ทดลองทำข้อสอบครู


แนะนำวิทยากร

         


LINE@:@teacher35
แผนที่โรงแรมติวสอบ

นายภาณุวัฒน์  จิตร์จำนงค์

ที่ 1 เอกดนตรี

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2


ฑศพล  พรมรังสี 

 สอบครูกทมได้ที่ 1 วิชาเอกเทคโนฯ

ปิ่นประภาภรณ์ กุลสุวรรณ 

สอบครูกทมได้ที่ 1 วิชาเอกคอมพิวเตอร์

ธนัฐฐา  สว่างรักษ์

สอบครู กทม.ได้ที่ 1 วิชาเอก  ภาษาไทย

นายกฤติภณ  เณรตาก้อง

ที่ 1 เอกภาษาไทย  

สพป.ราชบุรี เขต 2

นางสาวศิวาพร  ไผ่ครบุรี

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์  

สพป.ชุมพร เขต 1

นางสาวนพรัตน์  ยุคเกษมวงศ์

ที่  1 เอกภาษาอังกฤษ      สพม.9

นายทนงศักดิ์  หิรัญเรือง

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.ระนอง

นางประสบพร  หัตถกิจ

ที่ 1 เอกปฐมวัย

สพป.ชุมพร เขต 1

นายเจนณรงค์  อินทสุข

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์

สพป.นนทบุรี เขต 2

นางสาวหทัยทิพย์  หยงสตาร์

ที่ 1 เอกสุขศึกษา

สพป.ตรัง เขต 2

นางนันทพร  ศรีใหม่

ที่ 1  เอกปฐมวัย

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

 

นางสาวธนสร  สุขแก้ว

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

นางสาวชุติมาตย์  สนิทปู่

ที่ 1 เอกสังคมศึกษา

สพป.ตรัง เขต 2

นายคมกฤช  นิลวิจิตร

ที่ 1 เอกคอมพิวเตอร์ สพม.13

นางสาวสุชาดา  อำลอย

ที่ 1 เอกบรรณารักษ์

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

นางสาวกาญจน์สิตา  ตู้แก้ว

ที่ 1 เอกพลศึกษา  สพม.9

นายกิตติพงศ์  อ่ธิพรม

ที่ 1 เอกนาฏศิลป์ สพม.7

นางสาวฉวีวรรณ  พุ่มแจ้

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

นางสาวพรรณทิวา  จันทญาติ

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์ สพม. 36

นายอนุชา  โสลำภา

ที่ 1 เอกฟิสิกส์ สพม. 18

นางสาวนิตยา  ฟุ้งเฟื่อง

ที่ 1 เอกคอมพิวเตอร์

สพป.ระนอง

นางสาวมัทนา  ริดจันดี

ที่ 1 เอกปฐมวัย

สพป.นครราชสีมา เขต 6

นายสุรเดช  อินอ่อน

ที่ 1 เอกภาษาอังกฤษ

สพป.ชลบุรี เขต 1

นางสาวจารินิด  ต้นไฮ

ที่ 1 เอกอังกฤษ

สพป.จันทบุรี เขต 1

นางสาวปาจรีย์  น่วมเกิด

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

นายปัญญาวิทย์  แจ่มกนะจ่าง

ที่ 1 เอกภาษาไทย สพม.7

นางสาวทิพวรรณ  บุญอ่อน

ที่ 1 เอกสังคมศึกษา

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

นางสาววรณัน  ฉ่ำมณี

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

นายฮาตี้ย์  นิ่งแบบ

ที่ 1 เอกคริตศาสตร์

สพป.ภูเก็ต

นางสาวขนิฐา  แสงภารา

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.อยุธยา เขต 1

นางสาวฌาริญญา  ซ้ายหัน

ที่ 1 เอกปฐมวัย

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

นายสรสักดิ์  สิทธิคง

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.ตาก เขต 2

นางสาวจิดาภา  ศรีสิงห์

ที่ 1 เอกสังคมศึกษา

สพป.นนทบุรี เขต 2

นางสาวสุชัญญ์ญา  จันทร์นามเขตต์

ที่ 1 เอกภาษาจีน สพม.26

นายสันติ  ขำสกล

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.กำแพงเพชร เขต 2


ดับที่ 2 วิชาเอกบรรณารั

ช่อเพชร  โยเหลา

ที่ 1 เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น  วิชาเอกวิทยาศาสตร์

