ทดลองทำข้อสอบครู


แนะนำวิทยากร

         


LINE@:@teacher35
แผนที่โรงแรมติวสอบ

นายภาณุวัฒน์  จิตร์จำนงค์

ที่ 1 เอกดนตรี

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2


ฑศพล  พรมรังสี 

 สอบครูกทมได้ที่ 1 วิชาเอกเทคโนฯ

ปิ่นประภาภรณ์ กุลสุวรรณ 

สอบครูกทมได้ที่ 1 วิชาเอกคอมพิวเตอร์

ธนัฐฐา  สว่างรักษ์

สอบครู กทม.ได้ที่ 1 วิชาเอก  ภาษาไทย

นายกฤติภณ  เณรตาก้อง

ที่ 1 เอกภาษาไทย  

สพป.ราชบุรี เขต 2

นางสาวศิวาพร  ไผ่ครบุรี

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์  

สพป.ชุมพร เขต 1

นางสาวนพรัตน์  ยุคเกษมวงศ์

ที่  1 เอกภาษาอังกฤษ      สพม.9

นายทนงศักดิ์  หิรัญเรือง

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.ระนอง

นางประสบพร  หัตถกิจ

ที่ 1 เอกปฐมวัย

สพป.ชุมพร เขต 1

นายเจนณรงค์  อินทสุข

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์

สพป.นนทบุรี เขต 2

นางสาวหทัยทิพย์  หยงสตาร์

ที่ 1 เอกสุขศึกษา

สพป.ตรัง เขต 2

นางนันทพร  ศรีใหม่

ที่ 1  เอกปฐมวัย

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

 

นางสาวธนสร  สุขแก้ว

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

นางสาวชุติมาตย์  สนิทปู่

ที่ 1 เอกสังคมศึกษา

สพป.ตรัง เขต 2

นายคมกฤช  นิลวิจิตร

ที่ 1 เอกคอมพิวเตอร์ สพม.13

นางสาวสุชาดา  อำลอย

ที่ 1 เอกบรรณารักษ์

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

นางสาวกาญจน์สิตา  ตู้แก้ว

ที่ 1 เอกพลศึกษา  สพม.9

นายกิตติพงศ์  อ่ธิพรม

ที่ 1 เอกนาฏศิลป์ สพม.7

นางสาวฉวีวรรณ  พุ่มแจ้

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

นางสาวพรรณทิวา  จันทญาติ

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์ สพม. 36

นายอนุชา  โสลำภา

ที่ 1 เอกฟิสิกส์ สพม. 18

นางสาวนิตยา  ฟุ้งเฟื่อง

ที่ 1 เอกคอมพิวเตอร์

สพป.ระนอง

นางสาวมัทนา  ริดจันดี

ที่ 1 เอกปฐมวัย

สพป.นครราชสีมา เขต 6

นายสุรเดช  อินอ่อน

ที่ 1 เอกภาษาอังกฤษ

สพป.ชลบุรี เขต 1

นางสาวจารินิด  ต้นไฮ

ที่ 1 เอกอังกฤษ

สพป.จันทบุรี เขต 1

นางสาวปาจรีย์  น่วมเกิด

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

นายปัญญาวิทย์  แจ่มกนะจ่าง

ที่ 1 เอกภาษาไทย สพม.7

นางสาวทิพวรรณ  บุญอ่อน

ที่ 1 เอกสังคมศึกษา

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

นางสาววรณัน  ฉ่ำมณี

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

นายฮาตี้ย์  นิ่งแบบ

ที่ 1 เอกคริตศาสตร์

สพป.ภูเก็ต

นางสาวขนิฐา  แสงภารา

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.อยุธยา เขต 1

นางสาวฌาริญญา  ซ้ายหัน

ที่ 1 เอกปฐมวัย

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

นายสรสักดิ์  สิทธิคง

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.ตาก เขต 2

นางสาวจิดาภา  ศรีสิงห์

ที่ 1 เอกสังคมศึกษา

สพป.นนทบุรี เขต 2

นางสาวสุชัญญ์ญา  จันทร์นามเขตต์

ที่ 1 เอกภาษาจีน สพม.26

นายสันติ  ขำสกล

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.กำแพงเพชร เขต 2


ดับที่ 2 วิชาเอกบรรณารั

ช่อเพชร  โยเหลา

ที่ 1 เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น  วิชาเอกวิทยาศาสตร์

