นางสาวหทัยทิพย์  หยงสตาร์

ที่ 1 เอกสุขศึกษา

สพป.ตรัง เขต 2

นางนันทพร  ศรีใหม่

ที่ 1  เอกปฐมวัย

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

 

นางสาวธนสร  สุขแก้ว

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

นางสาวชุติมาตย์  สนิทปู่

ที่ 1 เอกสังคมศึกษา

สพป.ตรัง เขต 2

นายคมกฤช  นิลวิจิตร

ที่ 1 เอกคอมพิวเตอร์ สพม.13

นางสาวสุชาดา  อำลอย

ที่ 1 เอกบรรณารักษ์

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

นางสาวกาญจน์สิตา  ตู้แก้ว

ที่ 1 เอกพลศึกษา  สพม.9

นายกิตติพงศ์  อ่ธิพรม

ที่ 1 เอกนาฏศิลป์ สพม.7

นางสาวฉวีวรรณ  พุ่มแจ้

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

นางสาวพรรณทิวา  จันทญาติ

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์ สพม. 36

นายอนุชา  โสลำภา

ที่ 1 เอกฟิสิกส์ สพม. 18

นางสาวนิตยา  ฟุ้งเฟื่อง

ที่ 1 เอกคอมพิวเตอร์

สพป.ระนอง

นางสาวมัทนา  ริดจันดี

ที่ 1 เอกปฐมวัย

สพป.นครราชสีมา เขต 6

นายสุรเดช  อินอ่อน

ที่ 1 เอกภาษาอังกฤษ

สพป.ชลบุรี เขต 1

นางสาวจารินิด  ต้นไฮ

ที่ 1 เอกอังกฤษ

สพป.จันทบุรี เขต 1

นางสาวปาจรีย์  น่วมเกิด

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

นายปัญญาวิทย์  แจ่มกนะจ่าง

ที่ 1 เอกภาษาไทย สพม.7

นางสาวทิพวรรณ  บุญอ่อน

ที่ 1 เอกสังคมศึกษา

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

นางสาววรณัน  ฉ่ำมณี

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

นายฮาตี้ย์  นิ่งแบบ

ที่ 1 เอกคริตศาสตร์

สพป.ภูเก็ต

นางสาวขนิฐา  แสงภารา

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.อยุธยา เขต 1

นางสาวฌาริญญา  ซ้ายหัน

ที่ 1 เอกปฐมวัย

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

นายสรสักดิ์  สิทธิคง

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.ตาก เขต 2

นางสาวจิดาภา  ศรีสิงห์

ที่ 1 เอกสังคมศึกษา

สพป.นนทบุรี เขต 2

นางสาวสุชัญญ์ญา  จันทร์นามเขตต์

ที่ 1 เอกภาษาจีน สพม.26

นายสันติ  ขำสกล

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.กำแพงเพชร เขต 2


ดับที่ 2 วิชาเอกบรรณารั

ช่อเพชร  โยเหลา

ที่ 1 เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น  วิชาเอกวิทยาศาสตร์

ชมมณี  ทมโคตร

ที่ 2 เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น  วิชาเอกภาษาไทย

อลิศรา  อุทธสิงห์

ที่ 2 เอกสังคม อบจ ศรีสะเกษ

ธีรศักดิ์  เชื่อนันตา

ที่ 1 เทศบาลเมืองลำพูน วิชาเอกคอมพิวเตอร์

ศุภชัย  ตาสาย

ที่ 2 เอกอุตสาหกรรม สพม.41

ฐชาดา  ถิระโคตร

ที่ 2 เอกสังคม นครราชสีมา 3


รูปภาพ

พัทธ์ธีรา  ศรีประสิทธิ์

ที่ 2 เอกอังกฤษ สพม.1รูปภาพ

ธันย์ชนก  จันทะบุตร

ที่ 2 เอกวิทย์ฯ นครสวรรค์2

รูปภาพ

จิรานุตม์  ถิ่นคำเชิด

ที่ 2 เอกเทคโนฯ อบจ.ศรีสะเกษ

พิพัฒน์พงษ์  ทองอยู่

ที่ 1 เอกพลศึกษา อบจ.ชัยภูมิ

ศยานนท์  ศิริขันธ์

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์ อบจ.สกลนคร


 สถิติวันนี้

47 คน

 สถิติเมื่อวาน 40 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3415 คน
90832 คน
1408153 คน
เริ่มเมื่อ 2008-05-29


