ทดลองทำข้อสอบครู


แนะนำวิทยากร

         


LINE@:@teacher35
แผนที่โรงแรมติวสอบ

นายภาณุวัฒน์  จิตร์จำนงค์

ที่ 1 เอกดนตรี

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2


ฑศพล  พรมรังสี 

 สอบครูกทมได้ที่ 1 วิชาเอกเทคโนฯ

ปิ่นประภาภรณ์ กุลสุวรรณ 

สอบครูกทมได้ที่ 1 วิชาเอกคอมพิวเตอร์

ธนัฐฐา  สว่างรักษ์

สอบครู กทม.ได้ที่ 1 วิชาเอก  ภาษาไทย

นายกฤติภณ  เณรตาก้อง

ที่ 1 เอกภาษาไทย  

สพป.ราชบุรี เขต 2

นางสาวศิวาพร  ไผ่ครบุรี

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์  

สพป.ชุมพร เขต 1

นางสาวนพรัตน์  ยุคเกษมวงศ์

ที่  1 เอกภาษาอังกฤษ      สพม.9

นายทนงศักดิ์  หิรัญเรือง

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.ระนอง

นางสาวสุชญา  พันทวี

ที่ 1 เอกฟิสิกส์   สพม.3

นางประสบพร  หัตถกิจ

ที่ 1 เอกปฐมวัย

สพป.ชุมพร เขต 1

นายเจนณรงค์  อินทสุข

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์

สพป.นนทบุรี เขต 2

นางสาวหทัยทิพย์  หยงสตาร์

ที่ 1 เอกสุขศึกษา

สพป.ตรัง เขต 2

นางนันทพร  ศรีใหม่

ที่ 1  เอกปฐมวัย

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

 

นางสาวธนสร  สุขแก้ว

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

นางสาวชุติมาตย์  สนิทปู่

ที่ 1 เอกสังคมศึกษา

สพป.ตรัง เขต 2

นายคมกฤช  นิลวิจิตร

ที่ 1 เอกคอมพิวเตอร์ สพม.13

นางสาวสุชาดา  อำลอย

ที่ 1 เอกบรรณารักษ์

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

นางสาวกาญจน์สิตา  ตู้แก้ว

ที่ 1 เอกพลศึกษา  สพม.9

นายกิตติพงศ์  อ่ธิพรม

ที่ 1 เอกนาฏศิลป์ สพม.7

นางสาวฉวีวรรณ  พุ่มแจ้

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

นางสาวพรรณทิวา  จันทญาติ

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์ สพม. 36

นายอนุชา  โสลำภา

ที่ 1 เอกฟิสิกส์ สพม. 18

นางสาวนิตยา  ฟุ้งเฟื่อง

ที่ 1 เอกคอมพิวเตอร์

สพป.ระนอง

นางสาวมัทนา  ริดจันดี

ที่ 1 เอกปฐมวัย

สพป.นครราชสีมา เขต 6

นายสุรเดช  อินอ่อน

ที่ 1 เอกภาษาอังกฤษ

สพป.ชลบุรี เขต 1

นางสาวจารินิด  ต้นไฮ

ที่ 1 เอกอังกฤษ

สพป.จันทบุรี เขต 1

นางสาวปาจรีย์  น่วมเกิด

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

นายปัญญาวิทย์  แจ่มกนะจ่าง

ที่ 1 เอกภาษาไทย สพม.7

นางสาวทิพวรรณ  บุญอ่อน

ที่ 1 เอกสังคมศึกษา

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

นางสาววรณัน  ฉ่ำมณี

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

นายฮาตี้ย์  นิ่งแบบ

ที่ 1 เอกคริตศาสตร์

สพป.ภูเก็ต

นางสาวขนิฐา  แสงภารา

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.อยุธยา เขต 1

นางสาวฌาริญญา  ซ้ายหัน

ที่ 1 เอกปฐมวัย

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

นายสรสักดิ์  สิทธิคง

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.ตาก เขต 2

นางสาวจิดาภา  ศรีสิงห์

ที่ 1 เอกสังคมศึกษา

สพป.นนทบุรี เขต 2

นางสาวสุชัญญ์ญา  จันทร์นามเขตต์

ที่ 1 เอกภาษาจีน สพม.26

นายสันติ  ขำสกล

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.กำแพงเพชร เขต 2


ดับที่ 2 วิชาเอกบรรณารั

ช่อเพชร  โยเหลา

ที่ 1 เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น  วิชาเอกวิทยาศาสตร์