ชมมณี  ทมโคตร

ที่ 2 เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น  วิชาเอกภาษาไทย

อลิศรา  อุทธสิงห์

ที่ 2 เอกสังคม อบจ ศรีสะเกษ

ธีรศักดิ์  เชื่อนันตา

ที่ 1 เทศบาลเมืองลำพูน วิชาเอกคอมพิวเตอร์

ศุภชัย  ตาสาย

ที่ 2 เอกอุตสาหกรรม สพม.41

ฐชาดา  ถิระโคตร

ที่ 2 เอกสังคม นครราชสีมา 3


รูปภาพ

พัทธ์ธีรา  ศรีประสิทธิ์

ที่ 2 เอกอังกฤษ สพม.1รูปภาพ

ธันย์ชนก  จันทะบุตร

ที่ 2 เอกวิทย์ฯ นครสวรรค์2

รูปภาพ

จิรานุตม์  ถิ่นคำเชิด

ที่ 2 เอกเทคโนฯ อบจ.ศรีสะเกษ

พิพัฒน์พงษ์  ทองอยู่

ที่ 1 เอกพลศึกษา อบจ.ชัยภูมิ

ศยานนท์  ศิริขันธ์

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์ อบจ.สกลนคร


 สถิติวันนี้

25 คน

 สถิติเมื่อวาน 735 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
14007 คน
43750 คน
1981709 คน
เริ่มเมื่อ 2008-05-29


 


สนทนาประสาสอบครู


11@ติวสอบครูผู้ช่วย จ.อุบลราชธานี 31 ม.ค.-1 ก.พ.58 ณ โรงแรมปทุมรัตน์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
หลักสูตร 2 วัน(สุดคุ้ม)

เชิญทุกท่านที่ประสงค์เป็นครูผู้ช่วยจองติวกับเราทีมติวที่มีคนมาติวแล้วสอบบรรจุครูได้มากที่สุดในประเทศไทยในระยะสามปีที่ผ่านมา(2555-2557) และเรามั่นใจว่าปี 2558 เราจะพาท่านประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายอีกครั้ง
สถิติการสอบครูผู้ช่วย ปี 2557
ลูกศิษย์เราสอบได้ลำดับที่ 1 จำนวน 78 คน
ลูกศิษย์เราสอบขึ้นบัญชีรอการบรรจุ กว่า 3000 คน
(มีรายชื่อและเขตที่สอบได้ทุกคนยืนยันคุณภาพการติว)


เราคือทีมติวที่มีผลงานประจักษ์ชัดมีผู้สอบได้ลำดับต้นๆเป็นรูปธรรมมากที่สุดในขณะนี้

ลิ้งความพึงพอใจของคนมาติว
http://www.sobkru.net/modules.php?name=Web_Board&file=view&No=137


คณะวิทยากร(ทุกจุดใช้วิทยากรชุดเดียวกัน) นำโดย ผอ.ยุทธพงษ์ชัย เกตุบาง ผอ.ชัยทัศน์ จ้องสกุลวงษ์
เริ่มลงทะเบียน 08.00 น วันแรก
เวลาการอบรม 09.00 น . ถึง 17.30 น. ทุกวัน
กำหนดการอบรม
วันที่ 1 ความรอบรู้
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน @นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา @เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร@วัฒนธรรมไทย และขนพธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น@กฎหมายการศึกษา(ทุกฉบับ)
เทคนิคพิชิตข้อสอบความสามารถด้านตัวเลข(คณิตศาสตร์)

วั้นที่ 2 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
วิชาการศึกษา หลักการศึกษา หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว สื่อและนวัตกรรมการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา
วิชาชีพครู เจตคติต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม วินัยและการรักษาวินัย ความเป็นพลเมืองดี การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น ความคิดสร้างสรรค์ต่อวิชาชีพ การจัดการความรู้ การสร้างสัมพันธ์ชุมชน
เทคนิคการทำข้อสอบภาษาไทย
ค่าลงทะเบียน(ชำระวันแรกของการอบรม) 1,800 บาท
สิ่งที่ท่านจะได้รับ เอกสารประกอบการอบรม 2 เล่ม สมุด 1 เล่ม ปากกา 1 เล่ม อาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารว่าง เช้าบ่าย รวม 4 มื้อ ซีดีการบรรยายเมื่อปีที่แล้ว 1 แผ่น วุฒิบัตรผ่านการอบรม 1 ฉบับ ส่วนลดค่าที่พักของโรงแรมตามโปรโมชั่นที่จัดให้ผู้เข้าอบรม

