ทดลองทำข้อสอบครู


แนะนำวิทยากร

         


LINE@:@teacher35
แผนที่โรงแรมติวสอบ

นายภาณุวัฒน์  จิตร์จำนงค์

ที่ 1 เอกดนตรี

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2


ฑศพล  พรมรังสี 

 สอบครูกทมได้ที่ 1 วิชาเอกเทคโนฯ

ปิ่นประภาภรณ์ กุลสุวรรณ 

สอบครูกทมได้ที่ 1 วิชาเอกคอมพิวเตอร์

ธนัฐฐา  สว่างรักษ์

สอบครู กทม.ได้ที่ 1 วิชาเอก  ภาษาไทย

นายกฤติภณ  เณรตาก้อง

ที่ 1 เอกภาษาไทย  

สพป.ราชบุรี เขต 2

นางสาวศิวาพร  ไผ่ครบุรี

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์  

สพป.ชุมพร เขต 1

นางสาวนพรัตน์  ยุคเกษมวงศ์

ที่  1 เอกภาษาอังกฤษ      สพม.9

นายทนงศักดิ์  หิรัญเรือง

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.ระนอง

นางประสบพร  หัตถกิจ

ที่ 1 เอกปฐมวัย

สพป.ชุมพร เขต 1

นายเจนณรงค์  อินทสุข

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์

สพป.นนทบุรี เขต 2

นางสาวหทัยทิพย์  หยงสตาร์

ที่ 1 เอกสุขศึกษา

สพป.ตรัง เขต 2

นางนันทพร  ศรีใหม่

ที่ 1  เอกปฐมวัย

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

 

นางสาวธนสร  สุขแก้ว

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

นางสาวชุติมาตย์  สนิทปู่

ที่ 1 เอกสังคมศึกษา

สพป.ตรัง เขต 2

นายคมกฤช  นิลวิจิตร

ที่ 1 เอกคอมพิวเตอร์ สพม.13

นางสาวสุชาดา  อำลอย

ที่ 1 เอกบรรณารักษ์

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

นางสาวกาญจน์สิตา  ตู้แก้ว

ที่ 1 เอกพลศึกษา  สพม.9

นายกิตติพงศ์  อ่ธิพรม

ที่ 1 เอกนาฏศิลป์ สพม.7

นางสาวฉวีวรรณ  พุ่มแจ้

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

นางสาวพรรณทิวา  จันทญาติ

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์ สพม. 36

นายอนุชา  โสลำภา

ที่ 1 เอกฟิสิกส์ สพม. 18

นางสาวนิตยา  ฟุ้งเฟื่อง

ที่ 1 เอกคอมพิวเตอร์

สพป.ระนอง

นางสาวมัทนา  ริดจันดี

ที่ 1 เอกปฐมวัย

สพป.นครราชสีมา เขต 6

นายสุรเดช  อินอ่อน

ที่ 1 เอกภาษาอังกฤษ

สพป.ชลบุรี เขต 1

นางสาวจารินิด  ต้นไฮ

ที่ 1 เอกอังกฤษ

สพป.จันทบุรี เขต 1

นางสาวปาจรีย์  น่วมเกิด

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

นายปัญญาวิทย์  แจ่มกนะจ่าง

ที่ 1 เอกภาษาไทย สพม.7

นางสาวทิพวรรณ  บุญอ่อน

ที่ 1 เอกสังคมศึกษา

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

นางสาววรณัน  ฉ่ำมณี

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

นายฮาตี้ย์  นิ่งแบบ

ที่ 1 เอกคริตศาสตร์

สพป.ภูเก็ต

นางสาวขนิฐา  แสงภารา

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.อยุธยา เขต 1

นางสาวฌาริญญา  ซ้ายหัน

ที่ 1 เอกปฐมวัย

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

นายสรสักดิ์  สิทธิคง

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.ตาก เขต 2

นางสาวจิดาภา  ศรีสิงห์

ที่ 1 เอกสังคมศึกษา

สพป.นนทบุรี เขต 2

นางสาวสุชัญญ์ญา  จันทร์นามเขตต์

ที่ 1 เอกภาษาจีน สพม.26

นายสันติ  ขำสกล

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.กำแพงเพชร เขต 2


ดับที่ 2 วิชาเอกบรรณารั

ช่อเพชร  โยเหลา

ที่ 1 เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น  วิชาเอกวิทยาศาสตร์