 


 

สนทนาประสาสอบครู


เตรียมสอบครูผู้ช่วยคอร์สยาว วันที่ 24-28 เมษายน 2557 ณ โรงแรมสาเกตุนคร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
เตรียมสอบครูผู้ช่วยคอร์สยาว วันที่ 24-28 เมษายน 2557 ณ โรงแรมสาเกตุนคร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
หลักสูตร 5 วัน 4 คืนเราคือทีมจัดอบรมที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดมีผู้สอบได้ลำดับต้นๆเป็นรูปธรรมมากที่สุดในขณะนี้
คณะวิทยากร(ทุกจุดใช้วิทยากรชุดเดียวกัน)ลิ้งความพึงพอใจของคนมาติวhttp://www.sobkru.net/modules.php?name=Web_Board&file=view&No=137ลิ้งดูผลงานบางส่วน(คนที่สอบได้ที่ 1-10)http://www.sobkru.net/modules.php?name=Web_Board&file=view&No=138เริ่มลงทะเบียน 08.00 น วันแรกเวลาการอบรม 09.00 น . ถึง 22.00 น. ทุกวัน
ค่าลงทะเบียน 4,900 บาท
โอนเงินสำรองที่นั่ง 1000 บาท(ส่วนที่เหลือชำระวันแรก)
สิ่งที่ท่านจะได้รับ
เอกสารประกอบการอบรม 1 ชุด( 7 เล่ม) สมุด 1 เล่ม ปากกา 1 เล่ม หนังสือวิชาเอก 1 เล่ม ที่พัก 4 คืนพร้อมอาหารเช้า อาหารกลางวัน 5 มื้อ อาหารเย็น 4 มื้อ อาหารว่าง เช้าบ่าย รวม 10 มื้อ ซีดีการบรรยาย 2 แผ่น
ที่พักในโรงแรมห้องปรับอากาศ ใจกลางเมือง อาหารอย่างดีจากทางโรงแรม สะดวกสบายปลอดภัย กลางคืนสามารถผ่อนคลายกับสระว่ายน้ำโรงแรมได้ ( พิษณุโลกห้องละ 3 ท่าน แต่ละห้องแยกชาย-หญิง หากท่านมาเป็นกรุ๊บแจ้งได้ครับว่าจะพักกับใคร)บริการหลังการอบรม

จัดส่งข้อมูลการสอบ แนวข้อสอบ ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการสอบผ่านอีเมล์ล บริการให้คำปรึกษาการเลือกสถานที่สอบ ตอบปัญหาข้อสอบ และอื่นๆ ทางโทรศัพท์ เฟสบุค และอีเมล์ล
การันตีคุณภาพ ด้วยรายชื่อและจำนวนผู้สอบผ่านจำนวนมากการสำรองที่นั่ง
โอนเงินสำรองที่นั่ง 1000 บาท บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตีัส ปากช่อง บัญชีเลขที่ 005-8-96178-7 ชื่อบัญชี นายยุทธพงษ์ชัย เกตุบางแล้วเก็บสลิปใว้ตรวจสอบวันแรกของการลงทะเบียน หรือโทรแจ้งการโอนเงิน(โอนทางเอทีเอ็มหรือเค้าท์เตอร์ธนาคารได้) แจ้งวันที่โอน เวลา และสถานที่โอน
แจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ในบอร์ดนี้(ช่องแสดงความคิดเห็น) หรือโทรแจ้งได้ที่เบอร์
061-6434656 , 093-3431678 , 098-6329918 ,