บริการหลังการอบรม จัดส่งข้อมูลการสอบ แนวข้อสอบ ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการสอบผ่านอีเมล์ล บริการให้คำปรึกษาการเลือกสถานที่สอบ ตอบปัญหาข้อสอบ และอื่นๆ ทางโทรศัพท์ เฟสบุค และอีเมล์ล
เราคือทีมติวทีมเดียวที่จะดูแลท่านตั้งแต่มาติวกับเรา หลังติว จนกระทั่งสอบบรรจุ หรือแม้แต่ท่านบรรจุเป็นครูแล้วเรายินดีดูแลให้คำปรึกษาท่านตลอดไปครับ

การันตีคุณภาพ ด้วยรายชื่อและจำนวนผู้สอบผ่านและได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยมากที่สุดในระยะสามปีที่ผ่านมา
การสำรองที่นั่ง แจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์
ในบอร์ดนี้(ช่องแสดงความคิดเห็น) หรือโทรแจ้งได้ที่เบอร์ 087-9897389 และ 089-0954409 และ 093-3431678 และ 098-6329918 และ 098-6352611 และ 081-4573120

หมายเหตุกำหนดการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และทุกจุดใช้วิทยากรชุดเดียวกัน
รหัสล็อกอินเว็บบอร์ด 1234
โดย ผอ.ยุทธ 2014-10-21 10:50:39 [IP : 183.89.85.xxx]

ความคิดเห็น
นางสาวมลฤดี สิทธิพร
จอง 1 ที่คะ
0991736798
By ทิพวิไล Send ทิพวิไล เบอร์โทรศัพท์. 0991736798 2015-01-29 17:44:42 [IP : 110.169.52.xxx]

นายธวัชชัย  สุภาพันธ์ จอง 1 ที่นั่ง

085-4606723


By ธวัชชัย Send ธวัชชัย 2015-01-29 12:36:32 [IP : 116.58.253.xxx]
ฐิติรัตน์ หลักบุญ
084-5494631


อรวรรณ พรมเพ็ญ
ปิยนัทธิดา เคนบุปผา
098-5871767


เพ็ญนภา บุญพาลี
088-7197423


มณี ขันศรี
อุษา ทิพย์พุททรา
084-7953930

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2015-01-28 14:37:36 [IP : 118.172.191.xxx]
พัชรี รอดคำทุย 0807202867นางสาวขวัญฤดี จันทร์ลุน
0876551208
นางสาวจิรานุช กันยาสาย
0874589207
นางสาวสุพรรณา บุญยัง
0827560387

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2015-01-28 09:28:28 [IP : 118.172.191.xxx]
ปราณี เคนทองที จอง1 ที่ค่ะ
0939726672
By ปราณี Send ปราณี เบอร์โทรศัพท์. 0939726672 2015-01-27 20:38:34 [IP : 101.51.51.xxx]
มนัษฎา แสงสิงห์แก้ว
099-0242542พรกนก เติมใจ
นัทธิดา พรมบุตร
099-0277991

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2015-01-27 11:17:50 [IP : 125.27.139.xxx]
จอง 2 ที่
ประเสิรฐศักดิ์ สมดอกแก้ว
กิตติศักดิ์ เสรัตน์
082-8640436
093-4585699

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2015-01-27 09:18:19 [IP : 223.204.49.xxx]
ชนาภา สายเนตร 085 201 5160

............
อาพาพร บัวงาม 083 367 6935

..............
วุฒิศักดิ์ บุญมาก 084 606 7390

...........
วิยดา อุปลี 089 627 4679

...............

ผู้รับจอง น้ำผึ้ง
By ผึ้ง Send ผึ้ง เบอร์โทรศัพท์. 0616434656 2015-01-27 08:33:45 [IP : 223.204.49.xxx]
จอง 1 ที่
พรทิพย์ ทองธรรมมา
082-865093
...................................
จอง 1 ที่
ทิพภาพร สับทาน
092-1654494
....................................
จอง 1 ที่
จารุวรรณ พรรษา
090-6016024
..................................