ชมมณี  ทมโคตร

ที่ 2 เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น  วิชาเอกภาษาไทย

อลิศรา  อุทธสิงห์

ที่ 2 เอกสังคม อบจ ศรีสะเกษ

ธีรศักดิ์  เชื่อนันตา

ที่ 1 เทศบาลเมืองลำพูน วิชาเอกคอมพิวเตอร์

ศุภชัย  ตาสาย

ที่ 2 เอกอุตสาหกรรม สพม.41

ฐชาดา  ถิระโคตร

ที่ 2 เอกสังคม นครราชสีมา 3


รูปภาพ

พัทธ์ธีรา  ศรีประสิทธิ์

ที่ 2 เอกอังกฤษ สพม.1รูปภาพ

ธันย์ชนก  จันทะบุตร

ที่ 2 เอกวิทย์ฯ นครสวรรค์2

รูปภาพ

จิรานุตม์  ถิ่นคำเชิด

ที่ 2 เอกเทคโนฯ อบจ.ศรีสะเกษ

พิพัฒน์พงษ์  ทองอยู่

ที่ 1 เอกพลศึกษา อบจ.ชัยภูมิ

ศยานนท์  ศิริขันธ์

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์ อบจ.สกลนคร


 สถิติวันนี้

191 คน

 สถิติเมื่อวาน 160 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2665 คน
57490 คน
1492148 คน
เริ่มเมื่อ 2008-05-29


 


สนทนาประสาสอบครู


ติวสอบครู กทม จุดที่ 5 วันที่ 10-11 สิงหาคม 56 ณ โรงแรมพิมาน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ติวสอบครู กทม จุดที่ 5 วันที่ 10-11 สิงหาคม 56 ณ โรงแรมพิมาน อ.เมือง จ.นครสวรรค์

โดย ยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์และติวอีสานดอทคอม

ค่าลงทะเบียน 1700 บาทตลอดหลักสูตร

เนื้อหาที่ติว ตามหลักสูตรสอบครู กทม ยกเว้นวิชาเอก
ภาค ก ความรอบรู้ ความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาชีพครู
ภาค ข วิชาการสึกษา
ภาค ค ทดสอบภาวะทางอารมณ์ และสอบสัมภาษณ์

สิ่งที่ได้รับ
คู่มือประกอบการอบรม
อาหารกลางวัน 2 มื้อ
อาหารว่าง 4 มื้อ
สมุด
ปากกา
ซีดีข้อมูลที่จำเป็นในการสอบ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทร 087-9897389 089-0954409

ลงทะเบียนเลยด้านล่างครับ
โดย ชมรม 2013-07-10 15:49:13 [IP : 110.77.236.xxx]

ความคิดเห็น
รักชนก. อนันตวงษ์

b 0863078392,0894392211
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-08-08 10:04:59 [IP : 118.172.189.xxx]
พรรณวดี ทองสม
จุด 5 1ที่คะ
By A Send A เบอร์โทรศัพท์. 0808144290 2013-08-08 09:21:14 [IP : 171.6.236.xxx]
แคทลียา รงค์ทอง
089-5464824
By แคทลียา Send แคทลียา เบอร์โทรศัพท์. 0895464824 2013-08-07 22:56:16 [IP : 125.25.219.xxx]
ทาวิช วิริยะสกุลทอง

พิมลมาตร วัดเข่ง

b 080-0500168
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-08-06 18:20:40 [IP : 125.27.140.xxx]
จิตลัดดา จิรวัฒน์

b 082-3964734
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-08-06 14:33:03 [IP : 118.172.189.xxx]
อารม เทียรมา

b 089-5688541
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-08-06 14:31:53 [IP : 118.172.189.xxx]
ปิยะโชค พลายละหาร

b 084-7764615
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-08-04 09:28:28 [IP : 125.27.141.xxx]
รัตนา ยี่วัน

b 087-1643689
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-08-02 11:58:48 [IP : 125.27.141.xxx]
จุดที่ 5 สำรองที่นั่ง 1 ที่นั่งค่ะ
By วันเพ็ญ กลัดแป้น Send วันเพ็ญ กลัดแป้น เบอร์โทรศัพท์. 0866101616 2013-08-01 16:37:22 [IP : 115.87.90.xxx]

