ทดลองทำข้อสอบครู


แนะนำวิทยากร

         


LINE@:@teacher35
แผนที่โรงแรมติวสอบ

นายภาณุวัฒน์  จิตร์จำนงค์

ที่ 1 เอกดนตรี

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2


ฑศพล  พรมรังสี 

 สอบครูกทมได้ที่ 1 วิชาเอกเทคโนฯ

ปิ่นประภาภรณ์ กุลสุวรรณ 

สอบครูกทมได้ที่ 1 วิชาเอกคอมพิวเตอร์

ธนัฐฐา  สว่างรักษ์

สอบครู กทม.ได้ที่ 1 วิชาเอก  ภาษาไทย

นายกฤติภณ  เณรตาก้อง

ที่ 1 เอกภาษาไทย  

สพป.ราชบุรี เขต 2

นางสาวศิวาพร  ไผ่ครบุรี

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์  

สพป.ชุมพร เขต 1

นางสาวนพรัตน์  ยุคเกษมวงศ์

ที่  1 เอกภาษาอังกฤษ      สพม.9

นายทนงศักดิ์  หิรัญเรือง

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.ระนอง

นางสาวสุชญา  พันทวี

ที่ 1 เอกฟิสิกส์   สพม.3

นางประสบพร  หัตถกิจ

ที่ 1 เอกปฐมวัย

สพป.ชุมพร เขต 1

นายเจนณรงค์  อินทสุข

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์

สพป.นนทบุรี เขต 2

นางสาวหทัยทิพย์  หยงสตาร์

ที่ 1 เอกสุขศึกษา

สพป.ตรัง เขต 2

นางนันทพร  ศรีใหม่

ที่ 1  เอกปฐมวัย

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

 

นางสาวธนสร  สุขแก้ว

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

นางสาวชุติมาตย์  สนิทปู่

ที่ 1 เอกสังคมศึกษา

สพป.ตรัง เขต 2

นายคมกฤช  นิลวิจิตร

ที่ 1 เอกคอมพิวเตอร์ สพม.13

นางสาวสุชาดา  อำลอย

ที่ 1 เอกบรรณารักษ์

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

นางสาวกาญจน์สิตา  ตู้แก้ว

ที่ 1 เอกพลศึกษา  สพม.9

นายกิตติพงศ์  อ่ธิพรม

ที่ 1 เอกนาฏศิลป์ สพม.7

นางสาวฉวีวรรณ  พุ่มแจ้

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

นางสาวพรรณทิวา  จันทญาติ

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์ สพม. 36

นายอนุชา  โสลำภา

ที่ 1 เอกฟิสิกส์ สพม. 18

นางสาวนิตยา  ฟุ้งเฟื่อง

ที่ 1 เอกคอมพิวเตอร์

สพป.ระนอง

นางสาวมัทนา  ริดจันดี

ที่ 1 เอกปฐมวัย

สพป.นครราชสีมา เขต 6

นายสุรเดช  อินอ่อน

ที่ 1 เอกภาษาอังกฤษ

สพป.ชลบุรี เขต 1

นางสาวจารินิด  ต้นไฮ

ที่ 1 เอกอังกฤษ

สพป.จันทบุรี เขต 1

นางสาวปาจรีย์  น่วมเกิด

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

นายปัญญาวิทย์  แจ่มกนะจ่าง

ที่ 1 เอกภาษาไทย สพม.7

นางสาวทิพวรรณ  บุญอ่อน

ที่ 1 เอกสังคมศึกษา

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

นางสาววรณัน  ฉ่ำมณี

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

นายฮาตี้ย์  นิ่งแบบ

ที่ 1 เอกคริตศาสตร์

สพป.ภูเก็ต

นางสาวขนิฐา  แสงภารา

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.อยุธยา เขต 1

นางสาวฌาริญญา  ซ้ายหัน

ที่ 1 เอกปฐมวัย

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

นายสรสักดิ์  สิทธิคง

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.ตาก เขต 2

นางสาวจิดาภา  ศรีสิงห์

ที่ 1 เอกสังคมศึกษา

สพป.นนทบุรี เขต 2

นางสาวสุชัญญ์ญา  จันทร์นามเขตต์

ที่ 1 เอกภาษาจีน สพม.26

นายสันติ  ขำสกล

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.กำแพงเพชร เขต 2


ดับที่ 2 วิชาเอกบรรณารั

ช่อเพชร  โยเหลา

ที่ 1 เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น  วิชาเอกวิทยาศาสตร์