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2015-01-26 18:20:17 [IP : 223.204.49.xxx]
1 ที่ครับ
By ปิยะพงษ์ จันทร์ทรง Send ปิยะพงษ์ จันทร์ทรง เบอร์โทรศัพท์. 0835461990 2015-01-26 18:08:18 [IP : 101.51.8.xxx]
จรูญลักษณ์ ศิริปี
093-3210507

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2015-01-26 13:45:38 [IP : 118.172.186.xxx]
น.ส ธิดารัตน์ ทองสะอาด 0935081115

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2015-01-26 12:37:36 [IP : 118.172.186.xxx]
นสใสุทธินันท์ อิงบารมี 088-0775708

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2015-01-26 12:18:08 [IP : 118.172.186.xxx]
ณัฏพัชร วรวรรณ
จริยา เมตตา
083-737-0688

ทีมงาน
By ชมรม Send ชมรม 2015-01-25 10:46:01 [IP : 110.78.173.xxx]
จอง 1 ที่ครับ
นายเอกชาติ อยู่เย็น
093-5681942
By เอกชาติ Send เอกชาติ เบอร์โทรศัพท์. 0935681942 2015-01-23 23:22:43 [IP : 1.20.238.xxx]
จอง 1 ที่ครับ
นายเอกชาติ อยู่เย็น
093-568194
By เอกชาติ Send เอกชาติ เบอร์โทรศัพท์. 0935681942 2015-01-23 23:17:00 [IP : 1.20.238.xxx]
จอง 2 ที่ค่ะ
ณัฐธิดา พรมบุตร 090 826 4510
ภรณ์กนก เติมใจ 099 027 7991
By ณัฐธิดา Send ณัฐธิดา เบอร์โทรศัพท์. 0908264515 2015-01-23 13:46:08 [IP : 49.230.163.xxx]
จันทิพย์ โพธิ์สาร 080-4640580


เชิงขวัญ พิทักษ์ 084-8250651

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2015-01-22 14:28:38 [IP : 182.93.130.xxx]
แววมณี สำราญสุข
พินิจ โคตรจันทร์
089-5762638

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2015-01-21 10:42:34 [IP : 118.172.189.xxx]
ชลลดา ไชยจันทร์ 093 4797572
บุษบา สาขะสิงห์ 080 474 8191


ผู้รับจอง น้ำผึ้ง
By ผึ้ง Send ผึ้ง เบอร์โทรศัพท์. 0616434656 2015-01-21 09:39:15 [IP : 49.48.96.xxx]
จอง 1 ที่
จุฑารัตน์ ใจคิด
092-4297733
...............................................
จอง 1 ที่
ประภัสสร สังหะมงคล
098-5848630
.................................................
จอง 1 ที่
มยุรฉัตร จันทสิงห์
080-0082505
....................................................
จอง 1 ที่
สุรัญญา ศาลาแก้ว
089-5806504
....................................................
จอง 4 ที่
1.กาญจนา ลีลาสง่างาม
2.ศุภลักษณ์ สีดา
3.สุกัญญา ปานวุฒิ
4.ธิดารัตน์ สวัสดิ์พันธุ์
090-0388881
081-2824770
094-4681169
...........................................................
จอง 1 ที่
วาทิน วงลักษา
081-3459578
.....................................................

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2015-01-21 08:49:47 [IP : 49.48.96.xxx]
ประกายแก้ว คำวงษ์ 082-714-7350

อุมาพร สาโท 083-365-5324

กิติวัตร วงษ์โสภา 081-593-3907
ใหม่ ปรีเปรม

วราภรณ์ จันทสิน 084-766-6163
สุกัญญา สีสมบัติ
อัมพา คำมุงคุณ


ประภา พวกพ้อง 093-497-1097


ขันตา มีทรัพย์ 098-960-2295


กัญญารัตน์ สีทน 090-984-3765


ผู้รับจอง ครูปุ้ยBy ครูปุ้ย Send ครูปุ้ย 2015-01-21 08:41:40 [IP : 49.48.96.xxx]
นุจรีย์ ทองกล่ำ
ธัญวรรณ ใจเพ็ง
นัฐฐิยา ยอดจันดา
083-3040094
ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2015-01-20 15:54:42 [IP : 118.172.187.xxx]
1.นางสาววิไลวรรณ แก้วกำไร(โบว์) 0982046926
2.นางสาวกมลภัทร ทองสวัสดิ์ เบอร์โทร 0956056426
3.น.ส ยศนันท์ บุญสร้อย 0837450388
4.น.ส จุฑารัตน์ มาลาสาย 0854180173
5.น.ส สกุลรัตน์ ประทุมศรี 0963054115
6.น.ส กุลภัสสร ป้องคำ 083-740-3047
7.น.ส ธนาวดี เบญมาตย์ 082-747-7663
8.พัชรินทร์ ขำเนตร0850259312 เฟริน
9.นางสาวภานิดา ดวนใหญ่ 0921769230 เรียม
10นางสาวจิราพร เครือคุณ 090-6179297 แป๋ม
11.สุนันทา นามทอง 082-4810324

