ทดลองทำข้อสอบครู


แนะนำวิทยากร

ผอ.ยุทธพงษ์ชัย เกตุบาง

ผอ.สันต์ธวัช ศรีคำแท้

ผอ.ชัยทัศน์ จ้องสกุลวงศ์


แผนที่โรงแรมติวสอบ

ผลงานศิษย์เอก

ฑศพล  พรมรังสี 

 สอบครูกทมได้ที่ 1 วิชาเอกเทคโนฯ

ปิ่นประภาภรณ์ กุลสุวรรณ 

สอบครูกทมได้ที่ 1 วิชาเอกคอมพิวเตอร์

ธนัฐฐา  สว่างรักษ์

สอบครู กทม.ได้ที่ 1 วิชาเอก  ภาษาไทย

อัชริตา  ประสพสุข

สอบครู กทม.ลำดับที่ 2 วิชาเอกบรรณารักษ์

รูปภาพ

พัชรินทร์  ราชโส

ครูกทม.ที่ 4 เอกเทคโนฯ

รูปภาพ

หนึ่งฤทัย  มั่งเลอลักษณ์

ครูกทม.ที่ 5 เอกนาฏศิลป์

รูปภาพ

ศักดิ์ชัย  ประชุมแดง

ครูกทม.ที่ 5 เอกพละ

รูปภาพ 

อรณัฐ ศรีจันทร์

ครูกทม.ที่ 7 เอกพละ

ช่อเพชร  โยเหลา

ที่ 1 เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น  วิชาเอกวิทยาศาสตร์

ชมมณี  ทมโคตร

ที่ 2 เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น  วิชาเอกภาษาไทย

อลิศรา  อุทธสิงห์

ที่ 2 เอกสังคม อบจ ศรีสะเกษ

ธีรศักดิ์  เชื่อนันตา

ที่ 1 เทศบาลเมืองลำพูน วิชาเอกคอมพิวเตอร์

ศุภชัย  ตาสาย

ที่ 2 เอกอุตสาหกรรม สพม.41

ฐชาดา  ถิระโคตร

ที่ 2 เอกสังคม นครราชสีมา 3

ศิริชัย  ปี่นาค

ที่ 3 เอกฟิสิกส์ สพม.33

ภาคย์  ทองขาว

ที่ 3 เอกศิลปะ สพม.42

รูปภาพ : เอกคอมพิวเตอร์มาแล้วครับ........สอบได้ลำดับที่ 3

ผลงานติวสอบครูผู้ช่วย ทีมงานยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์และติวอีสานดอทคอม

ขอแสดงความยินดีกับน้องลภชัย พรมวิหาร เอกคอมพิวเตอร์ ลำดับที่ 3 สพป.ตาก 2 ผลผลิตติวสอบกับยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์และติวอีสานดอทคอม จุดติวสอบ นครสวรรค์ น้องเก่งมากๆครับแสดงความยินดีด้วยครับ