ชมมณี  ทมโคตร

ที่ 2 เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น  วิชาเอกภาษาไทย

อลิศรา  อุทธสิงห์

ที่ 2 เอกสังคม อบจ ศรีสะเกษ

ธีรศักดิ์  เชื่อนันตา

ที่ 1 เทศบาลเมืองลำพูน วิชาเอกคอมพิวเตอร์

ศุภชัย  ตาสาย

ที่ 2 เอกอุตสาหกรรม สพม.41

ฐชาดา  ถิระโคตร

ที่ 2 เอกสังคม นครราชสีมา 3


รูปภาพ

พัทธ์ธีรา  ศรีประสิทธิ์

ที่ 2 เอกอังกฤษ สพม.1รูปภาพ

ธันย์ชนก  จันทะบุตร

ที่ 2 เอกวิทย์ฯ นครสวรรค์2

รูปภาพ

จิรานุตม์  ถิ่นคำเชิด

ที่ 2 เอกเทคโนฯ อบจ.ศรีสะเกษ

พิพัฒน์พงษ์  ทองอยู่

ที่ 1 เอกพลศึกษา อบจ.ชัยภูมิ

ศยานนท์  ศิริขันธ์

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์ อบจ.สกลนคร


 สถิติวันนี้

277 คน

 สถิติเมื่อวาน 645 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
29568 คน
114009 คน
1677468 คน
เริ่มเมื่อ 2008-05-29


 


สนทนาประสาสอบครู


ติวสอบครู กทม จุดที่ 2 วันที่ 27-28 กรกฎาคม 56 ณ โรงแรมแมนฮัตตั้น อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ติวสอบครู กทม จุดที่ 2 วันที่ 27-28 กรกฎาคม 56 ณ โรงแรมแมนฮัตตั้น อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

โดย ยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์และติวอีสานดอทคอม

ค่าลงทะเบียน 1700 บาทตลอดหลักสูตร

เนื้อหาที่ติว ตามหลักสูตรสอบครู กทม ยกเว้นวิชาเอก
ภาค ก ความรอบรู้ ความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาชีพครู
ภาค ข วิชาการสึกษา
ภาค ค ทดสอบภาวะทางอารมณ์ และสอบสัมภาษณ์

สิ่งที่ได้รับ
คู่มือประกอบการอบรม
อาหารกลางวัน 2 มื้อ
อาหารว่าง 4 มื้อ
สมุด
ปากกา
ซีดีข้อมูลที่จำเป็นในการสอบ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทร 087-9897389 089-0954409

ลงทะเบียนเลยด้านล่างครับ
โดย ชมรม 2013-07-10 15:33:53 [IP : 61.7.178.xxx]

ความคิดเห็น

เต็มยังคะ

By mon Send mon เบอร์โทรศัพท์. 0873110121 2013-08-15 20:36:54 [IP : 115.67.228.xxx]
เกรียงศักดิ์ สุสาขา
By เกรียงศักดิ์ สุสาขา Send เกรียงศักดิ์ สุสาขา เบอร์โทรศัพท์. 087-1408102 2013-08-05 11:25:25 [IP : 123.242.169.xxx]


By สุธาสีนี ธรรมวิจารณ์ Send สุธาสีนี ธรรมวิจารณ์ เบอร์โทรศัพท์. 081-3852402 2013-07-26 23:59:05 [IP : 125.26.251.xxx]
วราภรณ์ วัดโส
By ติวอีสาร Send ติวอีสาร เบอร์โทรศัพท์. 0851338329 2013-07-26 09:22:05 [IP : 101.108.243.xxx]
ดวงพร ม่วงแก้ว

b 084-7273307
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-25 10:40:40 [IP : 118.172.188.xxx]
จิตรประภา ดาคม สำรอง 1 ที่ คะ
โรงแรมแมนฮัตตัน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
By จิตรประภา Send จิตรประภา เบอร์โทรศัพท์. 0807747923 2013-07-25 08:15:50 [IP : 124.121.34.xxx]
ธิยาดา คลารัตน์