ชมมณี  ทมโคตร

ที่ 2 เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น  วิชาเอกภาษาไทย

อลิศรา  อุทธสิงห์

ที่ 2 เอกสังคม อบจ ศรีสะเกษ

ธีรศักดิ์  เชื่อนันตา

ที่ 1 เทศบาลเมืองลำพูน วิชาเอกคอมพิวเตอร์

ศุภชัย  ตาสาย

ที่ 2 เอกอุตสาหกรรม สพม.41

ฐชาดา  ถิระโคตร

ที่ 2 เอกสังคม นครราชสีมา 3


รูปภาพ

พัทธ์ธีรา  ศรีประสิทธิ์

ที่ 2 เอกอังกฤษ สพม.1รูปภาพ

ธันย์ชนก  จันทะบุตร

ที่ 2 เอกวิทย์ฯ นครสวรรค์2

รูปภาพ

จิรานุตม์  ถิ่นคำเชิด

ที่ 2 เอกเทคโนฯ อบจ.ศรีสะเกษ

พิพัฒน์พงษ์  ทองอยู่

ที่ 1 เอกพลศึกษา อบจ.ชัยภูมิ

ศยานนท์  ศิริขันธ์

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์ อบจ.สกลนคร


 สถิติวันนี้

328 คน

 สถิติเมื่อวาน 694 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
16027 คน
297635 คน
1861094 คน
เริ่มเมื่อ 2008-05-29


 

