ทดลองทำข้อสอบครู


แนะนำวิทยากร

  


แผนที่โรงแรมติวสอบ

นายภาณุวัฒน์  จิตร์จำนงค์

ที่ 1 เอกดนตรี

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2


ฑศพล  พรมรังสี 

 สอบครูกทมได้ที่ 1 วิชาเอกเทคโนฯ

ปิ่นประภาภรณ์ กุลสุวรรณ 

สอบครูกทมได้ที่ 1 วิชาเอกคอมพิวเตอร์

ธนัฐฐา  สว่างรักษ์

สอบครู กทม.ได้ที่ 1 วิชาเอก  ภาษาไทย

นายกฤติภณ  เณรตาก้อง

ที่ 1 เอกภาษาไทย  

สพป.ราชบุรี เขต 2

นางสาวศิวาพร  ไผ่ครบุรี

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์  

สพป.ชุมพร เขต 1

นางสาวนพรัตน์  ยุคเกษมวงศ์

ที่  1 เอกภาษาอังกฤษ      สพม.9

นายทนงศักดิ์  หิรัญเรือง

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.ระนอง

นางสาวสุชญา  พันทวี

ที่ 1 เอกฟิสิกส์   สพม.3

นางประสบพร  หัตถกิจ

ที่ 1 เอกปฐมวัย

สพป.ชุมพร เขต 1

นายเจนณรงค์  อินทสุข

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์

สพป.นนทบุรี เขต 2

นางสาวหทัยทิพย์  หยงสตาร์

ที่ 1 เอกสุขศึกษา

สพป.ตรัง เขต 2

นางนันทพร  ศรีใหม่

ที่ 1  เอกปฐมวัย

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

นายธีรพัฒน์   เพชรศรีจันทร์

ที่ 1 เอกดนตรีไทย

สพป.อุทัยธานี เขต 2

นางสาวธนสร  สุขแก้ว

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

นางสาวชุติมาตย์  สนิทปู่

ที่ 1 เอกสังคมศึกษา

สพป.ตรัง เขต 2

นายคมกฤช  นิลวิจิตร

ที่ 1 เอกคอมพิวเตอร์ สพม.13

นางสาวสุชาดา  อำลอย

ที่ 1 เอกบรรณารักษ์

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

นางสาวกาญจน์สิตา  ตู้แก้ว

ที่ 1 เอกพลศึกษา  สพม.9

นายกิตติพงศ์  อ่ธิพรม

ที่ 1 เอกนาฏศิลป์ สพม.7

นางสาวฉวีวรรณ  พุ่มแจ้

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

นางสาวพรรณทิวา  จันทญาติ

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์ สพม. 36

นายอนุชา  โสลำภา

ที่ 1 เอกฟิสิกส์ สพม. 18

นางสาวนิตยา  ฟุ้งเฟื่อง

ที่ 1 เอกคอมพิวเตอร์

สพป.ระนอง

นางสาวมัทนา  ริดจันดี

ที่ 1 เอกปฐมวัย

สพป.นครราชสีมา เขต 6

นายสุรเดช  อินอ่อน

ที่ 1 เอกภาษาอังกฤษ

สพป.ชลบุรี เขต 1

นางสาวจารินิด  ต้นไฮ

ที่ 1 เอกอังกฤษ

สพป.จันทบุรี เขต 1

นางสาวปาจรีย์  น่วมเกิด

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

นายปัญญาวิทย์  แจ่มกนะจ่าง

ที่ 1 เอกภาษาไทย สพม.7

นางสาวทิพวรรณ  บุญอ่อน

ที่ 1 เอกสังคมศึกษา

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

นางสาววรณัน  ฉ่ำมณี

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

นายฮาตี้ย์  นิ่งแบบ

ที่ 1 เอกคริตศาสตร์

สพป.ภูเก็ต

นางสาวขนิฐา  แสงภารา

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.อยุธยา เขต 1

นางสาวฌาริญญา  ซ้ายหัน

ที่ 1 เอกปฐมวัย

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

นายสรสักดิ์  สิทธิคง

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.ตาก เขต 2

นางสาวจิดาภา  ศรีสิงห์

ที่ 1 เอกสังคมศึกษา

สพป.นนทบุรี เขต 2

นางสาวสุชัญญ์ญา  จันทร์นามเขตต์

ที่ 1 เอกภาษาจีน สพม.26

นายสันติ  ขำสกล

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.กำแพงเพชร เขต 2


ดับที่ 2 วิชาเอกบรรณารั

ช่อเพชร  โยเหลา

ที่ 1 เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น  วิชาเอกวิทยาศาสตร์

ชมมณี  ทมโคตร

ที่ 2 เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น  วิชาเอกภาษาไทย

อลิศรา  อุทธสิงห์

ที่ 2 เอกสังคม อบจ ศรีสะเกษ

ธีรศักดิ์  เชื่อนันตา

ที่ 1 เทศบาลเมืองลำพูน วิชาเอกคอมพิวเตอร์

ศุภชัย  ตาสาย

ที่ 2 เอกอุตสาหกรรม สพม.41

ฐชาดา  ถิระโคตร

ที่ 2 เอกสังคม นครราชสีมา 3


รูปภาพ

พัทธ์ธีรา  ศรีประสิทธิ์

ที่ 2 เอกอังกฤษ สพม.1รูปภาพ

ธันย์ชนก  จันทะบุตร

ที่ 2 เอกวิทย์ฯ นครสวรรค์2

รูปภาพ

จิรานุตม์  ถิ่นคำเชิด

ที่ 2 เอกเทคโนฯ อบจ.ศรีสะเกษ

พิพัฒน์พงษ์  ทองอยู่

ที่ 1 เอกพลศึกษา อบจ.ชัยภูมิ

ศยานนท์  ศิริขันธ์

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์ อบจ.สกลนคร


 สถิติวันนี้

22 คน

 สถิติเมื่อวาน 193 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
5625 คน
197568 คน
1174859 คน
เริ่มเมื่อ 2008-05-29