ปทุมวรรณ บุรัตน์

b 087-0613916
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-24 14:51:09 [IP : 125.27.129.xxx]
พัชรี นิติยวรรณ

b 080-5738906
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-24 13:31:47 [IP : 125.27.129.xxx]
ธาตรี รัตรนิมิตร 1 ที่ ครับ
โรงแรมแมนฮัตตัน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 3
By thatree Send thatree เบอร์โทรศัพท์. 0807747923 2013-07-24 12:15:56 [IP : 124.121.61.xxx]
ภูวนาท มุสิกดิลก
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน เบอร์โทรศัพท์. 0868487808 2013-07-24 09:03:04 [IP : 125.27.126.xxx]
วธิฎาภรณ์ ทุมมา จองติวสอบครูกทม. จุดที่2 1ที่ ค่ะ
By ชมรม Send ชมรม 2013-07-23 16:48:24 [IP : 101.51.76.xxx]
Anuwat Wonggate จุดที่2 วันที่ 27-28 กค 56 คลองหลวง ปทุมธานี เพิ่มอีก 1 ท่านครับ คุณจุไรรัตน์ ขันคำ 086 892 9874
By ชมรม Send ชมรม 2013-07-23 16:45:49 [IP : 101.51.76.xxx]

อนุวัฒน์ วงศ์เกตุ 081-133-0106 จุดที่ 2 คลองหลวง ปทุมธานี ครับ
By ชมรม Send ชมรม 2013-07-23 16:41:34 [IP : 101.51.76.xxx]
ทัศณีย์ ถะเกิงผล จองจุดที่ 2 และ 12 0840826490
By ชมรม Send ชมรม 2013-07-23 16:35:06 [IP : 101.51.76.xxx]
ทัศณีวรรณ ศรีวรรณะ จองเพิ่มนะคะ พรทิพย์ คัทเนตร จุดที่ 2 กับ จุดที่ 12 ค่ะ 0811530245
By ชมรม Send ชมรม 2013-07-23 16:30:06 [IP : 101.51.76.xxx]
ทัศณีวรรณ ศรีวรรณะ จุดติวที่ 2 กับ จุดที่ 12 วิเคราะห์ข้อสอบ ด้วยค่ะ 0840178481
By ชมรม Send ชมรม 2013-07-23 16:23:19 [IP : 101.51.76.xxx]
จองจุดที่2 27-28ก.ค. รร. แมนฮัตตั้น อ. คลองหลวง. ปทุมธานี ชื่อ น.ส. พัณณิตา เพ็งคำปั้ง 0863935771
By ชมรม Send ชมรม 2013-07-23 16:14:56 [IP : 101.51.76.xxx]
อาจารย์คะเพิ่ม 2 ที่ค่ะ จุดที่ 2 27-28 ก.ค. รร.แมนฮัตตั้น อ.คลองหลวง ปทุมธานี ชื่อ น.ส. พรทิพย์ หวานจริง 083-3567085 กับ นายธนเดช ศักดิ์สุวรรณ 087-0290566
By ชมรม Send ชมรม 2013-07-23 16:14:01 [IP : 101.51.76.xxx]
ขวัญสุดา กันทศักดิ์

b 089-5564542
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-23 11:01:10 [IP : 125.27.134.xxx]
พัธนันท์ สุวรรณรัตน์