สรุป สพป.ที่เปิดสอบผู้บริหารภาค ข.และภาค ค.
สพป.ที่ดำเนินการสอบคัดเลือกและประกาศผลสอบเสร็จสิ้นระยะเวลาหนึ่งแล้ว
สพป.ที่เปิดสอบทั้งผอ.ร.ร.และรองผอ.ร.ร.
พังงา,ชัยภูมิ 3,ศรีสะเกษ 3,ราชบุรี 1,ลำพูน 2,เพชรบูรณ์ 3,นครสวรรค์ 3,
เพชรบูรณ์ 2,ลพบุรี 2,กระบี่,เชียงราย 3, สตูล,กาญจนบุรี 3,ปทุมธานี 2,
มหาสารคาม 3,สุโขทัย 2,ภูเก็ต,ตาก 2 ,ชัยนาท,นครศรีธรรมราช 2,ชัยภูมิ 2,
สุราษฎร์ธานี 3,ตรัง 2, เพชรบุรี 2,สระบุรี 1,กรุงเทพมหานคร 1,ชัยภูมิ 1,อุทัยธานี 2,
ระนอง,ขอนแก่น 1,ขอนแก่น 2,ขอนแก่น 5,พระนครศรีอยุธยา 2,สุราษฎร์ธานี 1,ตรัง 1,
อุบลราชธานี 1,ประจวบขีรีขันธ์ 1,นครนายก,กาญจนบุรี 4,อุดรธานี 4,ชลบุรี 1,จันทบุรี 2,
พระนครศรีอยุธยา 1,นครศรีธรรมราช 3,พิษณุโลก 3,เพชรบุรี 1,แพร่ 1,อ่างทอง,ลำปาง 2,
หนองคาย 3,สุพรรณบุรี 1,สุราษฎร์ธานี 2,ประจวบคีรีขันธ์ 2,อุทัยธานี 1,สุโขทัย 1,ตาก 1,
ระยอง 1,สุพรรณบุรี 3,แม่ฮ่องสอน 2,กำแพงเพชร 2,เชียงใหม่  6,ตราด,ลำปาง 3,
เลย 3,ชุมพร 2,ตราด,ขอนแก่น 4,สกลนคร 2,แพร่ 2,เชียงราย 2,
นครสวรรค์ 2,อุดรธานี 2,เชียงใหม่ 5,สระบุรี 2,มหาสารคาม 2,พัทลุง 2,พะเยา 2
นครพนม 2,สิงห์บุรี,สงขลา 2,ยะลา 1,นครสวรรค์ 1,ตาก 1(ครั้งที่ 2),สมุทรปราการ 2,
สระแก้ว 2,สมุทรสงคราม,กาฬสินธุ์ 1,จันทบุรี1,ลพบุรี1,หนองบัวลำภู1,อุบลราชธานี 3,
ชลบุรี3,ระยอง 2,นครราชสีมา 6,นครราชสีมา 4,นครราชสีมา 3,กำแพงเพชร1,ราชบุรี 2,
อุตรดิตถ์ 2,นครราชสีมา 7,นครพนม 1,นครปฐม 2,กาญจนบุรี 2,กาญจนบุรี 1,ลำปาง 1,
ปราจีนบุรี 2,อุบลราชธานี 5,อุบลราชธานี 2,สุรินทร์ 2,พะเยา 1,พิจิตร 1,พิจิตร 2,
ร้อยเอ็ด 3,ร้อยเอ็ด 1,ยโสธร 2,สมุทรสาคร,กาฬสินธุ์ 2,มหาสารคาม 1,หนองบัวลำภู 2,
อุดรธานี 1,เชียงราย 4,เชียงใหม่ 3,แม่ฮ่องสอน 1,อำนาจเจริญ,อุตรดิตถ์ 1,ชัยนาท,
กาฬสินธุ์ 3,บุรีรัมย์ 4,พิษณุโลก 1,นครราชสีมา 2,นราธิวาส 2,ปัตตานี 1,ปราจีนบุรี 1,     
ศรีสะเกษ 1,     

สพป.ที่เปิดสอบเฉพาะผอ.ร.ร.
แม่ฮ่องสอน 1,น่าน 1,น่าน 2,ขอนแก่น 3,เชียงใหม่ 2,พังงา(ครั้งที่ 2),สระแก้ว 1,
กรุงเทพมหานคร 3, นราธิวาส 1,บุรีรัมย์ 2,นนทบุรี 2,ศรีสะเกษ 4,เลย 1,สงขลา 1,
ยโสธร 1,แม่ฮ่องสอน 2,