ชมมณี  ทมโคตร

ที่ 2 เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น  วิชาเอกภาษาไทย

อลิศรา  อุทธสิงห์

ที่ 2 เอกสังคม อบจ ศรีสะเกษ

ธีรศักดิ์  เชื่อนันตา

ที่ 1 เทศบาลเมืองลำพูน วิชาเอกคอมพิวเตอร์

ศุภชัย  ตาสาย

ที่ 2 เอกอุตสาหกรรม สพม.41

ฐชาดา  ถิระโคตร

ที่ 2 เอกสังคม นครราชสีมา 3


รูปภาพ

พัทธ์ธีรา  ศรีประสิทธิ์

ที่ 2 เอกอังกฤษ สพม.1รูปภาพ

ธันย์ชนก  จันทะบุตร

ที่ 2 เอกวิทย์ฯ นครสวรรค์2

รูปภาพ

จิรานุตม์  ถิ่นคำเชิด

ที่ 2 เอกเทคโนฯ อบจ.ศรีสะเกษ

พิพัฒน์พงษ์  ทองอยู่

ที่ 1 เอกพลศึกษา อบจ.ชัยภูมิ

ศยานนท์  ศิริขันธ์

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์ อบจ.สกลนคร


 สถิติวันนี้

196 คน

 สถิติเมื่อวาน 160 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2670 คน
57495 คน
1492153 คน
เริ่มเมื่อ 2008-05-29


 


สนทนาประสาสอบครู


ติวสอบครู กทม จุดที่ 7 วันที่ 17-18 สิงหาคม 56 ณ โรงแรมแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ติวสอบครู กทม จุดที่ 7 วันที่ 17-18 สิงหาคม 56 ณ โรงแรมแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โดย ยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์และติวอีสานดอทคอม

ค่าลงทะเบียน 1700 บาทตลอดหลักสูตร

เนื้อหาที่ติว ตามหลักสูตรสอบครู กทม ยกเว้นวิชาเอก
ภาค ก ความรอบรู้ ความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาชีพครู
ภาค ข วิชาการสึกษา
ภาค ค ทดสอบภาวะทางอารมณ์ และสอบสัมภาษณ์

สิ่งที่ได้รับ
คู่มือประกอบการอบรม
อาหารกลางวัน 2 มื้อ
อาหารว่าง 4 มื้อ
สมุด
ปากกา
ซีดีข้อมูลที่จำเป็นในการสอบ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทร 087-9897389 089-0954409

ลงทะเบียนเลยด้านล่างครับ
โดย ชมรม 2013-07-10 15:52:49 [IP : 110.77.236.xxx]

ความคิดเห็น
ศิวลักษณ์

088-5717026
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-08-15 18:02:39 [IP : 125.27.135.xxx]
นิภาพร ระดาฤทธิ์

088-5144691
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-08-15 12:21:59 [IP : 125.27.135.xxx]
คมเพชร วิชัย

089-0773181
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-08-14 14:05:04 [IP : 125.27.135.xxx]

จอง 2ที่

By ศักดิดา จาริพันธ์ Send ศักดิดา จาริพันธ์ เบอร์โทรศัพท์. 0831519944 2013-08-11 18:35:10 [IP : 110.77.138.xxx]
จอง 2 ที่

นางสาวอรอริญา ลาเวียง

b 0878567724
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-08-08 09:33:54 [IP : 118.172.189.xxx]
จองจุดที่ 7 ขอนแก่นค่ะ
By ประทุมทอง กาสา และธงศักดิ์ ศรีสงคราม Send ประทุมทอง กาสา และธงศักดิ์ ศรีสงคราม เบอร์โทรศัพท์. 088-7298102 2013-08-07 11:40:51 [IP : 122.155.44.xxx]
นายคมเพชร ศรีไชย

b 0890773811
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-08-07 09:56:36 [IP : 118.172.190.xxx]
แก้วมะโน เจริญสูง
087-2217353
By ชม Send ชม 2013-08-04 09:33:12 [IP : 101.51.94.xxx]