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2015-01-20 14:42:41 [IP : 118.172.187.xxx]
วุฒิพันธ์ สายเสน
085-7622627

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2015-01-20 13:54:13 [IP : 118.172.187.xxx]
กุลทลี พลสีหา
083-1246162

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2015-01-20 13:50:10 [IP : 118.172.187.xxx]
จอง 2 ที่
นางสาวอโรชา โสตแก้ว
085-4920020
By นางสาวอโรชา โสตแก้ว Send นางสาวอโรชา โสตแก้ว เบอร์โทรศัพท์. 0854920020 2015-01-17 14:14:56 [IP : 182.52.33.xxx]
จอง 2 ที่
นัชชา ประดับผล
ธวัชชัย นนท์พละ
082-1090503
087-2407524
................................
จอง 5 ที่
ทวีศักดิ์ กมล
ณีรนุช คำนัช
น้ำฝน กิ่งก้าน
ประเสริฐศักดิ์ สมดอกแก้ว
กิตติศักดิ์ เสนรัตน์
082-8640436
092-6618730
.............................................

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2015-01-14 17:55:32 [IP : 49.48.94.xxx]
จอง 2 ที่
กาญจนา สีลาศสง่างาม
ศุภลักษณ์ สีดา
090-0388881
087-8723249
.........................................
จอง 1 ที่
นิตยา บุญเจริญ
094-2764517
........................................
จอง 2 ที่
ช่อรัตน์ดา บุญญา
ปฎิวัติ เวรุวณารักษ์
090-8318773
......................................
จอง 1 ที่
ภคพร แวงวรรณ
089-2083873
.......................................
จอง 1 ที่
ประภาภรณ์ วรรณพันธ์
083-3762389
....................................
จอง 5 ที่
สมบูรณ์ สุมะนา 083-3473564
ธีระศักดิ์ ใจกล้า
วิชุดา โพธิปัด
ทิพวรรณ ประทุมทอง
เฟื่องฟ้า มรรคดี
..................................................
จอง 1 ที่
รัตติยาภรณ์ ดาวใส
085-3125744
..............................................

ผู้รับจอง ทิพยฺ์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2015-01-14 17:31:35 [IP : 49.48.94.xxx]
จอง 1 ที่
ลมัยพร วงษ์สา
080-4885963
.......................................
จอง 1 ที่ (เอกคณิต)
ดำรงฤทธิ์ จันสนิท
099-0730776
.......................................
จอง 1 ที่
สุภาพร แสงตีสุ
085-2003885
.........................................
จอง 1 ที่
เศรษฐวุฒิ มณีสุวรรณ
087-5669564
...............................
จอง 1 ที่
สมบูรณ์ สุมะนา
083-3473564
...........................................

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2015-01-14 17:12:14 [IP : 49.48.94.xxx]
ปริญญา ถิระโคตร

080 525 9585

ผู้รับจอง นำผึ้งค่ะ
By ผึ้ง Send ผึ้ง เบอร์โทรศัพท์. 0616434656 2015-01-14 15:31:49 [IP : 49.48.94.xxx]
ปรัศนี นันทจักรี 089 625 3815
รัตชา สินธุรนาชัย 086 258 8858
จินตวีร์ แสงงาม 080 171 8460
จารุนิภา ชัยเลิศ 087 641 9142

ผู้รับจองน้ำผึ้งติวเตอร์
By ผึ้ง Send ผึ้ง เบอร์โทรศัพท์. 0616434656 2015-01-14 11:09:52 [IP : 49.48.94.xxx]
จองตัว 1 ที่ ครับ
นายจันทร์ทรารักษ์ การะเกษ
087-4499-212
By นายจันทร์ทรารักษ์ การะเกษ Send นายจันทร์ทรารักษ์ การะเกษ เบอร์โทรศัพท์. 0876761668 2015-01-11 20:42:59 [IP : 183.89.80.xxx]

จองติว 1 ที่ครับผม

นายมณูญ  โสสว่าง

089-6294275

By มณูญ โสสว่าง Send มณูญ โสสว่าง เบอร์โทรศัพท์. 0896294275 2015-01-10 14:49:53 [IP : 202.29.20.xxx]
จองติว 2 ที่
จิตติพร มณีภาค
พ็ญพิริญา พิมพืดี
0895727496