061-1177943 , 062-2516695ติวเข้มข้นในทุกวิชา(ยกเว้นวิชาเอกให้เข้ากลุ่ม)มีติววันละสามรอบ รอบเช้า รอบบ่าย รอบค่ำย้ำข้อมูลสำคัญ แนวข้อสอบมากมาย คุณจะได้พบเพื่อนใหม่ ในบรรยากาศวิชาการ เพื่อให้คุณมั่นใจในการทำข้อสอบหมดปัญหาการทำข้อสอบโอกาสสำคัญที่จะทำให้คุณบรรจุเป็นครูผู้ช่วยมาถึงแล้ว
โทรสำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้
รหัสล็อกอินเว็บบอร์ด 1234
โดย ผอ.ยุทธ 2016-03-01 11:47:50 [IP : 202.29.178.xxx]

ความคิดเห็น
นายกำลาภ สาระผล 1ที่ครับ
By บาส Send บาส เบอร์โทรศัพท์. 0831469085 2016-03-25 11:23:32 [IP : 113.53.249.xxx]
จองติวครับ ยาวร้อยเอ็ด
รักศักดิ์ มณีวรรณ 095-2183730
By M Send M เบอร์โทรศัพท์. 0800879776 2016-03-21 19:42:19 [IP : 49.48.82.xxx]
จองติวครับ
1 จตุพร 088-5801099
By เอ็ม Send เอ็ม เบอร์โทรศัพท์. 0800879776 2016-03-21 18:50:55 [IP : 49.48.82.xxx]
ร้อยเอ็ดคอสยาวคะชื่อ น.ส.ปาริฉัตร สุ่มมาตย์
เบอร์ 0969945941คะ
By น้ำผึ้ง Send น้ำผึ้ง เบอร์โทรศัพท์. 0616434656 2016-03-21 12:14:38 [IP : 49.48.82.xxx]
ธัญญา ผ่องสนาม 081-5747486
1ที่

ปาริฉัตร สุ่มมาตย์ 082-2242159
1ที่คะ
By กุ้ง Send กุ้ง 2016-03-21 09:55:25 [IP : 27.145.136.xxx]
ธิดารัตน์ เผือกคล้าย 087-8609659
1ที่

จินตนา อนุพันธ์ 083-7208911
1ที่

ปรัศนีย์ แก้วใหญ่ 093-0934483
นราภรณ์ เหล้าทอง 084-6006597
2ที่

สิริมงคล มุระดา 091-0503592
1ที่

ศรีสุดา แสงกล้า 088-5503975
ภัทรวดี ประทุมวัน 084-8870324
2ที่

อริยา ทองสง 093-4935697
ณัฐวุฒิ จันทร์มะโฮง 089-9416461
2ที่

ศิริขวัญ แปกลาง 093-4258130
1ที่

อัมพร ฉะภูมิรัมย์ 090-8209538
1ที่

ศิลาณีย์ เทียบทิม 097-3200694
1ที่

คะ
By กุ้ง Send กุ้ง 2016-03-21 09:47:05 [IP : 27.145.136.xxx]
นางสาวลักขณา การุญ
0615081458
นางสาวไอรดา นรสาร
0622697462
นางสาวเดือนเพ็ญ สอนสมนึก
0997237613

คะ
By ทิพย์ Send ทิพย์ เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2016-03-18 09:12:37 [IP : 1.47.74.xxx]
นางสาวสุดใจ สาวินาจ โทร 0849273513 หรือ 0863501727
ครอสยาวร้อยเอ็ด คะ
By ทิพย์ Send ทิพย์ เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2016-03-17 19:20:53 [IP : 27.145.136.xxx]
ธยายุทธ นรชาน
061-9204416

คะ
By ทิพย์ Send ทิพย์ เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2016-03-17 19:08:40 [IP : 27.145.136.xxx]
นางสาวพรยุพิน จิตจักร์ [ขวัญ] 086 233 9727
คะ
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2016-03-17 11:12:05 [IP : 116.58.249.xxx]
ธนายุทธ คชเสียนสืบ
084-9599970