อริยวุฒิ เดชอรัญ จอง 1ที่ โทร . 0891174888
By ชมรม Send ชมรม 2013-08-04 09:26:56 [IP : 101.51.94.xxx]
นายอัครเดช หลวงน้อย จอง1ที่ 085 -456 -4638
By ชมรม Send ชมรม 2013-08-04 09:25:54 [IP : 101.51.94.xxx]
เพ็ญนิภา ทองโคตร จอง 1 ที่

0911302988
By ชมรม Send ชมรม 2013-08-04 09:24:54 [IP : 101.51.94.xxx]
วราพร หงษ์ษาวรรณา

b 084-6003370
By ชมรม Send ชมรม 2013-08-04 09:23:33 [IP : 101.51.94.xxx]
นายสมคิด บุญนาม(พิมพ์จันทร์)
ฺฺb 086-2352016
By ชมรม Send ชมรม 2013-08-04 09:22:12 [IP : 101.51.94.xxx]
นางสาวสรญา พิกุลทอง

b 0819951476
By Send ช 2013-08-04 09:20:03 [IP : 101.51.94.xxx]
อาทิตยา ละครพล

b 088-0700941
By ชมรม Send ชมรม 2013-08-04 09:18:09 [IP : 101.51.94.xxx]
นางสาวอรอุมา ตะภา


โทร.081-5457976


จอง 1 ที่นั่ง
By ชมรม Send ชมรม 2013-08-04 09:17:20 [IP : 101.51.94.xxx]
นางดวงตะวัน- ธงชัย คุนาเลา 2 ที่


0878534616
By ชมรม Send ชมรม 2013-08-04 09:16:25 [IP : 101.51.94.xxx]

เฉลิมชัย พลดงนอก

b 084-4009140

By ติวอีสาน Send ติวอีสาน เบอร์โทรศัพท์. 0844009140 2013-08-03 12:46:26 [IP : 180.183.20.xxx]
วิภานี สีนาค

b 087-7701289
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-08-03 09:32:52 [IP : 125.27.129.xxx]

นางสาวสุพิชญา  ศรีจันทร์

By l6rb=Pk Send l6rb=Pk เบอร์โทรศัพท์. 0811728569 2013-08-02 13:47:34 [IP : 182.93.189.xxx]
วิชญาดา มากดี
ทิฆัมพร นำระนะ


b 0811205523
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-08-01 14:06:42 [IP : 118.172.189.xxx]
วาริณี สมเสียง

b 082-1451719
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-08-01 09:51:42 [IP : 118.172.189.xxx]
เยาวลักษณ์ แสนบุญศิริ

b 0801543358/0821064390
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-31 18:08:48 [IP : 125.27.142.xxx]
นายกฤษฎา คำเทพ

b เบอร์โทร 081-954-99x1
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-31 11:01:55 [IP : 118.172.191.xxx]
ชลิดา นิตยาทิพ

วรรณพร ภูจอมแก้ว

b 084-5187623
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-31 09:44:31 [IP : 118.172.191.xxx]
จุลลดา ภูตะวัน

083-3602728
By จุลลดา ภุตะวัน Send จุลลดา ภุตะวัน 2013-07-29 11:12:12 [IP : 1.1.197.xxx]

แก้วมนู  เจริญสุข


จองจุดที่  7  จังหวัดขอนแก่น 1 ที่ค่ะ  (0872217353)

By แก้วมนู Send แก้วมนู เบอร์โทรศัพท์. 0872217353 2013-07-29 10:42:08 [IP : 1.2.248.xxx]
นางสาวรุ่งนภา กรมทอง

b Tel. 08527428815
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-29 08:19:12 [IP : 118.172.188.xxx]
นายคมเพชร ศรีไชย