ผู้รับจอง น้ำผึ้ง
By ผึ้ง Send ผึ้ง เบอร์โทรศัพท์. 0616434656 2015-01-08 16:44:30 [IP : 223.207.101.xxx]
จอง 1 ที่ครับ
นายวงศกร ณรงค์
0862874294
By วงศกร Send วงศกร 2015-01-07 20:42:32 [IP : 101.51.27.xxx]
จอง 1 ที่
วารินี สมเสียง
092-7137862

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2015-01-07 20:38:35 [IP : 223.205.100.xxx]
กุลธิดา
จอง 1 ที่นั่ง
By กุลธิดา Send กุลธิดา เบอร์โทรศัพท์. 0804396015 2015-01-07 16:01:56 [IP : 1.47.11.xxx]
ปริยากร นารี
ปรียานุช สรรพศรี
0813904086

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2015-01-07 10:28:44 [IP : 118.172.191.xxx]
ต้องใจ นาคำนวล
ฐิติมา กิ่งขา
สุรีพร ไชยโกศ
096-3015584

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2015-01-06 14:02:42 [IP : 125.27.141.xxx]
1 ที่คะ
By ฟาริดา Send ฟาริดา เบอร์โทรศัพท์. 0845857585 2015-01-05 14:11:29 [IP : 180.183.193.xxx]
จิราภรณ์ อนุพันธ์

087-6489044 ครับ
By ผอ.ยุทธ Send ผอ.ยุทธ เบอร์โทรศัพท์. 0879897389 2015-01-05 09:15:41 [IP : 106.0.210.xxx]
สุรีพร สงวนพิมพ์
ภัทราวรรณ สิงห์จันทึก

085-2015160 ครับ
By ผอ.ยุทธ Send ผอ.ยุทธ เบอร์โทรศัพท์. 0879897389 2015-01-05 08:55:44 [IP : 106.0.210.xxx]
นางสาวจิรัญญา เบ้าคำ
0801714361

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2015-01-04 08:30:34 [IP : 125.27.140.xxx]
วีรนา หลายวิวัฒน์

083-9008881 ครับ
By ผอ.ยุทธ Send ผอ.ยุทธ เบอร์โทรศัพท์. 0879897389 2015-01-04 00:08:19 [IP : 49.48.86.xxx]
นางสาวดากานดา อินทรพันธุ์
โทร 0812825081
จอง 1 ที่ ค่ะ
By ดากานดา Send ดากานดา เบอร์โทรศัพท์. 0812825081 2014-12-27 23:23:57 [IP : 58.10.138.xxx]
จุฑารัตน์ อินเสมียน
087-7703176

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2014-12-24 13:14:22 [IP : 118.172.189.xxx]
วรุศร 083-7271465

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2014-12-24 13:05:41 [IP : 118.172.189.xxx]
นางสาวพรธิดา พงษ์พันธ์ 080-1699076

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2014-12-24 12:56:07 [IP : 118.172.189.xxx]
จอง 1 ที่ค่ะ
นางสาวหทัยรัตน์ สร้อยสิงห์ 0868797965

ผู้รับจอง ครูปุ้ย
By ครูปุ้ย Send ครูปุ้ย 2014-12-23 20:56:15 [IP : 223.207.13.xxx]
จอง 1 ที่ คะ
สุปราณี
By สุปราณี Send สุปราณี เบอร์โทรศัพท์. 0880758619 2014-12-16 15:13:32 [IP : 101.51.19.xxx]
จอง 2 ที่
น.ส.รัชดามาศ ไชยทิพย์ 0905983567
น.ส.กัลยา ไชยทิพย์ 0844772767

ผู้รับจอง ครูปุ้ย
By ครูปุ้ย Send ครูปุ้ย 2014-12-16 08:38:09 [IP : 49.48.82.xxx]
จิตนิรันทร์ วงละคร
087-5794042

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2014-12-15 12:36:31 [IP : 118.172.190.xxx]
วิวัฒน์
เกวลิน
083-7271465

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2014-12-14 11:04:18 [IP : 171.98.162.xxx]
สุชาภัค สระทองห้อย
สุดารักษ์ ยาคำ

090-8264687
By ผอ.ยุทธ Send ผอ.ยุทธ เบอร์โทรศัพท์. 0879897389 2014-12-04 21:03:06 [IP : 118.173.242.xxx]
จอง 3 ที่
ภมร ไชยงาม
รัตนกุล สุวรรณเพรช
ส้มโอ บุญสมยา
094-2610055

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-11-26 09:39:38 [IP : 223.205.100.xxx]
วรวุฒิ ดวงแก้ว 091-8329860 จอง 1 ที่
พิจิตรา จันดาเป้า 090-0042753 จอง 1 ที่
ณัฐวุฒิ ผุยพรม 086-8737428 จอง 1 ที่
เกศรินทร์ ค้อทอง 094-2610055 จอง 1 ที่