เว็บติวสอบครู WWW.SOBKRU.NET และ WWW.TEWESAN.COM
คุณภาพวัดกันที่ผลงาน

ลภชัย  พรมวิหาร

ที่ 3 เอกคอมฯ ตากเขต 2

จักรพงษ์  สุขสบาย

ที่ 4 เอกภาษาไทย สพม.41

รูปภาพ

พรหมเทพ  แสงสีดา

ที่ 5 คณิตศาสตร์ ตากเขต 2

ศุภกิจ  แดงสีดา

ที่ 6 เอกอุตสาหกรรม สพม.41

รูปภาพ

บังอร  จอกนาค

ที่ 6 เอกสังคม สพม 30

รูปภาพ

อัสรีย์  แวมะ

ที่ 7 เอกเทคโนฯ  สพป.กระบี่

รูปภาพ

อรุโนทัย ชาเสน

ที่ 8 เอกปฐมวัย ชุมพร2

รูปภาพ

ศิริพร  ศรีโยธา

ที่ 9 เอกคอมฯ ลพบุรีเขต 2

รูปภาพ

นัคพล จงมั่งคั่ง

ที่ 9 เอกดนตรี สุรินทร์เขต 3

รูปภาพ

มนทินาถ  คำทิพย์

ที่ 9 เอกคอมฯ สพป.ชุมพร2

รูปภาพ

อุไรพร  เศษวงศ์

ที่ 9 เอกคอมฯ สพม.17

รูปภาพ

ผ่องอำไพ  สลักเพชร

ที่ 7 เอกวิทย์ สพม.6

รูปภาพ

พัทธ์ธีรา  ศรีประสิทธิ์

ที่ 2 เอกอังกฤษ สพม.1

รูปภาพ

ธเนศ เจริญทรัพย์

ที่ 9 เอกอังกฤษ สพม.1

รูปภาพ

อมรรัตน์ โสภากุ

ที่ 6 เอกประถมฯชลบุรีเชต2

รูปภาพ

กชกร  เพิ่มพูน

ที่ 7 เอกคอมฯ สพป.กระบี่

รูปภาพ

อารุณี  โต๊ะเจ๊ะ

ที่5 เอกประถม นราธิวาส 3

รูปภาพ

อมรรัตน์  บุญเสนอ

ที่ 5 ปฐมวัย ศรีสะเกษเขต3

รูปภาพ

รุจิรา เลิศวรพงศ์ศักดิ์

ที่ 6 เอกอังกฤษ ประจวบฯ2

รูปภาพ

เกษฎาพร  วิเศษชาติ

ที่ 3 เอกอังกฤษ ประจวบฯ2

รูปภาพ

ปรัศนีย์  พ่อสาร

ที่ 5 เอกอังกฤษ ประจวบฯ2

รูปภาพ

ธนวรรณ  แน่นหนา

ที่ 9 เอกสังคม กาญจน์บุรี 3

รูปภาพ

สุรีรัตน์ แสงพรเลิศ

ที่ 5 เอกคอมฯ กาญจนบุรี 3

รูปภาพ

ธัชฌาธิณี  แสงทอง

ที่ 4 คณิตศาสตร์  สพม.9

รูปภาพ

มนธิชา  วงวิภาค

ที่ 9 เอกสังคม นครสวรรค์ 2

รูปภาพ

ธันย์ชนก  จันทะบุตร

ที่ 2 เอกวิทย์ฯ นครสวรรค์2

รูปภาพ

ชนัดดา สุนุสันต์

ที่ 9 เอกสังคม นครราชสีมา3

รูปภาพ

เอกธนวัฒน์ รัตนปัญญานันท์

ที่ 7 ภาษาไทย สพม.31

รูปภาพ

ทิพวรรณ  หวังดี

ที่ 6 เอกบัญชี สพม.4

รูปภาพ

หทันรัตน์  ทุมวงศ์

ที่ 6 สังคม อบจ.ศรีสะเกษ

รูปภาพ

จิรานุตม์  ถิ่นคำเชิด

ที่ 2 เอกเทคโนฯ อบจ.ศรีสะเกษ

 สถิติวันนี้

196 คน

 สถิติเมื่อวาน 270 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
5998 คน
93303 คน
889313 คน
เริ่มเมื่อ 2008-05-29


 สนใจจองติวโทรเลยจร้า

   093-3431678    084-5959145 

089-0308158    092-5050632

097-9897389    089-0954409

 

c040

 


 

       


  


 


สนใจจองติวสอบ  คลิ๊ก  ป้ายโปรแกรมติวสอบได้เลยครับ
 
ลูกศิษย์เราที่ 1 ปีนี้(ผลงานจริง)
น้องธีรศักดิ์ เชื้อนันตา  เอกคอมพิวเตอร์  ลำดับที่ 1  เทศบาลเมืองลำพูน
นางสาวช่อเพชร โยเหลา  วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ลำดับที่ 1 เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น

ลูกศิษย์เราที่ 1 ปีนี้(ผลงานจริง)
น้องนิชาภา เจริญรวย  เอกดนตรี ลำดับที่ 1 สพป ระยอง เขต 1
น้องแสงจันทร์ ศรีสุทธา  เอกปฐมวัย ลำดับที่ 1 สพป.เชียงรายเขต 3
น้องวราพร พิลึก   เอกปฐมวัย ลำดับที่ 1 สพป นครสวรรค์ เขต 2
 
ลูกศิษย์เราที่ 1 ปีนี้(ผลงานจริง)
น้องนัฎฐพล เชื้อชาติ  เอกคอมพิวเตอร์ ลำดับที่ 1 สพม 17
น้องปัทมา อุปชีวะ  เอกภาษาอังกฤษ ลำดับที่ 1 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
น้องกีรติ เปาริสาร  เอกนาฏศิลป์ ลำดับที่ 1 สพป ศรีสะเกษ เขต 3
 