089-0773181
By คมเพชร Send คมเพชร เบอร์โทรศัพท์. 0890773181 2013-07-27 19:18:35 [IP : 1.4.246.xxx]
นาย จีรวัฒน์ กล้าหาญ

b 0895772281
By jeerawat Send jeerawat เบอร์โทรศัพท์. 0895772281 2013-07-26 19:24:51 [IP : 1.4.146.xxx]
หทัยรัตน์ ทุมวงศ์

b 0872200013
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-25 15:45:43 [IP : 118.172.188.xxx]
นางสาวณัฐพัชร์ ด้านขวา.

b 0885602642
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-25 13:34:18 [IP : 118.172.188.xxx]
นางสาวภาวดี นาผม

b 0879552600
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-24 15:46:51 [IP : 125.27.129.xxx]
จอง 2 ที่

นายฑศพล พรหมรังษี

b 08980223x5
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-24 15:45:12 [IP : 125.27.129.xxx]
By ชนิสรา จันทะสอน Send ชนิสรา จันทะสอน เบอร์โทรศัพท์. 085-4501366 2013-07-24 14:04:03 [IP : 27.55.174.xxx]
จารุวรรณ บุตรรินทร์
จองจุดที่ 7 คะนางสาวจารุวรรณ บุตรรินทร์ (ขอนแก่น)0890320829
By ชมรม Send ชมรม 2013-07-23 16:52:49 [IP : 101.51.76.xxx]

Srisuda Chawieng จุดที่ 7 วันที่ 17-18 สิงหาคม 56 โรงแรมแก่นนคร ขอนแก่น นางสาวศรีสุดา ชาเวียง 0819753445 1ที่ ค่ะ
By ชมรม Send ชมรม 2013-07-23 16:43:38 [IP : 101.51.76.xxx]
พวงผกา ไชยพิลา ขอเปลี่ยนแปลงนะคะที่ได้ลงจองไว้จุดที่3มหาสารคาม เป็นจุดที่7ขอนแก่นนะคะ พอดีตรงกับสอบอบจ.ศรีสะเกษค่ะ
By ชมรม Send ชมรม 2013-07-23 16:18:27 [IP : 101.51.76.xxx]
ทินกร ศรีมุงคุณ
082-1080803
By ณัฐนรี Send ณัฐนรี เบอร์โทรศัพท์. 089-8184869 2013-07-22 11:37:07 [IP : 49.231.119.xxx]

จารุวรรณ         บุตรรินทร์


0890320829

By ติวอีสาน Send ติวอีสาน เบอร์โทรศัพท์. 0890320829 2013-07-21 11:44:28 [IP : 180.183.225.xxx]
พานิชย์ ศรีพุทธา

b 093-320-9120
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-20 12:33:29 [IP : 125.27.132.xxx]
ปฐมพงษ์ ชาดาหงอก
085-0145437
By ปฐมพงษ์ ชาดาหงอก Send ปฐมพงษ์ ชาดาหงอก เบอร์โทรศัพท์. 0850145437 2013-07-14 10:34:38 [IP : 1.2.162.xxx]
พรรณทิพย์ ไชยทิพย์

b 091-8136469
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-10 19:52:11 [IP : 125.27.142.xxx]
ปาริชาติ ภูสีหาเทศ

b 089-4911681
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-10 19:42:12 [IP : 125.27.142.xxx]

ความคิดเห็น
Please use IE for editing.
โดย
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์
Security
Click to reload image
Insert Image Insert Image by browse

คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]
นายฮัมดี  หะยีและ

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.ปัตตานี เขต 2

นางสาวอรรญา  จุ้ยนคร

ที่ 1  เอกวิทยาศาสตร์

สพม 11

นายวรเดช  จริงจังชนังกูล

ที่ 1 เอกภาษาไทย 

สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

นางสาวปิยนุช  ศิริโสภาพงษ์

ที่ 1 เอกภาษาอังกฤษ

สพป ปทุมธานี เขต 2

 