 


 

ติดต่อสอบถาม/ซื้อหนัสือ/จองติว/โทรได้ทุกเบอร์

061-6434656 ,  093-3431678 , 098-6329918 , 

080-4188106 , 062-2516695


เฟสบุ๊คน่าสนใจในการเตรียมตัวสอบครู

              

       

              โปรแกรมติวสอบครูเดือนตุลาคม 2558


ติวเข้มสอบครูกรณีพิเศษเป้าหมายบรรจุโปรแกรมติวสอบครูผู้ช่วย เดือนพฤศจิกายน 2558

 

   


โปรแกรมติวสอบเดือนธันวาคม 2558

 

  

 

 


โปรแกรมติวสอบเดือนมกราคม 2559

  

  

  

 


โปรแกรมติวสอบเดือนกุมภาพันธ์ 2559

  

  

 

 


โปรแกรมติวสอบเดือนมีนาคม 2559

  

  

 

  


โปรแกรมติวสอบเดือนเมษายน 2559

     

  


โปรแกรมเข้าค่ายติว  5  วัน  4  คืน

พักในห้องแอร์โรงแรมอย่างดี อาหารทุกมื้อ เอกสารทุกอย่าง      ฉีกกฎการติวสอบครูมาติวฟรีๆแถมมีเงินกลับบ้านยิ่งใหญ่แบบนี้ ไม่มีที่ใหนทำมาก่อน กับโปรแกรมติว  สอบที่มีทั่วประเทศสำหรั...

                          Posted by รวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์ on 12 มิถุนายน 2015


 
 


โทรหาเรา087-9897389

ข่าวการศึกษา

สนใจติวคลิ๊กที่แบนเนอร์โปรแกรมครับ

ดูโปรแกรมติวสอบครูผู้ช่วยด้านล่างครับ

บุคคลทั่วไปสามารถใช้งานเว็บบอร์ดได้ loginโดยใช้รหัสผ่าน : 1234

ขอความกรุณา  ใส่เบอร์โทรติดต่อทุกครั้งในการจองติว เพื่อประโยชน์ของท่าน

หลักสูตรนี้เน้นความชัวร์และคล่องในการทำข้อสอบ

PRE-TEST ก่อนลงสนามจริงทดสอบตนเองทุกวิชา

ผู้ผ่านการทดสอบลำดับที่ 1-3 มีรางวัล

ประเมินตนเองทุกวิชาว่าพร้อมสำหรับการสอบจริงในทุกเขตพื้นที่

 Dear Hataimada Dithaprawatได้โพสต์ไปยังชมรม พัฒนาครูไทยสวัสดีค่ะผอ.หนูกะเพื่อนๆได้มีโอกาสไปติวสอบที่นครปฐมค่ะรู้สึกได้รับความรู้มากๆๆเลยค่ะ..ยังไงหนูกะกลุ่มเพื่อนๆจะไปตามไปติวครอสติวมิดไนท์แฟนตาซีนะค่ะ..กราบขอบพระคุณมากๆๆเลยค่ะ..ยังไงหนูอยากได้ข้อมูลของเรื่องหลักสูตรสากลแล้วก้หลักสูตรอาเซียนที่ตอนนี้หลายๆๆโรงเรียนกำลังให้ความสนใจและกำลังทำอย่างมากค่ะ..ยังไงหนูรบกวนขอไฟล์ppt.ที่ท่านผอ.ติวด้วยนะค่ะพอดีมองไม่เห็นเลยค่ะซึ่งโต๊ะมันไกลมากค่ะ..รบกวนน่ะค่ะ...ปล.แล้วจะตามไปติวอีกนะค่ะกราบขอบพระคุณมากๆค่ะ...

Mew Arunee อาจารย์อยุธยาเรียกไม่ถึงหนูเลยค่ะ แต่ปีนี้สอบของการศึกษาพิเศษ ได้ลำดับที่7 เรียกไปแล้ว3 ค่ะ ลุ้นต่อไปว่าจะถึงหนูมั้ย

Aunyarat  Suntornchot  ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่ทำให้ประสบควสมสำเร็จ  ตอนนี้ผ่านครูผู้ช่วยแล้วคะ ขอบคุณนะคะ

Maneekarn Aoonon อาจารย์คะ หนูพึ่งสอบบรรจุภายในกรณีพิเศษ ได้แล้วแต่ดันมีพวกโกงข้อสอบมาทำเรื่องอีกเคีรยดมากเลยค่ะอาจารย์ว่าน่าจะต้องสอบใหม่ไหมคะ เครียดมากๆๆๆๆค่ะข้อสอบจะออกคล้ายๆกับที่หนูติวของอาจารย์เลยค่ะ

อรอนงค์  ชูธัญญะ : อรต้องขอขอบคุณอาจารย์อีกครั้งค่ะ  ที่ทำให้อรมีวันนี้   ก่อนมาติวต้องบอกเลยว่ามีความรู้ไม่มากแต่มาติวแล้วรู้เข้าใจมากขึ้น  อาจารย์คอยแนะนำทั้งเทคนิควิธีการทำข้อสอบ  และการกำหนดการอ่านหนังสือ  ทำให้เราเก่งขึ้นคล่องขึ้น ตอนนี้หนูบรรจุอยู่โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4  จ.ตาก  ชีวิตแฮบปี้ดีคะขอบคุณอาจารย์มากๆแล้วจะแนะนำน้องๆมาค่ะ