ครับ
By แก็บ Send แก็บ เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2016-03-16 16:07:29 [IP : 110.168.52.xxx]
อนุวัฒิ โพพิธี
เพ็ญนภา แรงเลิศ
088-5318371

คะ
By ทิพย์ Send ทิพย์ เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2016-03-16 15:53:08 [IP : 110.168.52.xxx]
ยุพาประกา กฤตาคม
093-3271969

อภิสิทธิ ฤทธิแสง
091-4169674

คะ
By ทิพย์ Send ทิพย์ เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2016-03-16 15:50:50 [IP : 110.168.52.xxx]
สุกัญญา ดีดวงพัน
099-5745784

คะ
By ทิพย์ Send ทิพย์ เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2016-03-16 15:19:03 [IP : 110.168.52.xxx]
ปาริชาติ สมีน้อย
ชัยวิทชาติ
อนัน หงสาน้อย
084-7885981
คะ
By ทิพย์ Send ทิพย์ เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2016-03-16 15:16:36 [IP : 110.168.52.xxx]
3 ที่นะคะ น.ส. รัตนาภรณ์ พื้นทะสิม 0934497329

น.ส. สุธิรักษ์ โพธิผา 0890368182

น.ส. รุจิรา ทองดวง 0943691933


ร้อยเอ็ดคอสยาวคะ
By น้ำผึ้ง Send น้ำผึ้ง เบอร์โทรศัพท์. 0616434656 2016-03-16 12:52:28 [IP : 171.4.20.xxx]
จอง 2 ที่นะคะ ให้เพื่อนด้วยค่ะ
นางสาวทิวาทิพย์ โนเปลือย
088-571-2671
นางสาวนวลหงษ์ คำโฮง
088-551-9594
คอสยาวร้อยเอ็ดคะ
By น้ำผึ้ง Send น้ำผึ้ง เบอร์โทรศัพท์. 0616434656 2016-03-16 12:43:41 [IP : 171.4.20.xxx]
ชื่อ นลินีย์ กุดกังวล
087-450-1602
คะ
By น้ำผึ้ง Send น้ำผึ้ง เบอร์โทรศัพท์. 0616434656 2016-03-15 11:03:45 [IP : 171.4.20.xxx]
พรสุดา ประมายะยัง

084-789-7237

คะ

By น้ำผึ้ง Send น้ำผึ้ง เบอร์โทรศัพท์. 0616434656 2016-03-14 21:58:53 [IP : 171.4.21.xxx]
นางสาวศศิวิมล เรืองแหล้
0914193263
นางสาวสุภาพร ธุระพันธ์
0868629515
นายวิษณุ แสนโคตร
0914193264

นายกิตติพงษ์ บุญไชยยงค์
0931029203

น ส อริยา ทองสง
0934935697
นายณัฐวุฒิ จันทร์มะโฮง
0899416461
คอสยาวร้อยเอ็ด8t คะ
By น้ำผึ้ง Send น้ำผึ้ง เบอร์โทรศัพท์. 0616434656 2016-03-14 21:57:19 [IP : 171.4.21.xxx]
น ส อริยา ทองสง 0934935697

นายณัฐวุฒิ จันทร์มะโฮง

0899416461 ร้อยเอ็ดคอสยาว

..................................................
จองที่1นะค่ะ นางสาวนุชธิดา. โคตรรักษา

โรงแรมสาเกตุนคร จ.ร้อยเอ็ด

โทร 061-1193563
..............................................
จองอีก1ทีนะค่ะนางสาวรุ้งตะวัน ภูสมพงษ์

โทร098-8084687 โรงแรมสาเกตุนคร

ร้อยเอ็ดค่ะ
...........................................คะ
By น้ำผึ้ง Send น้ำผึ้ง เบอร์โทรศัพท์. 0616434656 2016-03-14 20:51:25 [IP : 171.4.21.xxx]

สำรองจอง 2 ที่นะคะ 0817499799

คะ นางสาวกรกมล เนตะเวร

และนางสาวนริศรา บุ่งอุทุม
By น้ำผึ้ง Send น้ำผึ้ง เบอร์โทรศัพท์. 0616434656 2016-03-14 20:40:15 [IP : 171.4.21.xxx]
ลงชื่อจองคอร์สยาวที่ร้อยเอ็ดวันที่24-28 เมษาค่ะ