นายศิรวิทย์  มุ่งธนวรกุล

ที่ 1 เอกพลศึกษา  สพม.10

นางสาวณณิฌญา  เจียมสุขสุจิตต์

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์ 

สพม 11

นายธนรัชต์  ศิริวัฒน์

ที่ 1 เอกดนตรีสากล

สพม.36

นางสาววาลิกา  รักยินดี

ที่ 1 เอกคอมพิวเตอร์

สพป.ราชบุรี เขต 1

นายปิยานนท์  แก้วแกมทอง

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์

สพป.ปทุมธานีเ ขต 1

นางสาวชนิดา  คงไข่ศรี

ที่ 1 เอกสังคมศึกษา

สพป.สุราษฎรธานี เขต 1

นายศิวุทธ  กุศลพรสร้าง

ที่ 1 เอกคณิตศษสตร์

สพป.นครราชสีมา เขต 4

นายธนัตท์  โสตถิกุล

ที่ 1 เอกพลศึกษา  สพม.42

นางสาวนิตยา  สุขแจ่ม

ที่ 1  เอกสังคม

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

นายมนตรี  โพธิ์ทับทิม

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพป.นครสวรรค์ เขต 2

นางสาวศิริกุล  อุ่นศิลป์

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพม.32

นายพลกฤต  ศรีนันตา

ที่ 1 เอกดนตรี

สพป.เชียงใหม่ เขต 3

นางสาวทิพยาภรณ์  เศวตนัย

ที่ 1 เอกนาฏศิลป์

สพป.นครราชสีมา เขต 4

นายศราวุธ  จงรักวิทย์

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.กระบี่

นางสาวนฤมล  คำพุทธ

ที่  1 เอกภาษาจีน

สพม.14

นาวศรายุทธ  ท้าวประสิทธิ์

ที่ 1 เอกพลศึกษา สพม.5

นางสกาวทิพย์  สังคปาล

ที่ 1 เอกทัศนศิลป์

สพม.14

นายธนารักษ์   บุญกาญจน์

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

นางสาวพัชรินทร์  สิทธิภูมิ

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพม.18

นายต่อศักดิ์  ศรีแก้วแฝก

ที่ 1 เอกภาษาอังกฤษ

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

นางสาวณัฐชยา  นาควิสุทธฺื

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์

สพป.กำแพงเพชร เขต 2

นายจิรวัฒน์  โสมแก้ว

ที่ 1 เอกดนตรีไทย

สพป.ภูเก็ต

นางสาวเมธาวี  เชื้อสาย

ที่ 1 เอกปฐมวัย

สพป.เชียงใหม่ เขต 3

นายจอห์นสัน  มุมธุลี

ที่ 1 เอกพลศึกษา

สพป.สระแก้ว เขต 2

นางสาววิภาดา  ลาปะ

ที่ 1 เอกภาษาจีน

สพม.25

 

นางสาวธาริตา  นนสุวรรณ

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพม. 11

 

กาญจนาณัฐ  หุ่นโพธิ์

ที่ 1 เอกอังกฤษ นครสวรรค์ 2

จุลดิฐ  อุ่นหนองกุ่ง

ที่ 1 เอกอุตสาหกรรม สศศ

ธีรพล  ทรัพย์ทวี

ที่ 1 คณิตศาสตร์ เชียงใหม่ 5

ธนาภรณ์  เงินเนตร

ที่ 1 เอกเคมี สพม. 42

นรินทร์ ธุรธรรม

ที่ 1 เอกปฐมวัย  เลยเขต 3

อุษณีย์  ลานรอบ

ที่ 1 เอกวิทย์ ประจวบ 2

แสงจันทร์  ศรีสุทธา

ที่ 1 เอกปฐมวัย เชียงราย 3

ภัทร  เจริญกุล

ที่ 1คณิตศาสตร์ กาญจน์บุรี 2

ตรัย  แกลงกระโทก

ที่ 1 เอกอังกฤษ ตาก เขต 2

อาทิตย์  ชมชาติ

ที่ 1 เอกภาไทย นครสวรรค์2


วรเชษฐ์  ไชยสงค์

ที่ 2 เอกสังคม สพม.30

กรรณิการ์  ละออง

ที่ 2 เอกสังคม ลพบุรี 2


อนุสรณ์  ช่ออังชัน

ที่ 2 เอกคอมฯ กาญจน์ 3

พิไลวรรณ  ทองมาก

ที่ 2 เอกเคมี สพม.1

อดุลย์  หลักชัย

ที่ 1 ฟิสิกส์  สพม 29
 

 

หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ติวสอบครู
SOBKRU.NET