สถิติจำนวนนผู้สมัครเข้ารับการสรรหา สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาปกติ
(กลุ่มทั่วไปและกลุ่มประสบการณ์)
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
และผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน่วยรับสมัคร สพป.สตูล

วัน เดือน ปี
สังกัดที่เลือกขึ้นบัญชี/จำนวนผู้สมัคร(กลุ่มทั่วไป)
สังกัดที่เลือกขึ้นบัญชี/จำนวนผู้สมัคร(กลุ่มประสบการณ์) หมายเหตุ
สังกัด สพป. สังกัด สศศ. สังกัด สพป. สังกัด สศศ.
รอง ผอ.ร.ร. ผอ.ร.ร. รอง ผอ.ร.ร. ผอ.ร.ร. รอง ผอ.ร.ร. ผอ.ร.ร. รอง ผอ.ร.ร. ผอ.ร.ร.
3 เม.ย. 55 1 9 - - - - - -  
4 เม.ย. 55 - - - - - - - -  
 5 เม.ย. 55  - 12  -  1  - - -  -  
6 เม.ย. 55 1 8 - - - - - -  
7 เม.ย. 55 1 1 - - - - - -  
8 เม.ย. 55 9 12 - - - 1 - -  
9 เม.ย. 55 2 6 - - - 2 - -  
รวม 14 48 - 1 - 3 - -  

Powered by AIWEB