b 085-3196215
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-23 10:03:24 [IP : 125.27.134.xxx]
สำรองที่นั่งติวสอบ
By ขวัญสุดา กันทะศักดิ์ Send ขวัญสุดา  กันทะศักดิ์ เบอร์โทรศัพท์. 0895564452 2013-07-23 00:01:15 [IP : 124.122.64.xxx]
1 นางสาวศุภมาส ลือโฮ้ b 086-1173509
2 นางสาวสุภาวดี มุ่งกสิกร b 087-8281850
3 นางสาวทิพากร ลั่นนาวา b 087-3815432
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-21 15:05:30 [IP : 125.27.129.xxx]
ณภัทร ธนากรวุฒิกุล

b 0843857158
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-21 12:48:29 [IP : 125.27.129.xxx]
1.นางสาวธิดารัตน์ ดีสุวรรณ
2. นางสาวจิราภรณ์ จันทราภิรมย์
3..นางสาวนภากาน โรงแรมแมนฮัตตัน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 3 คน ค่ะ เบอร์โทร b 08-7582-6121(ธิดารัตน์)
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-19 13:56:15 [IP : 118.172.190.xxx]
ระวีวรรณ ปัญญา

b 087-7195709
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-17 10:45:07 [IP : 118.172.189.xxx]
นภัทร์วลัญช์ ภู่ประเสริฐ


b 0861627560
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-15 15:08:21 [IP : 118.172.189.xxx]
นวพร กุลชนะจิระ
By นวพร Send นวพร เบอร์โทรศัพท์. 0812460087 2013-07-14 19:31:20 [IP : 180.180.187.xxx]
จันทนา ทิดเพ็ง

b 087-9243066
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-14 18:40:33 [IP : 125.27.133.xxx]
ธิดารัตน์ กองไพรวัลย์

b 089-9892265
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-14 18:39:29 [IP : 125.27.133.xxx]
ศักดิ์สิทธิ์ พูลสวัสดิ์

b 089-8250823
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-13 13:00:25 [IP : 182.52.108.xxx]
สิริยากร ใจน้อย
ิb089-7618898
By ชมรม Send ชมรม 2013-07-11 13:18:55 [IP : 101.51.70.xxx]
อังสุมาลิน สุยะแก้ว

b โทร 087-21061x2
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-11 08:15:14 [IP : 118.172.188.xxx]
ชิติชญาน์ ถาวรสารี

b 090-11491x0
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-10 20:17:37 [IP : 125.27.142.xxx]
กฤตัชญ์ สุริยนต์

b 086-8286280
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-10 20:07:22 [IP : 125.27.142.xxx]
รัชนีกร กลิ่นหอมหวล

b 084-1351278
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-10 20:01:42 [IP : 125.27.142.xxx]
ณัฐพร อุดทา

b 080-5105519
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-10 19:55:31 [IP : 125.27.142.xxx]
อาจารีย์ น้อมศาสน์

b 088-4984077
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-10 19:47:28 [IP : 125.27.142.xxx]

ความคิดเห็น

โดย
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]นายฮัมดี  หะยีและ

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.ปัตตานี เขต 2

นางสาวอรรญา  จุ้ยนคร

ที่ 1  เอกวิทยาศาสตร์

สพม 11

นายวรเดช  จริงจังชนังกูล

ที่ 1 เอกภาษาไทย 

สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

นางสาวปิยนุช  ศิริโสภาพงษ์

ที่ 1 เอกภาษาอังกฤษ

สพป ปทุมธานี เขต 2

 