ธัญลักษณ์  ชำนิไกร :  ผอ.ยุทธพงษ์ชัยไม่ทำให้ผิดหวังเลย ปีแรกไม่แน่ใจเลยให้น้องสาวมาติวก่อนแล้วได้บรรจุ  จึงมั่นใจทีมอาจารย์มาก  จึงมาติวเองก็ประสบความสำเร็จตอนนี้ได้บรรจุแล้วทั้งสองคนครอบครัวดีใจมาก มาติวกับอาจารย์ได้วิธีทำข้อสอบให้ง่าย  มีกำลังใจและอาจารย์ยังแนะนำวิธีอ่านหนังสือ  ตามคำบอกอาจารย์มวยดีต้องมีค่าย แนะนำน้องๆค่ายนี้ของจริง

Santibhap นายปอย Buawatthana ขอบคุณที่แนะนำวิธีการต่างๆให้นะครับ เคยไปติวที่นครปฐม แต่ไม่มีสิทธิ์สอบ ปีที่แล้วมีสิทธิ์สอบก้อได้วิธีของท่านนี่แหละช่วยได้เยอะเลย

เพิ่มพูน  นนทิ : อาจารย์หนูสอบที่ สพป  กทม  ต้องขอบคุณอาจารย์มากอาจารย์ติวเข้าใจง่ายแล้วหนูไปสอบแล้วตรงมากบางส่วนที่อาจารย์สอนก็สามารถประยุคใช้ได้  ตอนนี้หนูไกล้จบปริญญาโทแล้วตามที่ ผอ.แนะนำ กะว่าจะสอบรองผู้อำนวยการก็คงได้ติวกับอาจารย์อีกเพราะหนูเชื่อมั่นในความสามารถถ่ายทอดของอาจารย์  และน้องที่หนูแนะนำไปติวกับอาจารย์ตอนนี้ก็บรรจจุแล้วนะค่ะที่สมุทรปราการเขต 2  อยากบอกว่าอาจารย์เก่งมากในการเทรนคนบรรจุเป็นครู

Kru Indyได้โพสต์ไปยังชมรม พัฒนาครูไทยขอชมหน่อยน่ะค่ะ ผอ.มาติวที่ จ.พิโลก สนุกดีค่ะ กันเอง ไม่เครียด เข้าใจในเนื้อหามากขึ้น ขอบคุณน่ะค่ะผอ.ที่เปิดติว

 

Pennapa Aimpunได้โพสต์ไปยังชมรม พัฒนาครูไทย ขอบคุณค่ะ อาจารย์ที่รับเเอด ติวเข้ม 2 วัน ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นเลยค่
ไอแอมอะ ทิชเชอร์ได้โพสต์ไปยังชมรม พัฒนาครูไทยกระจ่างขึ้นเยอะเลยคะทั้งสองวัน จะไปอ่านหนังสือเพิ่มนะคะ // วิชาเอกเจอกันคะอาจารย์ :)
 
กฤษกร ไชยจูได้โพสต์ไปยังชมรม พัฒนาครูไทยขอขอบคุณท่าน ผอ มากๆๆๆๆนะคับขอบคุณจากใจจริง ที่มาติวและเปิดตัวได้เริ่ดมากคับ เข้าใจเนื้อหามากขึ้นด้วยคับผม ยังไงผม นายกฤษกร ต้องขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านอีกสักคนด้วยนะคับ

ว่าที่คุณครูคนใหม่>:ดิฉันได้เข้ารับการติวจากท่าน ผอ. เมื่อวันหยุดที่ผ่านมา (จ.บุรีรัมย์) อยากจะรบกวนขอเอกสารที่ท่าน ผอ. ได้ให้ความรู้ไป เพื่อจะได้เพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่เข้าใจ นี้เป็นการติวครั้งที่ 2 คะ ครั้งแรกดิฉันติวกับ อาจารย์จิระ ครั้งที่สองก็กับ ท่าน ผอ. นี้หละคะ รู้สึกว่าครั้งนี้เข้าใจมากกว่าครั้งแรกอีกคะ และชอบตรงที่ ท่าน ผอ. พูดเพื่อให้ผู้ที่ติวมีแรงกระตุ้น (คนอื่นดิฉันไม่ทราบนะคะ) สำหรับดิฉันมันทำให้มีแรงที่จะผลักดันตัวเองว่ารอบนี้ต้องบรรจุให้ได้ เพราะที่ผ่านมามีชื่อทุกรอบคะแต่เรียกไม่เคยถึงซักที่ กรณีพิเศษที่ผ่านมาก็สอบเหมือนกันคะ ได้ลำดับที่ 9 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 คะ

Marisa Sasaได้โพสต์ไปยังชมรม พัฒนาครูไทย  วันนี้ไปติวที่แมนฮัตตั้น ปทุมธานี ชอบมากๆ เพราะสรุปเนื้อหาเข้าใจง่ายดีคะ 

พัชณี วงค์ธิมาได้โพสต์ไปยังชมรม พัฒนาครูไทย  2 วันที่ผ่านกับการติวกับอาจารย์ มีความรู้เพิ่ม และมีเทคนิคเพิ่มขึ้น จะตามไปติววิชาเอกที่พิดโลกนะคะ ขอบคุณคะ
 
Teerapon Suptaweeได้โพสต์ไปยังชมรม พัฒนาครูไทยได้ความรู้จากอาจารย์ทั้งสองท่านมากเลยครับ ติวที่โรงแรมเชียงไหม่ภูคำครับ ผมเอกคณิตศาสตร์ครับ