สพป.ที่เปิดสอบเฉพาะรองผอ.ร.ร.
นนทบุรี 1,นนทบุรี 2,สงขลา 1,พิษณุโลก 2,สมุทรปราการ 1,บุรีรัมย์ 1,ชุมพร 1,
กรุงเทพมหานคร 3,ปทุมธานี 1,ฉะเชิงเทรา 2,สกลนคร 3, สระแก้ว 1,  เลย 1,เลย 2,
นราธิวาส 3,นครปฐม 1, ฉะเชิงเทรา 1,มุกดาหาร,ภูเก็ต(ครั้งที่ 2),ชลบุรี 2,สตูล(ครั้งที่ 2),
อุดรธานี 3,กรุงเทพมหานคร 2,สกลนคร 1,ขอนแก่น 3,น่าน 2,ศรีสะเกษ 4,สุรินทร์ 1,
ลพบุรี 2,อุดรธานี 4,เชียงราย 1,หนองคาย 2,หนองคาย 1,สมุทรสงคราม,ตรัง 2,   
ชัยภูมิ 3,สุพรรณบุรี 3,กาญจนบุรี 3,สระบุรี 2,ยโสธร 1,นราธิวาส 1,เพชรบูรณ์ 3,
น่าน 1,นครนายก,
สพป.ที่เปิดสอบทั้งตำแหน่งผอ.ร.ร.และตำแหน่งรองผอ.ร.ร.
สพป.สุพรรณบุรี 2    รับสมัคร 1 - 9 ก.ย.53 สอบ 19 - 20 ก.ย.53 ประกาศผล 25 ก.ย.53
          ผอ.ร.ร.1 ตำแหน่ง,รองผอ.ร.ร. 4 ตำแหน่ง
             (บัญชี จ.สุพรรณบุรี ผอ.ร.ร.125 ท่าน,รองผอ.ร.ร. 32 ท่าน)
        ผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง ผอ.ร.ร. 55 ท่าน,รองผอ.ร.ร. 10 ท่าน
สพป.บุรีรัมย์ 3          รับสมัคร 8 - 12 พ.ย.53 สอบ 20 - 21 พ.ย.53 ประกาศผล 22 พ.ย.53
          ผอ.ร.ร.1 ตำแหน่ง,รองผอ.ร.ร. 5 ตำแหน่ง
             (บัญชี จ.บุรีรัมย์ ผอ.ร.ร.432 ท่าน,รองผอ.ร.ร. 128 ท่าน)
        ผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง ผอ.ร.ร. 224 ท่าน,รองผอ.ร.ร. 59 ท่าน
        ผลสอบตำแหน่งผอ.ร.ร.ผ่าน 71 ท่าน,รองผอ.ร.ร.ผ่าน 8 ท่าน
สพป.นครราชสีมา 5  รับสมัคร 8 - 16 พ.ย.53 สอบ 27 - 28 พ.ย.53 ประกาศผล 29 พ.ย.53
          ผอ.ร.ร.12 ตำแหน่ง,รองผอ.ร.ร. 4 ตำแหน่ง
             (บัญชี จ.นครราชสีมา ผอ.ร.ร.589 ท่าน,รองผอ.ร.ร. 131 ท่าน)
        ผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง ผอ.ร.ร. 245 ท่าน,รองผอ.ร.ร. 37 ท่าน
สพป.สุรินทร์ 3          รับสมัคร 15 - 19 พ.ย.53 สอบ 27 - 28 พ.ย.53 ประกาศผล 30 พ.ย.53
          ผอ.ร.ร.13 ตำแหน่ง,รองผอ.ร.ร. 11 ตำแหน่ง
             (บัญชี จ.สุรินทร์ ผอ.ร.ร.428 ท่าน,รองผอ.ร.ร. 107 ท่าน)
        ผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง ผอ.ร.ร. 278 ท่าน,รองผอ.ร.ร. 70 ท่าน
         .................................หมดเขตรับสมัครแล้ว..................................
สพป.ที่เปิดสอบเฉพาะตำแหน่งผอ.ร.ร.
สพป.ชุมพร 1     รับสมัคร 11 - 15 ต.ค.53 สอบ 6 - 7 พ.ย.53  ประกาศผล 11 พ.ย.53
         ผอ.ร.ร.4 + 11 ตำแหน่ง (บัญชี จ.ชุมพร ผอ.ร.ร.51 ท่าน)
       (ยกเลิกประกาศสอบ)
       http://www.cpn1.go.th/main/newsattach/1288838298_y1.doc
สพป.เลย 2     รับสมัคร 27 ต.ค. - 2 พ.ย.53 สอบ 27- 28 พ.ย.53  ประกาศผล 1 ธ.ค.53
         ผอ.ร.ร.6 ตำแหน่ง (บัญชี จ.เลย ผอ.ร.ร.129 ท่าน)
        ผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง ผอ.ร.ร. 64 ท่าน
สพป.สกลนคร 3     รับสมัคร 8 - 12 พ.ย.53 สอบ 27 - 28 พ.ย.53  ประกาศผล 30 พ.ย.53
         ผอ.ร.ร.7 ตำแหน่ง (บัญชี จ.สกลนคร ผอ.ร.ร.342 ท่าน)
        ผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง ผอ.ร.ร. 189 ท่าน
สพป.ชุมพร 1    รับสมัคร 15 - 19 พ.ย.53 สอบ 8 - 9 ม.ค.54  ประกาศผล 18 ม.ค.54
         ผอ.ร.ร. 14 ตำแหน่ง (บัญชี จ.ชุมพร ผอ.ร.ร.51 ท่าน)
       ผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง ผอ.ร.ร. 30 ท่าน
       .................................หมดเขตรับสมัครแล้ว..................................

