ทดลองทำข้อสอบครู


แนะนำวิทยากร

         


LINE@:@teacher35
แผนที่โรงแรมติวสอบ

นายภาณุวัฒน์  จิตร์จำนงค์

ที่ 1 เอกดนตรี

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2


ฑศพล  พรมรังสี 

 สอบครูกทมได้ที่ 1 วิชาเอกเทคโนฯ

ปิ่นประภาภรณ์ กุลสุวรรณ 

สอบครูกทมได้ที่ 1 วิชาเอกคอมพิวเตอร์

ธนัฐฐา  สว่างรักษ์

สอบครู กทม.ได้ที่ 1 วิชาเอก  ภาษาไทย

นายกฤติภณ  เณรตาก้อง

ที่ 1 เอกภาษาไทย  

สพป.ราชบุรี เขต 2

นางสาวศิวาพร  ไผ่ครบุรี

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์  

สพป.ชุมพร เขต 1

นางสาวนพรัตน์  ยุคเกษมวงศ์

ที่  1 เอกภาษาอังกฤษ      สพม.9

นายทนงศักดิ์  หิรัญเรือง

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.ระนอง

นางประสบพร  หัตถกิจ

ที่ 1 เอกปฐมวัย

สพป.ชุมพร เขต 1

นายเจนณรงค์  อินทสุข

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์

สพป.นนทบุรี เขต 2

นางสาวหทัยทิพย์  หยงสตาร์

ที่ 1 เอกสุขศึกษา

สพป.ตรัง เขต 2

นางนันทพร  ศรีใหม่

ที่ 1  เอกปฐมวัย

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

 

นางสาวธนสร  สุขแก้ว

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

นางสาวชุติมาตย์  สนิทปู่

ที่ 1 เอกสังคมศึกษา

สพป.ตรัง เขต 2

นายคมกฤช  นิลวิจิตร

ที่ 1 เอกคอมพิวเตอร์ สพม.13

นางสาวสุชาดา  อำลอย

ที่ 1 เอกบรรณารักษ์

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

นางสาวกาญจน์สิตา  ตู้แก้ว

ที่ 1 เอกพลศึกษา  สพม.9

นายกิตติพงศ์  อ่ธิพรม

ที่ 1 เอกนาฏศิลป์ สพม.7

นางสาวฉวีวรรณ  พุ่มแจ้

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

นางสาวพรรณทิวา  จันทญาติ

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์ สพม. 36

นายอนุชา  โสลำภา

ที่ 1 เอกฟิสิกส์ สพม. 18

นางสาวนิตยา  ฟุ้งเฟื่อง

ที่ 1 เอกคอมพิวเตอร์

สพป.ระนอง

นางสาวมัทนา  ริดจันดี

ที่ 1 เอกปฐมวัย

สพป.นครราชสีมา เขต 6

นายสุรเดช  อินอ่อน

ที่ 1 เอกภาษาอังกฤษ

สพป.ชลบุรี เขต 1

นางสาวจารินิด  ต้นไฮ

ที่ 1 เอกอังกฤษ

สพป.จันทบุรี เขต 1

นางสาวปาจรีย์  น่วมเกิด

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

นายปัญญาวิทย์  แจ่มกนะจ่าง

ที่ 1 เอกภาษาไทย สพม.7

นางสาวทิพวรรณ  บุญอ่อน

ที่ 1 เอกสังคมศึกษา

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

นางสาววรณัน  ฉ่ำมณี

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

นายฮาตี้ย์  นิ่งแบบ

ที่ 1 เอกคริตศาสตร์

สพป.ภูเก็ต

นางสาวขนิฐา  แสงภารา

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.อยุธยา เขต 1

นางสาวฌาริญญา  ซ้ายหัน

ที่ 1 เอกปฐมวัย

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

นายสรสักดิ์  สิทธิคง

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.ตาก เขต 2

นางสาวจิดาภา  ศรีสิงห์

ที่ 1 เอกสังคมศึกษา

สพป.นนทบุรี เขต 2

นางสาวสุชัญญ์ญา  จันทร์นามเขตต์

ที่ 1 เอกภาษาจีน สพม.26

นายสันติ  ขำสกล

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.กำแพงเพชร เขต 2


ดับที่ 2 วิชาเอกบรรณารั

ช่อเพชร  โยเหลา

ที่ 1 เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น  วิชาเอกวิทยาศาสตร์