Suchat  Nadee  ขอบคุณครับผมสอบได้ไกลไปหน่อยที่ 40  ที่สระแก้ว เอกคอมพิวเตอร์ เอาความรู้ที่อาจารย์สอนไปติวให้เพื่อนและแฟน สอบติดหมดเลยครับ  และผมเข้าสอบพนักงานราชการได้ที่ 1 คะแนนชนะที่ 2 เยอะเลยจนกรรมการถามว่าไปติวที่ใหนมา ก็บอกว่าไปติวกะอาจารย์มา  ขอบคุณครับ  ติวที่นี่ไม่ผิดหวังครับ

จุฬาพร  แก้วพวง: ขอบคุณท่าน ผอ.ยุทธพงษ์ชัยและคณะเป็นอย่างสูงที่ทำให้มีวันนี้  ดิฉันบรรจุแล้วที่โรงเรียนซับม่วงวิทยาคม  สพม 7 ตามคำแนะนำของท่านตอนให้มาสอบ ไม่ผิดหวังค่ะที่มาติวกับอาจารย์  เทคนิคต่างๆที่ได้รับนำไปติวให้เพื่อนก็ยังสอบได้ที่ กทม ต้องขอขอบคุณอีกครั้งค่ะ

TiaNmeme Teddy Chairatได้โพสต์ไปยังชมรม พัฒนาครูไทย  ขอคุณอาจารย์ที่ช่วยติวความรู้ให้นะคะ ทำให้หนูเข้าใจขึ้นเยอะเลยคะ ดีกว่าอ่านหนังสือเองแบบไม่มีจุดหมาย มีประโยชน์จริงๆเลยนะคะ...ขอบคุณอีกครั้งจากใจจริงคะ^^
 

Godwithme Nunthaporn ผอ บรรยายดีมากเลยค่ะ ช่วยให้เข้าใจมากขึ้นเยอะเลย ขอบคุณมากนะคะ จะนำความรู้และเทคนิควิธีการอ่านที่ได้ไปใช้นะคะ

Aimily's Destinyได้โพสต์ไปยังชมรม พัฒนาครูไทย   ได้รับความรู้จากการอบรมที่เชียงใหม่ภูคำ จะ นำเทคนิคการช่วยจำ และเทคนิคการอ่านหนังสือไปใช้อย่างจริงจังค่ะ ขอบพระคุณอีกครั้งค่ะอาจารย์


 • ข่าวการศึกษากับครูไทย

   

   

   

   

  ข่าวชมรมพัฒนาครูไทย

  นี่คือผลงานของชมรมพัฒนาครูไทย ความภาคภูมิใจ ที่มีส่วนในความสำเร็จ เพียงบางส่วน ( เฉพาะ 10 อันดับแรก )

  สุราษฎร์ธานี เขต 3ผู้อำนวยการ อันดับที่ 1 นายสุเทพ บุญแก้ว อันดับที่ 2 นายวีรวัฒน์ ไสยรินทร์ อันดับที่ 3 นายพิทักษ์ ช้างกลาง อันดับที่ 4 นายเจริญ ขุนปักษี อันดับที่ 5 นางสาวจีรพันธ์ เกิดกุล อันดับที่ 8 นางสุทธิยา พาร์เมนเทียร์ อันดับที่ 9 นางเรณู สิทธิฤทธิ์รองผู้อำนวยการ อันดับที่ 2 นายสุเทพ รักษ์เกาะรุ้ง อันดับที่ 5นายอรรถพร อักษรนำ อันดับที่ 6 นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร อันดับที่ 9 นางสาวสุภัคศิริ นิลวงค์ อันดับที่ 10 นายอภิสิทธิ ตันติกานต์กุ,

  สุราษฎร์ธานี เขต 1ผู้อำนวยการ อันดับที่ 1 นางสุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ อันดับที่ 2 นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์ อันดับที่ 9 นายบัญญัติ พูลผลรองผู้อำนวยการ อันดับที่ 3 นายคมกฤษ ลิ่มสวัสดิ์ อันดับที่ 6 นางสุจิรา สุวรรณรักษ์ อันดับที่ 8 นางสาวอารีย์ มลไชย อันดับที่ 9 นายธงชัย หิมทอง

  สุราษฎร์ธานี เขต 2ผู้อำนวยการ  อันดับที่ รองผู้อำนวยการ อันดับที่ 1 นายอรรถพร  อักษรนำ

  ชุมพร เขต 1  ผู้อำนวยการ อันดับที่ 2 นายวิทยา  ทิพย์มงคล  อันดับที่ 3 นายสนอง ศิลปกุล  อันดับที่ 6 นายภูมิสถิตย์  ดวงฤทธิ์  อันดับที่ 10 นางอุไรวรรณ  สมตน

  ระนอง  ผู้อำนวยการ อันดับที่ 6 นางนิภา อุตรา  รองผู้อำนวยการ อันดับที่ 8 นายขวัญชัย ขอจ่วนเตี๋ยว

  กระบี่  ผู้อำนวยการ   อันดับที่ 4   อันดับที่ 5   อันดับที่ 6   อันดับที่ 10

  ตรัง เขต 1   ผู้อำนวยการ  อันดับที่ 1 นายวัชรินทร์  โตขาว

  ตรัง เขต 2  ผู้อำนวยการ อันดับที่ 2 นางฤทัย ช่วยหนู  อันดับที่ 5 นายวัชรินทร์  โตขาว

  นครศรีธรรมราช เขต 2  ผู้อำนวยการ อันดับที่ 4 นายนิกร ด้วงนุ่ม อันดับที่ 5 นายรณฤทธิ์ อริยพงษ์ อันดับที่ 7 นายทวีศักดิ์ บุญเมือง อันดับที่ 10 นายสุทิน บุษบา