ชื่อนางสาวบุณฑริกา อนุแก่นทราย

เบอร์ 0883272861

คะ
By น้ำผึ้ง Send น้ำผึ้ง เบอร์โทรศัพท์. 0616434656 2016-03-14 20:31:52 [IP : 171.4.21.xxx]
จองเพิ่ม 2 ที่คะ
ณัฐพล จิตเย็น 088-1295732
นุชจรี สาระ
By หนูนา Send หนูนา เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2016-03-14 16:20:45 [IP : 171.97.191.xxx]
ปิยกร เหลาประเสริฐ 091-3452526
นิสาพร กุดหอม 093-4531008
จอง 2 ที่คะ
By หนูนา Send หนูนา เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2016-03-14 16:19:12 [IP : 171.97.191.xxx]
น.ส สุดารัตน์ มิ่งขวัญ
0828728388 คะ
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2016-03-14 10:42:57 [IP : 112.143.9.xxx]
กนกพร รักเมือง 098-8800355
เจนรง วงเที่ยง
คะ
By ทิพย์ Send ทิพย์ เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2016-03-14 08:47:25 [IP : 171.97.191.xxx]
ยุทธนาพร บุษผาดี
088-1173055
จอง 3 ที่คะ

รัธวรรณ ต้นสกุล
091-8827293
จอง 4 ที่คะ

By ทิพย์ Send ทิพย์ เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2016-03-10 13:36:42 [IP : 171.97.202.xxx]
นายพิสิฐ เคียงสันเทียะ
จองครับ
By กอล์ฟ Send กอล์ฟ เบอร์โทรศัพท์. 0980979391 2016-03-09 21:20:51 [IP : 58.10.97.xxx]
1ที่ครับ
พรสุดา ประมายะยัง 084-789-7237
By M Send M เบอร์โทรศัพท์. 0800879776 2016-03-09 16:58:56 [IP : 171.4.21.xxx]
2ที่ครับ
อัจฉรา หนูน้ำคำ 084-832-4457
ชัยวัฒน์ หนูน้ำคำ
By M Send M เบอร์โทรศัพท์. 0800879776 2016-03-09 16:56:52 [IP : 171.4.21.xxx]
2ที่ครับ
ศรีสุดา 089-2779699
กัลญา นามโยธา 083-3570469
By M Send M เบอร์โทรศัพท์. 0800879776 2016-03-09 16:43:36 [IP : 171.4.21.xxx]
ุ6ที่ครับ
ปุญญิสา ห่วงประโคน 098-6381913
สุดารัตน์ เรืองชาญ 0621238499
เพ็ญประภา สุดประโคน 088-5811163
ขนิษฐา แจ่มใส 082-7814256
สุรีรัตน์ รัตน์ประโคน 087-4604040
จิตติมา ทองดี 083-0441994
By M Send M เบอร์โทรศัพท์. 0800879776 2016-03-09 11:34:45 [IP : 171.4.21.xxx]
ธนวรรณ ทองวงสา
081-9341739 คะ
By ทิพย์ Send ทิพย์ เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2016-03-07 10:32:05 [IP : 171.97.140.xxx]
พิชยาญาภา 0905946554
คะ
By น้ำผึ้ง Send น้ำผึ้ง เบอร์โทรศัพท์. 0616434656 2016-03-06 16:40:10 [IP : 223.205.99.xxx]
ชื่อ ชยาภา สุขโขลัม
096-173-6420
2ที่ คอสยาว คะ
By น้ำผึ้ง Send น้ำผึ้ง เบอร์โทรศัพท์. 0616434656 2016-03-06 13:21:07 [IP : 223.205.99.xxx]
สวัสดี คะ
ที่หนูโทรหาว่าจะจองโต๊ะติวระยะยาว 5 วันที่ โรงแรมสาเกตุนคร จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 24 - 28 เมษา คะ
1.นางสาวจิราภา สายสุริย์ 080-0097385
2.นางสาวดาริกา เขจรลาภ
061-1384538
3.นายสมบูรณ์ คำมุงคุณ
090-4960854
4.นางสาวปริตา สุทวา
085-6395783
5.นางสาวละอองฟ้า เพ็งลุน
089-5723949
ค่ะ ^__^
By ทิพย์ Send ทิพย์ เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2016-03-05 21:36:55 [IP : 1.47.107.xxx]
นางสาว อนงค์ ผาลาด เบอโทร 0917579586 คะ
By ทิพย์ Send ทิพย์ เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2016-03-05 14:24:18 [IP : 1.47.74.xxx]
ประกร กินเลส
094-9057088