ชมมณี  ทมโคตร

ที่ 2 เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น  วิชาเอกภาษาไทย

อลิศรา  อุทธสิงห์

ที่ 2 เอกสังคม อบจ ศรีสะเกษ

ธีรศักดิ์  เชื่อนันตา

ที่ 1 เทศบาลเมืองลำพูน วิชาเอกคอมพิวเตอร์

ศุภชัย  ตาสาย

ที่ 2 เอกอุตสาหกรรม สพม.41

ฐชาดา  ถิระโคตร

ที่ 2 เอกสังคม นครราชสีมา 3


รูปภาพ

พัทธ์ธีรา  ศรีประสิทธิ์

ที่ 2 เอกอังกฤษ สพม.1รูปภาพ

ธันย์ชนก  จันทะบุตร

ที่ 2 เอกวิทย์ฯ นครสวรรค์2

รูปภาพ

จิรานุตม์  ถิ่นคำเชิด

ที่ 2 เอกเทคโนฯ อบจ.ศรีสะเกษ

พิพัฒน์พงษ์  ทองอยู่

ที่ 1 เอกพลศึกษา อบจ.ชัยภูมิ

ศยานนท์  ศิริขันธ์

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์ อบจ.สกลนคร


 สถิติวันนี้

244 คน

 สถิติเมื่อวาน 645 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
29535 คน
113976 คน
1677435 คน
เริ่มเมื่อ 2008-05-29


 


สนทนาประสาสอบครู


ติวสอบครู กทม จุดที่ 8 วันที่ 17-18 สิงหาคม 56 ณ โรงแรมดิไอยรา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ติวสอบครู กทม จุดที่ 8 วันที่ 17-18 สิงหาคม 56 ณ โรงแรมดิไอยรา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โดย ยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์และติวอีสานดอทคอม

ค่าลงทะเบียน 1700 บาทตลอดหลักสูตร

เนื้อหาที่ติว ตามหลักสูตรสอบครู กทม ยกเว้นวิชาเอก
ภาค ก ความรอบรู้ ความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาชีพครู
ภาค ข วิชาการสึกษา
ภาค ค ทดสอบภาวะทางอารมณ์ และสอบสัมภาษณ์

สิ่งที่ได้รับ
คู่มือประกอบการอบรม
อาหารกลางวัน 2 มื้อ
อาหารว่าง 4 มื้อ
สมุด
ปากกา
ซีดีข้อมูลที่จำเป็นในการสอบ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทร 087-9897389 089-0954409

ลงทะเบียนเลยด้านล่างครับ
โดย ชมรม 2013-07-10 15:54:32 [IP : 110.77.236.xxx]

ความคิดเห็น
จุดที่ 8 ค่ะ
ชนิดา
By ชนิดา Send ชนิดา เบอร์โทรศัพท์. 0901173103 2014-04-20 10:05:32 [IP : 1.4.166.xxx]
จุฑามาศ ประมวล จุดที่ 8
By จุฑามาศ Send จุฑามาศ เบอร์โทรศัพท์. 0868632498 2013-08-16 15:54:42 [IP : 58.181.200.xxx]
กฤดาการ ทัดไธสง

082-3324778
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-08-14 13:39:56 [IP : 125.27.135.xxx]
นายกุศล สุขสนิท
0908578319
By นายกุศล สุขสนิท Send นายกุศล สุขสนิท เบอร์โทรศัพท์. 0908578319 2013-08-13 20:29:09 [IP : 203.114.124.xxx]
พรทิพย์ ด่านรำมะจาก

090-1813453
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-08-13 18:17:24 [IP : 125.27.133.xxx]

น.ส. ชนุพร  ท่อกระโทก   จองจุดที่8

By 0848368185 Send 0848368185 เบอร์โทรศัพท์. 0848368185 2013-08-11 22:26:37 [IP : 124.122.147.xxx]

นายนันทวัฒน์   จองจุดที่ 8

By b Send b เบอร์โทรศัพท์. 0833692551 2013-08-11 22:21:52 [IP : 124.122.147.xxx]
จอง 2 ที่

น.ส.กรชนก พุฒจัตุรัส

b 0872610127
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-08-07 09:04:00 [IP : 118.172.190.xxx]
อมรรัตน์ คงแถลง

b 0885159513
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-08-05 14:29:27 [IP : 125.27.142.xxx]
สุกัยญา นาคเสน จอง 1 ที่