นางสาวอินทิรา  ดีฉนวน


0819720356

By อินทิรา Send อินทิรา เบอร์โทรศัพท์. 0819720356 2013-08-01 14:01:52 [IP : 203.172.201.xxx]
ปุญธรัสมิ์ ณัฎฐ์ธานนท

b 090-8155292
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-31 17:24:49 [IP : 125.27.142.xxx]
ฌัลลิกา กมุทชาติ
b 089-5653315
จุดที่ 5 ค่ะ
By ฌัลลิกา Send ฌัลลิกา เบอร์โทรศัพท์. 0895653315 2013-07-30 12:59:07 [IP : 110.49.232.xxx]
วราพรรณ เอี่ยมพุ่ม

b 086-9296365
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-30 10:33:19 [IP : 118.172.190.xxx]
พันทิวา เที่ยงสมพงษ์
By อยากเป็นครูกทมฺ Send อยากเป็นครูกทมฺ เบอร์โทรศัพท์. 0822266945 2013-07-29 18:36:41 [IP : 115.67.226.xxx]
ศศิลักษณ์ จอง จุดที่ 5 1 ที่ ค่ะ
By ศศิลักษณ์ Send ศศิลักษณ์ เบอร์โทรศัพท์. 084-386-3941 2013-07-28 00:02:42 [IP : 171.99.119.xxx]
นางสาวอุทุมพร จักรเพชร

นางสาวนิตยา ตู้แก้ว

b 0881571306
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-26 15:12:41 [IP : 110.164.146.xxx]
ศิวพร

b 082-1604012
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-25 13:10:16 [IP : 118.172.188.xxx]
จองหนึ่งที่ค่ะ พัชรีภรณ์ ชูเลิศ
By พัชรีภรณ์ Send พัชรีภรณ์ เบอร์โทรศัพท์. 0833311266 2013-07-23 17:51:05 [IP : 180.183.61.xxx]
มลวัทน์ สีแตง จองจุดที่5 กับจุดที่ 12 ค่ะ
7 กรกฎาคม เวลา 22:13 น. ผ่าน มือถือ · ถูกใจ

Kamolly Mui เพื่มเติมเบอร์โทร 0882813483
By ชมรม Send ชมรม 2013-07-23 16:36:09 [IP : 101.51.76.xxx]
สุเมธ อิสระพงษ์พันธุ์ จอง1ที่ครับผม
By สุเมธ อิสระพงษ์พันธุ์ Send สุเมธ อิสระพงษ์พันธุ์ เบอร์โทรศัพท์. 0905611471 2013-07-20 13:08:40 [IP : 182.93.196.xxx]
ปิยนาฏ ปั้นนาค b 083165278
วาสนา โมราศิลป์ b 0869330919
พิกุล พงษ์ประเสริฐ b 0811820839
หนึ่งฤทัย กอนแก้ว b 086 2070438
รัตนาวดี ประดิษฐผล b 08964007x4
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-15 10:02:10 [IP : 118.172.189.xxx]
พิมพ์ใจ โสภา

b 081-8871670
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-10 20:16:13 [IP : 125.27.142.xxx]
ปราถนานันทน์ ช่ออ่อน

พรรณทิพย์ กวางแก้ว

พิมพัฒน์ พานศรีทอง (ทั้งสามคนลงจุด 12 ด้วย)

b 080-0288393
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-10 20:15:06 [IP : 125.27.142.xxx]
เสรี กวระสูตร

b 084-77738x7
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-10 20:00:23 [IP : 125.27.142.xxx]
ลัลนาพร นราเลิศ

b 088-42694x9
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-10 19:49:00 [IP : 125.27.142.xxx]

ความคิดเห็น
Please use IE for editing.
โดย
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์
Security
Click to reload image
Insert Image Insert Image by browse

คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]
นายฮัมดี  หะยีและ

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.ปัตตานี เขต 2

นางสาวอรรญา  จุ้ยนคร

ที่ 1  เอกวิทยาศาสตร์

สพม 11

นายวรเดช  จริงจังชนังกูล

ที่ 1 เอกภาษาไทย 

สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

นางสาวปิยนุช  ศิริโสภาพงษ์

ที่ 1 เอกภาษาอังกฤษ

สพป ปทุมธานี เขต 2

 