 
ลูกศิษย์เราที่ 1 ปีนี้(ผลงานจริง)
ว่าที่ื ร.ต.ธนากร สมตัว  เอกคณิตศาสตร์ ลำดับที่ 1 สพป. อุบลราชธานีเขต 3 
น้องจุลดิฐ อุ่นหนองกุ่ง  เอกอุตสาหกรรมศิลป์ ลำดับที่ 1 สศศ.
น้องธีรพล ทรัพย์ทวี  เอกคณิตศาสตร์ ลำดับที่ 1 สพป เชียงใหม่เขต 5
 
 
ลูกศิษย์เราที่ 1 ปีนี้(ผลงานจริง)
น้องนรินทร์ ธุรธรรม  เอกปฐมวัย ลำดับที่ 1  สพป.เลยเขต 3
น้องศํนสนีย์ เนียมหอม เอกภาษาไทย ลำดับที่ 1 สพป.ปพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
น้องอุษณีย์ ลานรอบ เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ลำดับที่ 1 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
 
 
ลูกศิษย์เราที่ 1 ปีนี้(ผลงานจริง)
น้องปรัศนีย์ พ่อสาร  เอกภาษาอังกฤษ ลำดับที่ 1 สพป ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
น้องนาฎยา โกษาแสง เอกคอมพิวเตอร์ ลำดับที่ 1 สพป.กาญจนบุรี เขต 3
น้องณัฐพล ศรีสุข เอกวิทยาศาสตร์ ลำดับที่ 1 สพป.กาญจนบุรี เขต 3
 
 
ลูกศิษย์เราที่ 1 ปีนี้(ผลงานจริง)
น้องกาญจนาณัฐ หุ่นโพธิ์ เอกภาษาอังกฤษ ลำดับที่ 1 สพป.นครสวรรค์ เขต 2
น้องตรัย แกลงกระโทก  เอกภาษาอังกฤษ ลำดับที่ 1 สพป ตาก เขต 2
 น้องผานิด ศิลา เอกปฐมวัย ลำดับที่ 1 สพป.นครราชสีมา 3
 
 
ลูกศิษย์เราที่ 1 ปีนี้(ผลงานจริง)
น้องอาทิตย์ ชมชาติ   เอกภาษาไทย ลำดับที่ 1 สพป นครสวรรค์เขต 2
น้องภัทร เจริญกุล เอกคณิตศาสตร์ ลำดับที่ 1 สพป. กาญจนบุรี เขต 2
น้องวัชรินทร์ ระยับศรี ลำดับที่ 1 เอกคอมพิวเตอร์ สพป. ตาก เขต 2
 
 
ลูกศิษย์เราที่ 1 ปีนี้(ผลงานจริง)
น้องสุธาสินี กิจสุขสันต์ เอกภาษาอังกฤษ ลำดับที่ 1 สพม. 30 
น้องสุมารินทร์ คำชารี เอกปฐมวัย ลำดับที่ 1 สพป.ระนอง 
 
 
ลูกศิษย์เราที่ 1 ปีนี้(ผลงานจริง)
น้องฐิติมา มุ่งการนา เอกประถมศึกษา ลำดับที่ 1 สพป.ระนอง 
น้องธนาภรณ์ เงินเนตร์ เอกเคมี ลำดับที่ 1 สพม.42
 
 
ลูกศิษย์เราที่ 1 ปีนี้(ผลงานจริง)
น้องจุฑามณี ไชยสงคราม เอกนาฏศิลป์ ลำดับที่ 1 สพป.พังงา
น้องปรัศนีย์ เพิ่มไกรศรี เอกศิลปะ ลำดับที่ 1 สพป. ชุมพร เขต 2 
 