คะ
By ทิพย์ Send ทิพย์ เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2016-03-03 21:08:09 [IP : 171.96.139.xxx]
จิรัชยา แดนกาใส
098-1813453

ศักดิ์สิทธิ เมืองสันเทียร
สรัญยา นนประสี
088-5990490

จุรีรัตน์ สุริลอด
093-2316160

ประภัสสร ศรีเกษตร
085-4900304

นนทนัน ผิวผ่อง
082-4806566

คะ
By ทิพย์ Send ทิพย์ เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2016-03-03 20:49:10 [IP : 171.96.139.xxx]
จอง 4 ที่คะ
087-8037314
ปุณยนุช ปุยฝ้าย
By ปุ้ย Send ปุ้ย 2016-03-03 10:43:24 [IP : 171.4.19.xxx]
จอง 1 ที่ครับ
วีระนุช จินดา
089-714-2613


จอง 2 ที่
สุวรรณา ทิพพล
ขจรศักดิ์ นะราญรำ
092-9122-306


กรรณิการ์. ศรีชัย
ธิดารัตน์ อรุณตรี
พรพรรณ ศรีวาจา
วิสุดา มะลาสาด
087-231-5150


กัญญารัตน์ หนองขุนสาตร์
062-117-0457


เศรษฐวุฒิ
จักรี
สุนทร
เทพพิทักษ์
085-647-6698


จอง 2 mี่ครับ
นางสาวชัขฎาพร ก้านเหลือง
0851461273
By ปุ้ย Send ปุ้ย 2016-03-02 15:39:02 [IP : 171.4.19.xxx]
ปักษ์วดี เดือนกอง 0827808218
มัลลิกา โคตรลือชา 0942717118
จิรศักดิ์ โนนเดช 0810685668

จอง 1 ที่คะ
By ทิพย์ Send ทิพย์ เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2016-03-02 08:55:00 [IP : 171.97.167.xxx]
นางสาวศันสนีย์ ศรีพงษ์. เบอร์ 0800908156
นายสุรัตน์ จงแพทย์ 0956185839
คะ
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2016-03-01 11:54:17 [IP : 116.58.249.xxx]

ความคิดเห็น
Please use IE for editing.
โดย
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์
Security
Click to reload image
Insert Image Insert Image by browse

คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ] 


นายฮัมดี  หะยีและ

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.ปัตตานี เขต 2

นางสาวอรรญา  จุ้ยนคร

ที่ 1  เอกวิทยาศาสตร์

สพม 11

นายวรเดช  จริงจังชนังกูล

ที่ 1 เอกภาษาไทย 

สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

นางสาวปิยนุช  ศิริโสภาพงษ์

ที่ 1 เอกภาษาอังกฤษ

สพป ปทุมธานี เขต 2

 