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-11-24 18:18:44 [IP : 223.205.100.xxx]
จองติว 1 ที่

เฉลิมพล สระ

087 254 2895

ผู้รับจอง น้ำผึ้ง
By ้น้ำผึ้งติวเตอร์ Send ้น้ำผึ้งติวเตอร์ เบอร์โทรศัพท์. 0616434656 2014-11-20 13:51:07 [IP : 223.206.122.xxx]
จอง 1 ที่ ค่ะ
สุรีรัตน์ พัฒพันธ์
085-6823740

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-11-19 22:04:15 [IP : 223.206.122.xxx]
จอง 1 ที่
ชมัยพร เพชรพันธ์
084-360-0498

ผู้รับจอง ครูปุ้ย
By ครูปุ้ย Send ครูปุ้ย 2014-11-18 12:26:36 [IP : 223.206.48.xxx]
จองติว 1 ที่ค่ะ
ทรายแก้ว ถางวงศ์
085-2053467

ผู้รับจอง ครูปุ้ย
By ครูปุ้ย Send ครูปุ้ย 2014-11-13 21:02:10 [IP : 49.48.70.xxx]
จองติว 1 ที่ค่ะ
ฐิฐาพร นาคมี
085-7361564

ผู้รับจอง ครูปุ้ย
By ครูปุ้ย Send ครูปุ้ย 2014-11-13 21:00:04 [IP : 49.48.70.xxx]
จอง 1 ที่ ค่ะ
วรรณภา จุลไธสง
061-0434374

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-11-09 14:51:23 [IP : 49.48.67.xxx]
จองติว1ที่ค่ะ
จินตนาพร. ศรีจันทร์
088-1270972
By จินตนาพร ศรีจันทร์ Send จินตนาพร ศรีจันทร์ เบอร์โทรศัพท์. 0881270972 2014-11-08 15:48:34 [IP : 171.99.224.xxx]
จองติว 1 ที่ค่ะ
ชมัยพร เพชรพันธ์
084-3600498

ผู้รับจอง ครูปุ้ย
By ครูปุ้ย Send ครูปุ้ย 2014-11-07 16:54:16 [IP : 49.48.67.xxx]
น.สเสาวนีย์ คอแก้ว
นาย เอกพันธ์ พักพงษ์
0857634372
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2014-11-06 14:43:01 [IP : 118.172.184.xxx]
ลุพัตรา สายธนู 086-0831467 จอง 1ที่
พรหมพร บุญฉวี 082-1520151 จอง 1 ที่

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-11-04 19:21:48 [IP : 223.207.8.xxx]
อาทิตย์ คู่แก้ว 0854955166

ผู้รับจอง ติวอีสาน คะ
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2014-11-01 12:08:58 [IP : 223.207.49.xxx]
จอง 1 ที่
เกศรินทร์
094-2610055

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-10-29 21:38:07 [IP : 49.48.98.xxx]
แพรพรรณ วงษ์พิเดช 087-2322919 จอง 1 ที่
ชโลทร ปราบวงษา 091-0186624 จอง 2 ที่

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล ค่ะ
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-10-25 23:48:30 [IP : 223.206.192.xxx]
จองติว 1ที่ค่ะ

คุณกานดา

080 827 3873

ผู้รับจอง น้ำผึ้ง
By น้ำผึ้งติวเตอร์ Send น้ำผึ้งติวเตอร์ เบอร์โทรศัพท์. 0616434656 2014-10-25 22:27:17 [IP : 223.206.192.xxx]

ความคิดเห็น

โดย
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]นายฮัมดี  หะยีและ

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.ปัตตานี เขต 2

นางสาวอรรญา  จุ้ยนคร

ที่ 1  เอกวิทยาศาสตร์

สพม 11

นายวรเดช  จริงจังชนังกูล

ที่ 1 เอกภาษาไทย 

สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

นางสาวปิยนุช  ศิริโสภาพงษ์

ที่ 1 เอกภาษาอังกฤษ

สพป ปทุมธานี เขต 2

 