  สระบุรี เขต 1  ผู้อำนวยการ อันดับที่ 1 นายสันต์ธวัช ศรีคำแท้  อันดับที่ 5 นางสาวจิราภรณ์ อินทร์พรหมรองผู้อำนวยการ อันดับที่ 3 นางปาหนัน บัวโฮม อันดับที่ 7 นายเอกรัฐ หลองทุ่ง อันดับที่ 9 นายมงกุฎ ป้อมไธสง อันดับที่ 10 นางสาวนพวรรณ ปามุทา

  สระบุรี เขต 2  ผู้อำนวยการ  อันดับที่ 2 จ.ส.อ.จิรัฏฐ์  ปิ่นงาม   อันดับ 4 นายวรการ  เอกเจริญ           รองผู้อำนวยการ  อันดับที่ 4 นางศิริลักษณ์  บุญสุวรรณ(รอบ2)  อันดับที่ 7 นายอนุสรณ์  ยุรยาตร์

  ปทุมธานี เขต 2  ผู้อำนวยการ อันดับที่ 7 นายบัณฑิต จันทบาล

  นครนายก   ผู้อำนวยการ     อันดับที่ 5 นางสาวรตนพร พนมพร รองผู้อำนวยการ  อันดับที่ 3  นายประจักษ์  เงางาม  

  สุโขทัย เขต 1  ผู้อำนวยการ      อันดับที่ 5 นายประสาน  โชติมน   รองผู้อำนวยการ  อันดับที่ 1 นายไพรัช  กลิ่นทับ   อันดับที่ 6 นายประยุทธ  ครุธแก้ว

  สุโขทัย เขต 2  ผู้อำนวยการ อันดับที่ 3 นายวีรศักดิ์ ย้อยสร้อยสุดรองผู้อำนวยการ อันดับที่ 1 นายไพรัช กลิ่นทับ อันดับที่ 4 นางหทัยรัตน์ เพชรจันทร์

  พิษณุโลก เขต 1 ผู้อำนวยกา    ร  อันดับ 6 นายสหชัยมงคล  หายหัตถี  รองผู้อำนวยการ อันดับ 8 นายสุพจน์  ต่อสุวรรณ์

  พิษณุโลก เขต 2  รองผู้อำนวยการ อันดับที่ 2 นางโสพิศ กาศสลุด อันดับที่ 4 นายบุญสืบ มะอิ

  พิษณุโลก เขต 3 ผู้อำนวยการ  อันดับที่ 10 นายสหมงคลชัย  หายหัตถี   รองผู้อำนวยการ อันดับที่ 2 นางพิมาศ  สายชุม อันดับที่ 3 นายบุญสืบ มะอิ  อันดับที่ 8 นางสาวพชรกมล  คำไวย์

  หนองบัวลำภู เขต 1 ผู้อำนวยการ  อันดับที่ 1

  หนองบัวลำภู เขต 2  รองผู้อำนวยการ  อันดับที่ 7 นางวัชรินทร์  นาคเกษม

  ขอนแก่น เขต 1  ผู้อำนวยการ  อันดับที่

  ขอนแก่นเขต 3  ผู้อำนวยการ อันดับที่ 8 นายทัศนะ เศรษฐภัคดี

  ขอนแก่น เขต 5  รองผู้อำนวยการ อันดับที่ 8 นายโกสินทร์ บุญมาก

  อยุธยา เขต 1  ผู้อำนวยการ  อันดับที่ 2 นายสุรศักดิ์ การุญ อันดับที่ 7ว่าที่ ร.ต.หญิงสายสวาท สุขวิชัยอันดับที่ 8 นายสมพร  เชื้อพันธ์  อันดับที่ 10 นางปราณ๊  กระทุ่มเขตต์รองผู้อำนวยการ  อันดับที่ 4 นายฉลองชัย  อรรถนิทธิ์  อันดับที่ 6 นายวสันต์  แคดี

  อยุธยาเขต 2  ผู้อำนวยการ อันดับที่ 1 นายสุรศักดิ์  การุญ อันดับที่ 7ว่าที่ ร.ต.หญิงสายสวาท สุขวิชัย

  ราชบุรี เขต 1  ผู้อำนวยการ อันดับที่ 2 นายบุญช่วย ความดี 

  ราชบุรี เขต 2  ผู้อำนวยการ  อันดับที่ 2 นายสมชาย  ครุฑใจกล้า

  นครสวรรค์ เขต 3  ผู้อำนวยการ อันดับที่ 5 นายอร่าม ใจการุณ

  การศึกษาพิเศษ  ผู้อำนวยการ  อันดับที่ 10 นายอมร  เผ่าเมือง

  จันทบุรี เขต 2  ผู้อำนวยการ  อันดับที่ 1  นายดำรงค์  ศรีอร่าม

  นครศรีธรรมราช เขต 3  ผู้อำนวยการ  อันดับที่ 3 นายนิกร  ด้วงนุ่ม  รองผู้อำนวยการ  อันดับที่ 1  นางสาวจิตติพร  หนูคง   อันดับที่ 2 นายอรุณ  รอดสันติกุล  อันดับที่ 5 นางธณัฐฐา  สยมภาค  อันดับที่ 10  นายมนต์ตรี  หนูขจร

  ยะลา เขต 1   ผู้อำนวยการ อันดับที่ 3  นางพู้ซิยะ  รักษ์ธรรม

  กาฬสินธุ์  เขต 1  รองผู้อำนวยการ  อันดับที่ 1  นายเกรียงไกร  ไชยโครต

  กาฬสินธุ์  เขต 2  ผู้อำนวยการ  อันดับที่ 5  นายองอาจ  วรวะไล  รองผู้อำนวยการ  อันดับที่ 4 นายมนต์ไชย  ไวมาตย์  อันดับที่ 9 นายธนา  กมลตรี