นายศิรวิทย์  มุ่งธนวรกุล

ที่ 1 เอกพลศึกษา  สพม.10

นางสาวณณิฌญา  เจียมสุขสุจิตต์

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์ 

สพม 11

นายธนรัชต์  ศิริวัฒน์

ที่ 1 เอกดนตรีสากล

สพม.36

นางสาววาลิกา  รักยินดี

ที่ 1 เอกคอมพิวเตอร์

สพป.ราชบุรี เขต 1

นายปิยานนท์  แก้วแกมทอง

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์

สพป.ปทุมธานีเ ขต 1

นางสาวชนิดา  คงไข่ศรี

ที่ 1 เอกสังคมศึกษา

สพป.สุราษฎรธานี เขต 1

นายศิวุทธ  กุศลพรสร้าง

ที่ 1 เอกคณิตศษสตร์

สพป.นครราชสีมา เขต 4

นายธนัตท์  โสตถิกุล

ที่ 1 เอกพลศึกษา  สพม.42

นางสาวนิตยา  สุขแจ่ม

ที่ 1  เอกสังคม

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

นายมนตรี  โพธิ์ทับทิม

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพป.นครสวรรค์ เขต 2

นางสาวศิริกุล  อุ่นศิลป์

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพม.32

นายพลกฤต  ศรีนันตา

ที่ 1 เอกดนตรี

สพป.เชียงใหม่ เขต 3

นางสาวทิพยาภรณ์  เศวตนัย

ที่ 1 เอกนาฏศิลป์

สพป.นครราชสีมา เขต 4

นายศราวุธ  จงรักวิทย์

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.กระบี่

นางสาวนฤมล  คำพุทธ

ที่  1 เอกภาษาจีน

สพม.14

นาวศรายุทธ  ท้าวประสิทธิ์

ที่ 1 เอกพลศึกษา สพม.5

นางสกาวทิพย์  สังคปาล

ที่ 1 เอกทัศนศิลป์

สพม.14

นายธนารักษ์   บุญกาญจน์

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

นางสาวพัชรินทร์  สิทธิภูมิ

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพม.18

นายต่อศักดิ์  ศรีแก้วแฝก

ที่ 1 เอกภาษาอังกฤษ

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

นางสาวณัฐชยา  นาควิสุทธฺื

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์

สพป.กำแพงเพชร เขต 2

นายจิรวัฒน์  โสมแก้ว

ที่ 1 เอกดนตรีไทย

สพป.ภูเก็ต

นางสาวเมธาวี  เชื้อสาย

ที่ 1 เอกปฐมวัย

สพป.เชียงใหม่ เขต 3

นายจอห์นสัน  มุมธุลี

ที่ 1 เอกพลศึกษา

สพป.สระแก้ว เขต 2

นางสาววิภาดา  ลาปะ

ที่ 1 เอกภาษาจีน

สพม.25

 

นางสาวธาริตา  นนสุวรรณ

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพม. 11

 

กาญจนาณัฐ  หุ่นโพธิ์

ที่ 1 เอกอังกฤษ นครสวรรค์ 2

จุลดิฐ  อุ่นหนองกุ่ง

ที่ 1 เอกอุตสาหกรรม สศศ

ธีรพล  ทรัพย์ทวี

ที่ 1 คณิตศาสตร์ เชียงใหม่ 5

ธนาภรณ์  เงินเนตร

ที่ 1 เอกเคมี สพม. 42

นรินทร์ ธุรธรรม

ที่ 1 เอกปฐมวัย  เลยเขต 3

อุษณีย์  ลานรอบ

ที่ 1 เอกวิทย์ ประจวบ 2

แสงจันทร์  ศรีสุทธา

ที่ 1 เอกปฐมวัย เชียงราย 3

ภัทร  เจริญกุล

ที่ 1คณิตศาสตร์ กาญจน์บุรี 2

ตรัย  แกลงกระโทก

ที่ 1 เอกอังกฤษ ตาก เขต 2

อาทิตย์  ชมชาติ

ที่ 1 เอกภาไทย นครสวรรค์2


วรเชษฐ์  ไชยสงค์

ที่ 2 เอกสังคม สพม.30

กรรณิการ์  ละออง

ที่ 2 เอกสังคม ลพบุรี 2


อนุสรณ์  ช่ออังชัน

ที่ 2 เอกคอมฯ กาญจน์ 3

พิไลวรรณ  ทองมาก

ที่ 2 เอกเคมี สพม.1

อดุลย์  หลักชัย

ที่ 1 ฟิสิกส์  สพม 29
 

 

หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