นายศิรวิทย์  มุ่งธนวรกุล

ที่ 1 เอกพลศึกษา  สพม.10

นางสาวณณิฌญา  เจียมสุขสุจิตต์

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์ 

สพม 11

นายธนรัชต์  ศิริวัฒน์

ที่ 1 เอกดนตรีสากล

สพม.36

นางสาววาลิกา  รักยินดี

ที่ 1 เอกคอมพิวเตอร์

สพป.ราชบุรี เขต 1

นายปิยานนท์  แก้วแกมทอง

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์

สพป.ปทุมธานีเ ขต 1

นางสาวชนิดา  คงไข่ศรี

ที่ 1 เอกสังคมศึกษา

สพป.สุราษฎรธานี เขต 1

นายศิวุทธ  กุศลพรสร้าง

ที่ 1 เอกคณิตศษสตร์

สพป.นครราชสีมา เขต 4

นายธนัตท์  โสตถิกุล

ที่ 1 เอกพลศึกษา  สพม.42

นางสาวนิตยา  สุขแจ่ม

ที่ 1  เอกสังคม

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

นายมนตรี  โพธิ์ทับทิม

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพป.นครสวรรค์ เขต 2

นางสาวศิริกุล  อุ่นศิลป์

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพม.32

นายพลกฤต  ศรีนันตา

ที่ 1 เอกดนตรี

สพป.เชียงใหม่ เขต 3

นางสาวทิพยาภรณ์  เศวตนัย

ที่ 1 เอกนาฏศิลป์

สพป.นครราชสีมา เขต 4

นายศราวุธ  จงรักวิทย์

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.กระบี่

นางสาวนฤมล  คำพุทธ

ที่  1 เอกภาษาจีน

สพม.14

นาวศรายุทธ  ท้าวประสิทธิ์

ที่ 1 เอกพลศึกษา สพม.5

นางสกาวทิพย์  สังคปาล

ที่ 1 เอกทัศนศิลป์

สพม.14

นายธนารักษ์   บุญกาญจน์

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

นางสาวพัชรินทร์  สิทธิภูมิ

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพม.18

นายต่อศักดิ์  ศรีแก้วแฝก

ที่ 1 เอกภาษาอังกฤษ

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

นางสาวณัฐชยา  นาควิสุทธฺื

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์

สพป.กำแพงเพชร เขต 2

นายจิรวัฒน์  โสมแก้ว

ที่ 1 เอกดนตรีไทย

สพป.ภูเก็ต

นางสาวเมธาวี  เชื้อสาย

ที่ 1 เอกปฐมวัย

สพป.เชียงใหม่ เขต 3

นายจอห์นสัน  มุมธุลี

ที่ 1 เอกพลศึกษา

สพป.สระแก้ว เขต 2

นางสาววิภาดา  ลาปะ

ที่ 1 เอกภาษาจีน

สพม.25

 

นางสาวธาริตา  นนสุวรรณ

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพม. 11

 

กาญจนาณัฐ  หุ่นโพธิ์

ที่ 1 เอกอังกฤษ นครสวรรค์ 2

จุลดิฐ  อุ่นหนองกุ่ง

ที่ 1 เอกอุตสาหกรรม สศศ

ธีรพล  ทรัพย์ทวี

ที่ 1 คณิตศาสตร์ เชียงใหม่ 5

ธนาภรณ์  เงินเนตร

ที่ 1 เอกเคมี สพม. 42

นรินทร์ ธุรธรรม

ที่ 1 เอกปฐมวัย  เลยเขต 3

อุษณีย์  ลานรอบ

ที่ 1 เอกวิทย์ ประจวบ 2

แสงจันทร์  ศรีสุทธา

ที่ 1 เอกปฐมวัย เชียงราย 3

ภัทร  เจริญกุล

ที่ 1คณิตศาสตร์ กาญจน์บุรี 2

ตรัย  แกลงกระโทก

ที่ 1 เอกอังกฤษ ตาก เขต 2

อาทิตย์  ชมชาติ

ที่ 1 เอกภาไทย นครสวรรค์2


วรเชษฐ์  ไชยสงค์

ที่ 2 เอกสังคม สพม.30

กรรณิการ์  ละออง

ที่ 2 เอกสังคม ลพบุรี 2


อนุสรณ์  ช่ออังชัน

ที่ 2 เอกคอมฯ กาญจน์ 3

พิไลวรรณ  ทองมาก

ที่ 2 เอกเคมี สพม.1

อดุลย์  หลักชัย

ที่ 1 ฟิสิกส์  สพม 29
 

 

หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ติวสอบครู
SOBKRU.NET