085-6586165
By ชมรม Send ชมรม 2013-08-04 09:30:17 [IP : 101.51.94.xxx]
สุธิมา
By ธิมา Send ธิมา เบอร์โทรศัพท์. 0883650596 2013-08-03 10:01:29 [IP : 58.181.200.xxx]
นางสาว จตุพร ยศแก้วกอง

b 0879921057
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-31 10:21:05 [IP : 118.172.191.xxx]
ยุบลวรรณ บุรัตน์

b 087-2456806
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-31 09:02:04 [IP : 118.172.191.xxx]
น.ส.พัชรีย์ หนูมะเริง

b 083-7236817
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-30 10:29:50 [IP : 118.172.190.xxx]
นางสาวกิ่งกาญจน์ ฉิมกุล
นางสาวจุฑารัตน์ วรวงศ์วัฒนะ

b 083-982-2038
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-30 09:35:50 [IP : 118.172.190.xxx]
วรารัตน์ โชติกลาง (จุดที่ 8)
By วรารัตน์ โชติกลาง Send วรารัตน์ โชติกลาง เบอร์โทรศัพท์. 090-0425267 2013-07-28 07:38:54 [IP : 115.67.130.xxx]
พิไลวรรณ ชำนาญเนาว์ (จุดที่ 8 )
โทร.087-8686360
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน เบอร์โทรศัพท์. 0878686360 2013-07-25 11:04:27 [IP : 106.0.202.xxx]

นางสาววิไลวรรณ  จันทะโลลน

จุดที่ 8

By นางสาววิไลวรรณ จันทะโลลน Send นางสาววิไลวรรณ จันทะโลลน เบอร์โทรศัพท์. 0810554201 2013-07-20 19:55:10 [IP : 1.2.139.xxx]
นันทนา สุขสบาย

b 086-5846010
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-20 16:46:08 [IP : 125.27.132.xxx]
ณัชนันพร เสมสายัณต์

วิภา ศรีตะรัตน์

ดาว เกิดพิมาย

b 087-11773x6
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-19 12:39:21 [IP : 118.172.190.xxx]
  นางสาวกฤดาการ  ทัดไธสง
By กฤดาการ Send กฤดาการ เบอร์โทรศัพท์. 082-3324778 2013-07-18 14:35:10 [IP : 110.164.40.xxx]
ธรีสตรี ศรีประยงค์

b 089-8464760
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-17 09:11:42 [IP : 118.172.189.xxx]

นางสาวอำภา  ทาคำ จุดที่ 8      1 ที่ค่ะ


Tel: 0910139436


e-mail: nongpuy3@hotmail.com


 

By อำภา Send อำภา เบอร์โทรศัพท์. 0910139436 2013-07-17 08:30:21 [IP : 61.19.123.xxx]
นางสาวยุพิน ผายดี

b 0890393847
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-15 10:15:54 [IP : 118.172.189.xxx]
นายบารมี สุขศรีนาค(จุดที่ 8)
085-6570283
By นายบารมี สุขศรีนาค Send นายบารมี สุขศรีนาค เบอร์โทรศัพท์. 0856570283 2013-07-14 22:35:40 [IP : 171.4.31.xxx]
ชัชวาลย์ พุฒแก้ว

b 085-5037358
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-14 18:37:50 [IP : 125.27.133.xxx]
กฤตยา ธาโต

b 089-4772597
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-14 18:36:21 [IP : 125.27.133.xxx]
จิราภรณ์ อินปาว

b 084-75265x9
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-14 18:35:16 [IP : 125.27.133.xxx]
สุนทรีย์ วิรุณ

b 082-4526508
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-14 18:34:14 [IP : 125.27.133.xxx]

มัญธนา  นามโคตร (จุด 8)


โทร. 081-8172488


ประวิทย์  หล่อเภรี


โทร.082-1445741

By ติวอิสาน Send ติวอิสาน เบอร์โทรศัพท์. 081-8172488 2013-07-11 12:09:03 [IP : 110.164.100.xxx]
ฐปารัศมิ์ คำยอด

b 088-1188953
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-10 20:04:20 [IP : 125.27.142.xxx]
ภคมน ดวงมาลารักษ์

b 088-3754427

เพื่อนผู้ชาย

b 088-5805618
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-10 19:54:12 [IP : 125.27.142.xxx]
ปิ่นประภาภรณ์ กุลสุวรรณ (จุด 12 ด้วย)

b 086-9053185
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-10 19:43:40 [IP : 125.27.142.xxx]

ความคิดเห็น

โดย
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]นายฮัมดี  หะยีและ

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.ปัตตานี เขต 2

นางสาวอรรญา  จุ้ยนคร

ที่ 1  เอกวิทยาศาสตร์

สพม 11

นายวรเดช  จริงจังชนังกูล

ที่ 1 เอกภาษาไทย 

สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

นางสาวปิยนุช  ศิริโสภาพงษ์

ที่ 1 เอกภาษาอังกฤษ

สพป ปทุมธานี เขต 2

 