นายศิรวิทย์  มุ่งธนวรกุล

ที่ 1 เอกพลศึกษา  สพม.10

นางสาวณณิฌญา  เจียมสุขสุจิตต์

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์ 

สพม 11

นายธนรัชต์  ศิริวัฒน์

ที่ 1 เอกดนตรีสากล

สพม.36

นางสาววาลิกา  รักยินดี

ที่ 1 เอกคอมพิวเตอร์

สพป.ราชบุรี เขต 1

นายปิยานนท์  แก้วแกมทอง

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์

สพป.ปทุมธานีเ ขต 1

นางสาวชนิดา  คงไข่ศรี

ที่ 1 เอกสังคมศึกษา

สพป.สุราษฎรธานี เขต 1

นายศิวุทธ  กุศลพรสร้าง

ที่ 1 เอกคณิตศษสตร์

สพป.นครราชสีมา เขต 4

นายธนัตท์  โสตถิกุล

ที่ 1 เอกพลศึกษา  สพม.42

นางสาวนิตยา  สุขแจ่ม

ที่ 1  เอกสังคม

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

นายมนตรี  โพธิ์ทับทิม

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพป.นครสวรรค์ เขต 2

นางสาวศิริกุล  อุ่นศิลป์

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพม.32

นายพลกฤต  ศรีนันตา

ที่ 1 เอกดนตรี

สพป.เชียงใหม่ เขต 3

นางสาวทิพยาภรณ์  เศวตนัย

ที่ 1 เอกนาฏศิลป์

สพป.นครราชสีมา เขต 4

นายศราวุธ  จงรักวิทย์

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.กระบี่

นางสาวนฤมล  คำพุทธ

ที่  1 เอกภาษาจีน

สพม.14

นาวศรายุทธ  ท้าวประสิทธิ์

ที่ 1 เอกพลศึกษา สพม.5

นางสกาวทิพย์  สังคปาล

ที่ 1 เอกทัศนศิลป์

สพม.14

นายธนารักษ์   บุญกาญจน์

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

นางสาวพัชรินทร์  สิทธิภูมิ

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพม.18

นายต่อศักดิ์  ศรีแก้วแฝก

ที่ 1 เอกภาษาอังกฤษ

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

นางสาวณัฐชยา  นาควิสุทธฺื

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์

สพป.กำแพงเพชร เขต 2

นายจิรวัฒน์  โสมแก้ว

ที่ 1 เอกดนตรีไทย

สพป.ภูเก็ต

นางสาวเมธาวี  เชื้อสาย

ที่ 1 เอกปฐมวัย

สพป.เชียงใหม่ เขต 3

นายจอห์นสัน  มุมธุลี

ที่ 1 เอกพลศึกษา

สพป.สระแก้ว เขต 2

นางสาววิภาดา  ลาปะ

ที่ 1 เอกภาษาจีน

สพม.25

 

นางสาวธาริตา  นนสุวรรณ

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพม. 11

 

กาญจนาณัฐ  หุ่นโพธิ์

ที่ 1 เอกอังกฤษ นครสวรรค์ 2

จุลดิฐ  อุ่นหนองกุ่ง

ที่ 1 เอกอุตสาหกรรม สศศ

ธีรพล  ทรัพย์ทวี

ที่ 1 คณิตศาสตร์ เชียงใหม่ 5

ธนาภรณ์  เงินเนตร

ที่ 1 เอกเคมี สพม. 42

นรินทร์ ธุรธรรม

ที่ 1 เอกปฐมวัย  เลยเขต 3

อุษณีย์  ลานรอบ

ที่ 1 เอกวิทย์ ประจวบ 2

แสงจันทร์  ศรีสุทธา

ที่ 1 เอกปฐมวัย เชียงราย 3

ภัทร  เจริญกุล

ที่ 1คณิตศาสตร์ กาญจน์บุรี 2

ตรัย  แกลงกระโทก

ที่ 1 เอกอังกฤษ ตาก เขต 2

อาทิตย์  ชมชาติ

ที่ 1 เอกภาไทย นครสวรรค์2


วรเชษฐ์  ไชยสงค์

ที่ 2 เอกสังคม สพม.30

กรรณิการ์  ละออง

ที่ 2 เอกสังคม ลพบุรี 2


อนุสรณ์  ช่ออังชัน

ที่ 2 เอกคอมฯ กาญจน์ 3

พิไลวรรณ  ทองมาก

ที่ 2 เอกเคมี สพม.1

อดุลย์  หลักชัย

ที่ 1 ฟิสิกส์  สพม 29
 

 

หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ติวสอบครูต้องยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์ 
ติวที่นี่ดีที่สุด  เข้มข้น  สะใจ   เข้าใจง่าย ตรงประเด็นเป็นคะแนนสอบ 
 มีผลงานลูกศิษย์สอบติดและได้บรรจะมากที่สุดทุกปี