สพป.ที่เปิดสอบเฉพาะตำแหน่งรองผอ.ร.ร.
      .................................หมดเขตรับสมัครแล้ว..................................

ผอ.ร.ร.เปิดสอบแล้ว 151 เขตฯ,เปิดสอบรอบสองแล้ว 5 เขตฯ
รองผอ.ร.ร.เปิดสอบแล้ว 168 เขตฯ,เปิดสอบรอบสองแล้ว 14 เขตฯ

สพป.ที่คาดว่าจะเปิดสอบเร็วๆนี้
สพป.บุรีรัมย์ 1 (น่าจะกำลังเปิดสอบผอ.ร.ร.)

จังหวัดที่ยังไม่มีสพป.ใดเปิดสอบตำแหน่งผอ.ร.ร. มี 2 จังหวัด คือ
ฉะเชิงเทราและมุกดาหาร

ตำแหน่งรองผอ.ร.ร. เปิดสอบครบทุกจังหวัดแล้ว
แสดงว่าทุกท่านมีโอกาสสมัครสอบรองผอ.ร.ร. ภาค ข.ค.แล้ว
ยกเว้นท่านที่ไม่สมัครใจสอบเอง

ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ย.53

คำเตือน! อย่าฝากความหวังไว้กับอาหารเสริม(ติว)เพียงอย่างเดียว
ขอให้บริโภคอาหารหลักให้มากๆ เขตพื้นที่ฯต้องการผู้บริหารที่มีความสามารถ
มีความแข็งแกร่งมีประสบการณ์(เพราะบริโภคอาหารหลักมานาน)
มิเช่นนั้นอาจจะเกิดกรณี กรรมการออกข้อสอบ
แบบ “ถามไม่ตรงคำตอบ”ขึ้นอีกในหลายเขตพื้นที่ฯ

นายฮัมดี  หะยีและ

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.ปัตตานี เขต 2

นางสาวอรรญา  จุ้ยนคร

ที่ 1  เอกวิทยาศาสตร์

สพม 11

นายวรเดช  จริงจังชนังกูล

ที่ 1 เอกภาษาไทย 

สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

นางสาวปิยนุช  ศิริโสภาพงษ์

ที่ 1 เอกภาษาอังกฤษ

สพป ปทุมธานี เขต 2

 