  กาฬสินธุ์  เขต 3รองผู้อำนวยการ  อันดับที่ 7  นายธนา  กมลตรี

  สระแก้ว เขต 1 ผู้อำนวยการ  อันดับที่ 4 นางหฤทัย  อมรเส่งเจริญ

  สระแก้วเขต 2  ผู้อำนวยการ  อันดับที่ 8

  ชลบุรี เขต 3  รองผู้อำนวยการ  อันดับที่  5  นายเกียรติศักดิ์  คำทอง    ผู้อำนวยการ  อันดับที่ 2 นางดารณี  กีรติปกรณ์  อันดับที่ 5 นางนิลุบล  ประดับกร  อันดับที่ 6 นางพัชนี  ทองแก้ว อันดับที่ 7 นายลิ้ม  สนทอง อันดับที่  8 นางสาวขนิฐา  สุทธิปรีชา อันดับที่ 9  อันดับที่ 10  นายปริญญา  สุธรรม

  นครราชสีมา เขต 3  ผู้อำนวยการ  อันดับที่ 1  นายสุพิชญ์  พรอยู่ศรี      อันดับที่ 2  นายพัฒนพงษ์  ชาซิโย   อันดับที่ 8 นายสมพร  ชัยดิษฐ์   อันดับที่ 10  นายเบ็ญจพล  แสงภารา

  นครราชสีมา เขต 4   รองผู้อำนวยการ  อันดับที่ 1 นางสาวณญาธวันด์  เกงขุนทด  อันดับที่ 4 นายศรศักดิ์  เพียรภูเขา    ผู้อำนวยการ  อันดับที่ 1 นางกฤษฎาภรณ์  มุ่งบุญ  อันดับที่ 2 นายสายันต์  เจริญพันธ์   อันดับที่ 9 นางสาวภัทรนิษฐ์  วงศ์บุญญฤทธิ์

  นครราชสีมา เขต 5    ผู้อำนวยการ  อันดับที่ 2 นางสาวภัทรนิษฐ์  วงศ์บุญญฤทธิ์  อันดับที่ 6 นายประสิทธิ์  โพธิ์นอก  อันดับที่ 8 นายไพทูรย์  สุภัทโรบล

  นครราชสีมาเขต 7  รองผู้อำนวบการ  อันดับที่ 4  อันดับที่ 6  อันดับที่ 8   ผู้อำนวยการ  อันดับที่ 3 นางกฤษฎาภรณ์  มุ่งบุญ   อันดับที่ 5 นายสมพร  ชัยดิษฐ์

  สุรินทร์ เขต 2   ผู้อำนวยการ  อันดับที่ 1 นายประจักษ์  สระแก้ว

  สุรินทร์  เขต 1  รองผู้อำนวยการ  อันดับที่ 5 นายปรัชญา  มีพรหมดี

  บุรีรัมย์ เขต 2   ผู้อำนวยการ  อันดับ 1 นายโกวิท  หาญสมบัติ  อันดับ 3 นายประวุธ  ภูทองแหลม อันดับ 6 นายสมบัติ  ทองโพธิ์ อันดับที่ 8 นางเบ็ญจวรรณ  อุไรรัตน์

  บุรีรัมย์ เขต 3   ผู้อำนวยการ  อันดับ 4 นายสมนึก  การเกษ  อันดับ 6 นายจำนงค์  กันรัมย์  อันดับ 7 นายธีรภาพ  นาราช

  บุรีรัมย์  เขต 4   ผู้อำนวยการ  อันดับ 1 นายสมบัติ  ทองโพธิ์    อันดับ   4  นายประวุธ  ภูทองแหลม   อันดับ 5  นางเบ็ญจวรรณ  อุไรรัตน์   อันดับ 6 นายโกวิท  หาญสมบัติ   อันดับ 8 นางสาวชูศรี  จวงจันทร์  อันดับที่ 10  นายสมอาจ  ธรรมสา   รองผู้อำนวยการ  อันดับที่ 2 นางจูเรียะ  ศรีทัพไทย

  แม่ฮ่องสอน เขต 2ผู้อำนวยการ อันดับ 4 นางยุวดี  เหล่าจิรานุวัฒน์

  หนองคาย เขต 1 รองผู้อำนวยการ  อันดับที่ 1 นายพงศกร  ทองจันทร์   อันดับที่ 5 นายอนุพูล  เทศาริทร์

  ลพบุรี เขต 1   ผู้อำนวยการ  อันดับที่ 7 นางสาวชวนพิศ  สุวรรณวงษ์  อันดับที่ 8 นางสิวลี  พูนไชย

  เราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ  จากประสบการณ์ติวสอบครูผู้ช่วย และผู้บริหารสถานศึกษา      ภาค ข ปี 2550  กว่า 300  ราย  ภาค ก ปี 2552  กว่า 2500 ราย ที่ประสบความสำเร็จ

  แล้วคุณจะรู้ว่าการติวสอบที่มีคุณภาพ  ไม่แพงอย่างที่คุณคิด

  มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับความสำเร็จกับเรา  ชมรมพัฒนาครูไทย

   