นายศิรวิทย์  มุ่งธนวรกุล

ที่ 1 เอกพลศึกษา  สพม.10

นางสาวณณิฌญา  เจียมสุขสุจิตต์

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์ 

สพม 11

นายธนรัชต์  ศิริวัฒน์

ที่ 1 เอกดนตรีสากล

สพม.36

นางสาววาลิกา  รักยินดี

ที่ 1 เอกคอมพิวเตอร์

สพป.ราชบุรี เขต 1

นายปิยานนท์  แก้วแกมทอง

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์

สพป.ปทุมธานีเ ขต 1

นางสาวชนิดา  คงไข่ศรี

ที่ 1 เอกสังคมศึกษา

สพป.สุราษฎรธานี เขต 1

นายศิวุทธ  กุศลพรสร้าง

ที่ 1 เอกคณิตศษสตร์

สพป.นครราชสีมา เขต 4

นายธนัตท์  โสตถิกุล

ที่ 1 เอกพลศึกษา  สพม.42

นางสาวนิตยา  สุขแจ่ม

ที่ 1  เอกสังคม

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

นายมนตรี  โพธิ์ทับทิม

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพป.นครสวรรค์ เขต 2

นางสาวศิริกุล  อุ่นศิลป์

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพม.32

นายพลกฤต  ศรีนันตา

ที่ 1 เอกดนตรี

สพป.เชียงใหม่ เขต 3

นางสาวทิพยาภรณ์  เศวตนัย

ที่ 1 เอกนาฏศิลป์

สพป.นครราชสีมา เขต 4

นายศราวุธ  จงรักวิทย์

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.กระบี่

นางสาวนฤมล  คำพุทธ

ที่  1 เอกภาษาจีน

สพม.14

นาวศรายุทธ  ท้าวประสิทธิ์

ที่ 1 เอกพลศึกษา สพม.5

นางสกาวทิพย์  สังคปาล

ที่ 1 เอกทัศนศิลป์

สพม.14

นายธนารักษ์   บุญกาญจน์

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

นางสาวพัชรินทร์  สิทธิภูมิ

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพม.18

นายต่อศักดิ์  ศรีแก้วแฝก

ที่ 1 เอกภาษาอังกฤษ

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

นางสาวณัฐชยา  นาควิสุทธฺื

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์

สพป.กำแพงเพชร เขต 2

นายจิรวัฒน์  โสมแก้ว

ที่ 1 เอกดนตรีไทย

สพป.ภูเก็ต

นางสาวเมธาวี  เชื้อสาย

ที่ 1 เอกปฐมวัย

สพป.เชียงใหม่ เขต 3

นายจอห์นสัน  มุมธุลี

ที่ 1 เอกพลศึกษา

สพป.สระแก้ว เขต 2

นางสาววิภาดา  ลาปะ

ที่ 1 เอกภาษาจีน

สพม.25

 

นางสาวธาริตา  นนสุวรรณ

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพม. 11

 

กาญจนาณัฐ  หุ่นโพธิ์

ที่ 1 เอกอังกฤษ นครสวรรค์ 2

จุลดิฐ  อุ่นหนองกุ่ง

ที่ 1 เอกอุตสาหกรรม สศศ

ธีรพล  ทรัพย์ทวี

ที่ 1 คณิตศาสตร์ เชียงใหม่ 5

ธนาภรณ์  เงินเนตร

ที่ 1 เอกเคมี สพม. 42

นรินทร์ ธุรธรรม

ที่ 1 เอกปฐมวัย  เลยเขต 3

อุษณีย์  ลานรอบ

ที่ 1 เอกวิทย์ ประจวบ 2

แสงจันทร์  ศรีสุทธา

ที่ 1 เอกปฐมวัย เชียงราย 3

ภัทร  เจริญกุล

ที่ 1คณิตศาสตร์ กาญจน์บุรี 2

ตรัย  แกลงกระโทก

ที่ 1 เอกอังกฤษ ตาก เขต 2

อาทิตย์  ชมชาติ

ที่ 1 เอกภาไทย นครสวรรค์2


วรเชษฐ์  ไชยสงค์

ที่ 2 เอกสังคม สพม.30

กรรณิการ์  ละออง

ที่ 2 เอกสังคม ลพบุรี 2


อนุสรณ์  ช่ออังชัน

ที่ 2 เอกคอมฯ กาญจน์ 3

พิไลวรรณ  ทองมาก

ที่ 2 เอกเคมี สพม.1

อดุลย์  หลักชัย

ที่ 1 ฟิสิกส์  สพม 29
 

 

หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ติวสอบครูต้องยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์ 
ติวที่นี่ดีที่สุด  เข้มข้น  สะใจ   เข้าใจง่าย ตรงประเด็นเป็นคะแนนสอบ 
 มีผลงานลูกศิษย์สอบติดและได้บรรจะมากที่สุดทุกปี