นายศิรวิทย์  มุ่งธนวรกุล

ที่ 1 เอกพลศึกษา  สพม.10

นางสาวณณิฌญา  เจียมสุขสุจิตต์

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์ 

สพม 11

นายธนรัชต์  ศิริวัฒน์

ที่ 1 เอกดนตรีสากล

สพม.36

นางสาววาลิกา  รักยินดี

ที่ 1 เอกคอมพิวเตอร์

สพป.ราชบุรี เขต 1

นายปิยานนท์  แก้วแกมทอง

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์

สพป.ปทุมธานีเ ขต 1

นางสาวชนิดา  คงไข่ศรี

ที่ 1 เอกสังคมศึกษา

สพป.สุราษฎรธานี เขต 1

นายศิวุทธ  กุศลพรสร้าง

ที่ 1 เอกคณิตศษสตร์

สพป.นครราชสีมา เขต 4

นายธนัตท์  โสตถิกุล

ที่ 1 เอกพลศึกษา  สพม.42

นางสาวนิตยา  สุขแจ่ม

ที่ 1  เอกสังคม

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

นายมนตรี  โพธิ์ทับทิม

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพป.นครสวรรค์ เขต 2

นางสาวศิริกุล  อุ่นศิลป์

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพม.32

นายพลกฤต  ศรีนันตา

ที่ 1 เอกดนตรี

สพป.เชียงใหม่ เขต 3

นางสาวทิพยาภรณ์  เศวตนัย

ที่ 1 เอกนาฏศิลป์

สพป.นครราชสีมา เขต 4

นายศราวุธ  จงรักวิทย์

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.กระบี่

นางสาวนฤมล  คำพุทธ

ที่  1 เอกภาษาจีน

สพม.14

นาวศรายุทธ  ท้าวประสิทธิ์

ที่ 1 เอกพลศึกษา สพม.5

นางสกาวทิพย์  สังคปาล

ที่ 1 เอกทัศนศิลป์

สพม.14

นายธนารักษ์   บุญกาญจน์

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

นางสาวพัชรินทร์  สิทธิภูมิ

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพม.18

นายต่อศักดิ์  ศรีแก้วแฝก

ที่ 1 เอกภาษาอังกฤษ

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

นางสาวณัฐชยา  นาควิสุทธฺื

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์

สพป.กำแพงเพชร เขต 2

นายจิรวัฒน์  โสมแก้ว

ที่ 1 เอกดนตรีไทย

สพป.ภูเก็ต

นางสาวเมธาวี  เชื้อสาย

ที่ 1 เอกปฐมวัย

สพป.เชียงใหม่ เขต 3

นายจอห์นสัน  มุมธุลี

ที่ 1 เอกพลศึกษา

สพป.สระแก้ว เขต 2

นางสาววิภาดา  ลาปะ

ที่ 1 เอกภาษาจีน

สพม.25

 

นางสาวธาริตา  นนสุวรรณ

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพม. 11

 

กาญจนาณัฐ  หุ่นโพธิ์

ที่ 1 เอกอังกฤษ นครสวรรค์ 2

จุลดิฐ  อุ่นหนองกุ่ง

ที่ 1 เอกอุตสาหกรรม สศศ

ธีรพล  ทรัพย์ทวี

ที่ 1 คณิตศาสตร์ เชียงใหม่ 5

ธนาภรณ์  เงินเนตร

ที่ 1 เอกเคมี สพม. 42

นรินทร์ ธุรธรรม

ที่ 1 เอกปฐมวัย  เลยเขต 3

อุษณีย์  ลานรอบ

ที่ 1 เอกวิทย์ ประจวบ 2

แสงจันทร์  ศรีสุทธา

ที่ 1 เอกปฐมวัย เชียงราย 3

ภัทร  เจริญกุล

ที่ 1คณิตศาสตร์ กาญจน์บุรี 2

ตรัย  แกลงกระโทก

ที่ 1 เอกอังกฤษ ตาก เขต 2

อาทิตย์  ชมชาติ

ที่ 1 เอกภาไทย นครสวรรค์2


วรเชษฐ์  ไชยสงค์

ที่ 2 เอกสังคม สพม.30

กรรณิการ์  ละออง

ที่ 2 เอกสังคม ลพบุรี 2


อนุสรณ์  ช่ออังชัน

ที่ 2 เอกคอมฯ กาญจน์ 3

พิไลวรรณ  ทองมาก

ที่ 2 เอกเคมี สพม.1

อดุลย์  หลักชัย

ที่ 1 ฟิสิกส์  สพม 29
 

 

หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ติวสอบครูต้องยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์ 
ติวที่นี่ดีที่สุด  เข้มข้น  สะใจ   เข้าใจง่าย ตรงประเด็นเป็นคะแนนสอบ 
 มีผลงานลูกศิษย์สอบติดและได้บรรจะมากที่สุดทุกปี 


Powered by AIWEB