     สนทนาประสาสอบครู
  บุคคลทั่วไปสามารถใช้งานเว็บบอร์ดได้ loginโดยใช้รหัสผ่าน : 1234
  เข้าสู่กระดานสนทนาประสาสอบครูดูกระทู้ทั้งหมด(คลิ๊ก)
  คำถามที่ คำถาม โดย วันที่ถาม อ่าน ตอบ
  406 51@ติวสอบครู กทม หลักสูตรสอบติดบรรจุ 31 ธันวาคม 58-2 มกราคม 59 ณ โรงแรมแมนฮัตตั้น จ.ปทุมธานี ผอ ยุทธ 2015-11-15 10:16:07 8
  405 50@อบรมเส้นทางครูมือครูผู้ช่วยเข้าค่ายคอร์สยาว 12-16 เมษายน 59 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก ผอ ยุทธ 2015-11-15 10:09:07 3
  404 47@อบรมเส้นทางครูมือครูผู้ช่วย 59 จ.สกลนคร 21-22 เมษายน 59 ณ โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง จ.สกลนคร ผอ ยุทธ 2015-11-15 09:52:44 1
  403 46@อบรมเส้นทางครูมือครูผู้ช่วย 59 จ.ขอนแก่น 21-22 เมษายน 59 ณ โรงแรมแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผอ ยุทธ 2015-11-15 09:49:55 1
  402 45@อบรมเส้นทางครูมือครูผู้ช่วย 59 จ.สุรินทร์ 19-20 เมษายน 59 ณ โรงแรมเพชรเกษม อ.เมือง จ.สุรินทร์ ผอ ยุทธ 2015-11-15 09:47:20 1
  401 44@อบรมเส้นทางครูมือครูผู้ช่วย 59 จ.อุบลราชธานี 17-18 เมษายน 59 ณ โรงแรมปทุมรัตน์ อ.เมือง จ.อุบลฯ ผอ ยุทธ 2015-11-15 09:45:05 2
  400 43@อบรมเส้นทางครูมือครูผู้ช่วย 59 จ.นครปฐม 17-18 เมษายน 59 ณ โรงแรมเวล อ.เมือง จ.นครปฐม ผอ ยุทธ 2015-11-15 09:42:38 3
  399 42@อบรมเส้นทางครูมือครูผู้ช่วย 59 จ.ปทุมธานี 17-18 เมษายน 59 ณ โรงแรมแมนฮัตตั้น อ.คลองหล จ.ปทุมธานี ผอ ยุทธ 2015-11-15 09:40:23 2
  398 41@อบรมเส้นทางครูมือครูผู้ช่วย 59 จ.อุตรดิตถ์ 9-10 เมษายน 59 ณ โรงแรมฟรายเดย์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ผอ ยุทธ 2015-11-15 09:37:41 1
  397 40@อบรมเส้นทางครูมือครูผู้ช่วย 59 จ.นครสวรรค์ 9-10 เมษายน 59 ณ โรงแรมพิมาน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ผอ ยุทธ 2015-11-15 09:35:41 1
  396 39@อบรมเส้นทางครูมือครูผู้ช่วย 59 จ.ชลบุรี 7-8 เมษายน 59 ณ โรงแรมเทาทอง ม.บูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี ผอ ยุทธ 2015-11-15 09:31:10 1
  395 38@อบรมเส้นทางครูมือครูผู้ช่วย 59 จ.อยุธยา 7-8 เมษายน 59 ณ โรงแรมวรบุรี อ.พระนครศรีฯ จ.อยุธยา ผอ ยุทธ 2015-11-15 09:22:57 1
  394 37@อบรมเส้นทางครูมือครูผู้ช่วย 59 จ.เชียงราย 5-6 เมษายน 59 ณ โรงแรมวังคำ อ.เมือง จ.เชียงราย ผอ ยุทธ 2015-11-15 09:20:28 1
  393 36@อบรมเส้นทางครูมือครูผู้ช่วย 59 จ.เชียงใหม่ 5-6 เมษายน 59 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม ผอ ยุทธ 2015-11-15 09:18:28 1
  392 35@อบรมเส้นทางครูมือครูผู้ช่วย 59 จ.สงขลา 3-4 เมษายน 59 ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผอ ยุทธ 2015-11-15 09:15:50 1
  391 34@อบรมเส้นทางครูมือครูผู้ช่วย 59 จ.สุราษฎร์ฯ 1-2 เมษายน 59 ณ โรงแรมสยามธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ฯ ผอ ยุทธ 2015-11-15 09:11:19 2
  390 33@อบรมเส้นทางครูมือครูผู้ช่วย 59 จ.นครศรีฯ 1-2 เมษายน 59 ณ โรงแรมแกรนปาร์ค อ.เมือง จ.นครศรีฯ ผอ ยุทธ 2015-11-15 09:08:26 2
  389 32@อบรมเส้นทางครูมือครูผู้ช่วย 59 จ.ลพบุรี 26-27 มีนาคม 59 ณ โรงแรมลพบุรีอินท์ อ.เมือง จ.ลพบุรี ผอ ยุทธ 2015-11-15 09:05:25 1
  388 31@อบรมเส้นทางครูมือครูผู้ช่วย 59 จ.เพชรบูรณ์ 26-27 มีนาคม 59 ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ผอ ยุทธ 2015-11-15 09:03:28 3
  387 30@อบรมเส้นทางครูมือครูผู้ช่วย 59 จ.สุรินทร์ 19-20 มีนาคม 59 ณ โรงแรมเพชรเกษม อ.เมือง จ.สุรินทร์ ผอ ยุทธ 2015-11-15 08:57:48 2
  386 29@อบรมเส้นทางครูมือครูผู้ช่วย 59 จ.อุบลราชธานี 19-20 มีนาคม 59 ณ โรงแรมปทุมรัตน์ อ.เมือง จ.อุบลฯ ผอ ยุทธ 2015-11-15 08:55:16 1
  [ ตั้งกระทู้ใหม่ | จํานวนคำถามทั้งหมด]
   
 •  

   