นายศิรวิทย์  มุ่งธนวรกุล

ที่ 1 เอกพลศึกษา  สพม.10

นางสาวณณิฌญา  เจียมสุขสุจิตต์

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์ 

สพม 11

นายธนรัชต์  ศิริวัฒน์

ที่ 1 เอกดนตรีสากล

สพม.36

นางสาววาลิกา  รักยินดี

ที่ 1 เอกคอมพิวเตอร์

สพป.ราชบุรี เขต 1

นายปิยานนท์  แก้วแกมทอง

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์

สพป.ปทุมธานีเ ขต 1

นางสาวชนิดา  คงไข่ศรี

ที่ 1 เอกสังคมศึกษา

สพป.สุราษฎรธานี เขต 1

นายศิวุทธ  กุศลพรสร้าง

ที่ 1 เอกคณิตศษสตร์

สพป.นครราชสีมา เขต 4

นายธนัตท์  โสตถิกุล

ที่ 1 เอกพลศึกษา  สพม.42

นางสาวนิตยา  สุขแจ่ม

ที่ 1  เอกสังคม

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

นายมนตรี  โพธิ์ทับทิม

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพป.นครสวรรค์ เขต 2

นางสาวศิริกุล  อุ่นศิลป์

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพม.32

นายพลกฤต  ศรีนันตา

ที่ 1 เอกดนตรี

สพป.เชียงใหม่ เขต 3

นางสาวทิพยาภรณ์  เศวตนัย

ที่ 1 เอกนาฏศิลป์

สพป.นครราชสีมา เขต 4

นายศราวุธ  จงรักวิทย์

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.กระบี่

นางสาวนฤมล  คำพุทธ

ที่  1 เอกภาษาจีน

สพม.14

นาวศรายุทธ  ท้าวประสิทธิ์

ที่ 1 เอกพลศึกษา สพม.5

นางสกาวทิพย์  สังคปาล

ที่ 1 เอกทัศนศิลป์

สพม.14

นายธนารักษ์   บุญกาญจน์

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

นางสาวพัชรินทร์  สิทธิภูมิ

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพม.18

นายต่อศักดิ์  ศรีแก้วแฝก

ที่ 1 เอกภาษาอังกฤษ

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

นางสาวณัฐชยา  นาควิสุทธฺื

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์

สพป.กำแพงเพชร เขต 2

นายจิรวัฒน์  โสมแก้ว

ที่ 1 เอกดนตรีไทย

สพป.ภูเก็ต

นางสาวเมธาวี  เชื้อสาย

ที่ 1 เอกปฐมวัย

สพป.เชียงใหม่ เขต 3

นายจอห์นสัน  มุมธุลี

ที่ 1 เอกพลศึกษา

สพป.สระแก้ว เขต 2

นางสาววิภาดา  ลาปะ

ที่ 1 เอกภาษาจีน

สพม.25

 

นางสาวธาริตา  นนสุวรรณ

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพม. 11

 

กาญจนาณัฐ  หุ่นโพธิ์

ที่ 1 เอกอังกฤษ นครสวรรค์ 2

จุลดิฐ  อุ่นหนองกุ่ง

ที่ 1 เอกอุตสาหกรรม สศศ

ธีรพล  ทรัพย์ทวี

ที่ 1 คณิตศาสตร์ เชียงใหม่ 5

ธนาภรณ์  เงินเนตร

ที่ 1 เอกเคมี สพม. 42

นรินทร์ ธุรธรรม

ที่ 1 เอกปฐมวัย  เลยเขต 3

อุษณีย์  ลานรอบ

ที่ 1 เอกวิทย์ ประจวบ 2

แสงจันทร์  ศรีสุทธา

ที่ 1 เอกปฐมวัย เชียงราย 3

ภัทร  เจริญกุล

ที่ 1คณิตศาสตร์ กาญจน์บุรี 2

ตรัย  แกลงกระโทก

ที่ 1 เอกอังกฤษ ตาก เขต 2

อาทิตย์  ชมชาติ

ที่ 1 เอกภาไทย นครสวรรค์2


วรเชษฐ์  ไชยสงค์

ที่ 2 เอกสังคม สพม.30

กรรณิการ์  ละออง

ที่ 2 เอกสังคม ลพบุรี 2


อนุสรณ์  ช่ออังชัน

ที่ 2 เอกคอมฯ กาญจน์ 3

พิไลวรรณ  ทองมาก

ที่ 2 เอกเคมี สพม.1

อดุลย์  หลักชัย

ที่ 1 ฟิสิกส์  สพม 29
 

 

หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ติวสอบครูต้องยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์ 
ติวที่นี่ดีที่สุด  เข้มข้น  สะใจ   เข้าใจง่าย ตรงประเด็นเป็นคะแนนสอบ 
 มีผลงานลูกศิษย์สอบติดและได้บรรจะมากที่สุดทุกปี