  นายฮัมดี  หะยีและ

  ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

  สพป.ปัตตานี เขต 2

  นางสาวอรรญา  จุ้ยนคร

  ที่ 1  เอกวิทยาศาสตร์

  สพม 11

  นายวรเดช  จริงจังชนังกูล

  ที่ 1 เอกภาษาไทย 

  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

  นางสาวปิยนุช  ศิริโสภาพงษ์

  ที่ 1 เอกภาษาอังกฤษ

  สพป ปทุมธานี เขต 2

   

  นายศิรวิทย์  มุ่งธนวรกุล

  ที่ 1 เอกพลศึกษา  สพม.10

  นางสาวณณิฌญา  เจียมสุขสุจิตต์

  ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์ 

  สพม 11

  นายธนรัชต์  ศิริวัฒน์

  ที่ 1 เอกดนตรีสากล

  สพม.36

  นางสาววาลิกา  รักยินดี

  ที่ 1 เอกคอมพิวเตอร์

  สพป.ราชบุรี เขต 1

  นายปิยานนท์  แก้วแกมทอง

  ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์

  สพป.ปทุมธานีเ ขต 1

  นางสาวชนิดา  คงไข่ศรี

  ที่ 1 เอกสังคมศึกษา

  สพป.สุราษฎรธานี เขต 1

  นายศิวุทธ  กุศลพรสร้าง

  ที่ 1 เอกคณิตศษสตร์

  สพป.นครราชสีมา เขต 4

  นางสาวกาญจนา  นะนอง

  ที่ 1 เอกอังกฤษ

  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

  นายธนัตท์  โสตถิกุล

  ที่ 1 เอกพลศึกษา  สพม.42

  นางสาวนิตยา  สุขแจ่ม

  ที่ 1  เอกสังคม

  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

  นายมนตรี  โพธิ์ทับทิม

  ที่ 1 เอกภาษาไทย

  สพป.นครสวรรค์ เขต 2

  นางสาวศิริกุล  อุ่นศิลป์

  ที่ 1 เอกภาษาไทย

  สพม.32

  นายพลกฤต  ศรีนันตา

  ที่ 1 เอกดนตรี

  สพป.เชียงใหม่ เขต 3

  นางสาวทิพยาภรณ์  เศวตนัย

  ที่ 1 เอกนาฏศิลป์

  สพป.นครราชสีมา เขต 4

  นายศราวุธ  จงรักวิทย์

  ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

  สพป.กระบี่

  นางสาวนฤมล  คำพุทธ

  ที่  1 เอกภาษาจีน

  สพม.14

  นาวศรายุทธ  ท้าวประสิทธิ์

  ที่ 1 เอกพลศึกษา สพม.5

  นางสกาวทิพย์  สังคปาล

  ที่ 1 เอกทัศนศิลป์

  สพม.14

  นายธนารักษ์   บุญกาญจน์

  ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

  นางสาวพัชรินทร์  สิทธิภูมิ

  ที่ 1 เอกภาษาไทย

  สพม.18

  นายต่อศักดิ์  ศรีแก้วแฝก

  ที่ 1 เอกภาษาอังกฤษ

  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

  นางสาวณัฐชยา  นาควิสุทธฺื

  ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์

  สพป.กำแพงเพชร เขต 2

  นายจิรวัฒน์  โสมแก้ว

  ที่ 1 เอกดนตรีไทย

  สพป.ภูเก็ต

  นางสาวเมธาวี  เชื้อสาย

  ที่ 1 เอกปฐมวัย

  สพป.เชียงใหม่ เขต 3

  นายจอห์นสัน  มุมธุลี

  ที่ 1 เอกพลศึกษา

  สพป.สระแก้ว เขต 2

  นางสาววิภาดา  ลาปะ

  ที่ 1 เอกภาษาจีน

  สพม.25

   

  นางสาวธาริตา  นนสุวรรณ

  ที่ 1 เอกภาษาไทย

  สพม. 11

   

  กาญจนาณัฐ  หุ่นโพธิ์

  ที่ 1 เอกอังกฤษ นครสวรรค์ 2

  จุลดิฐ  อุ่นหนองกุ่ง

  ที่ 1 เอกอุตสาหกรรม สศศ

  ธีรพล  ทรัพย์ทวี

  ที่ 1 คณิตศาสตร์ เชียงใหม่ 5

  ธนาภรณ์  เงินเนตร

  ที่ 1 เอกเคมี สพม. 42

  นรินทร์ ธุรธรรม

  ที่ 1 เอกปฐมวัย  เลยเขต 3

  อุษณีย์  ลานรอบ

  ที่ 1 เอกวิทย์ ประจวบ 2

  แสงจันทร์  ศรีสุทธา

  ที่ 1 เอกปฐมวัย เชียงราย 3

  ภัทร  เจริญกุล

  ที่ 1คณิตศาสตร์ กาญจน์บุรี 2

  ตรัย  แกลงกระโทก

  ที่ 1 เอกอังกฤษ ตาก เขต 2

  อาทิตย์  ชมชาติ

  ที่ 1 เอกภาไทย นครสวรรค์2


  วรเชษฐ์  ไชยสงค์

  ที่ 2 เอกสังคม สพม.30

  กรรณิการ์  ละออง

  ที่ 2 เอกสังคม ลพบุรี 2


  อนุสรณ์  ช่ออังชัน

  ที่ 2 เอกคอมฯ กาญจน์ 3

  พิไลวรรณ  ทองมาก

  ที่ 2 เอกเคมี สพม.1

  อดุลย์  หลักชัย

  ที่ 1 ฟิสิกส์  สพม 29
   

  หลักสูตรแกนกลาง
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน
  พุทธศักราช ๒๕๕๑
    


  Powered by AIWEB