โทรหาเรา087-9897389

ข่าวการศึกษา

สนใจติวคลิ๊กที่แบนเนอร์โปรแกรมครับ

ดูโปรแกรมติวสอบครูผู้ช่วยด้านล่างครับ

บุคคลทั่วไปสามารถใช้งานเว็บบอร์ดได้ loginโดยใช้รหัสผ่าน : 1234

ขอความกรุณา  ใส่เบอร์โทรติดต่อทุกครั้งในการจองติว เพื่อประโยชน์ของท่าน

หลักสูตรนี้เน้นความชัวร์และคล่องในการทำข้อสอบ

PRE-TEST ก่อนลงสนามจริงทดสอบตนเองทุกวิชา

ผู้ผ่านการทดสอบลำดับที่ 1-3 มีรางวัล

ประเมินตนเองทุกวิชาว่าพร้อมสำหรับการสอบจริงในทุกเขตพื้นที่

 Dear Hataimada Dithaprawatได้โพสต์ไปยังชมรม พัฒนาครูไทยสวัสดีค่ะผอ.หนูกะเพื่อนๆได้มีโอกาสไปติวสอบที่นครปฐมค่ะรู้สึกได้รับความรู้มากๆๆเลยค่ะ..ยังไงหนูกะกลุ่มเพื่อนๆจะไปตามไปติวครอสติวมิดไนท์แฟนตาซีนะค่ะ..กราบขอบพระคุณมากๆๆเลยค่ะ..ยังไงหนูอยากได้ข้อมูลของเรื่องหลักสูตรสากลแล้วก้หลักสูตรอาเซียนที่ตอนนี้หลายๆๆโรงเรียนกำลังให้ความสนใจและกำลังทำอย่างมากค่ะ..ยังไงหนูรบกวนขอไฟล์ppt.ที่ท่านผอ.ติวด้วยนะค่ะพอดีมองไม่เห็นเลยค่ะซึ่งโต๊ะมันไกลมากค่ะ..รบกวนน่ะค่ะ...ปล.แล้วจะตามไปติวอีกนะค่ะกราบขอบพระคุณมากๆค่ะ...

Mew Arunee อาจารย์อยุธยาเรียกไม่ถึงหนูเลยค่ะ แต่ปีนี้สอบของการศึกษาพิเศษ ได้ลำดับที่7 เรียกไปแล้ว3 ค่ะ ลุ้นต่อไปว่าจะถึงหนูมั้ย

Aunyarat  Suntornchot  ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่ทำให้ประสบควสมสำเร็จ  ตอนนี้ผ่านครูผู้ช่วยแล้วคะ ขอบคุณนะคะ

Maneekarn Aoonon อาจารย์คะ หนูพึ่งสอบบรรจุภายในกรณีพิเศษ ได้แล้วแต่ดันมีพวกโกงข้อสอบมาทำเรื่องอีกเคีรยดมากเลยค่ะอาจารย์ว่าน่าจะต้องสอบใหม่ไหมคะ เครียดมากๆๆๆๆค่ะข้อสอบจะออกคล้ายๆกับที่หนูติวของอาจารย์เลยค่ะ

อรอนงค์  ชูธัญญะ : อรต้องขอขอบคุณอาจารย์อีกครั้งค่ะ  ที่ทำให้อรมีวันนี้   ก่อนมาติวต้องบอกเลยว่ามีความรู้ไม่มากแต่มาติวแล้วรู้เข้าใจมากขึ้น  อาจารย์คอยแนะนำทั้งเทคนิควิธีการทำข้อสอบ  และการกำหนดการอ่านหนังสือ  ทำให้เราเก่งขึ้นคล่องขึ้น ตอนนี้หนูบรรจุอยู่โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4  จ.ตาก  ชีวิตแฮบปี้ดีคะขอบคุณอาจารย์มากๆแล้วจะแนะนำน้องๆมาค่ะ

ธัญลักษณ์  ชำนิไกร :  ผอ.ยุทธพงษ์ชัยไม่ทำให้ผิดหวังเลย ปีแรกไม่แน่ใจเลยให้น้องสาวมาติวก่อนแล้วได้บรรจุ  จึงมั่นใจทีมอาจารย์มาก  จึงมาติวเองก็ประสบความสำเร็จตอนนี้ได้บรรจุแล้วทั้งสองคนครอบครัวดีใจมาก มาติวกับอาจารย์ได้วิธีทำข้อสอบให้ง่าย  มีกำลังใจและอาจารย์ยังแนะนำวิธีอ่านหนังสือ  ตามคำบอกอาจารย์มวยดีต้องมีค่าย แนะนำน้องๆค่ายนี้ของจริง

Santibhap นายปอย Buawatthana ขอบคุณที่แนะนำวิธีการต่างๆให้นะครับ เคยไปติวที่นครปฐม แต่ไม่มีสิทธิ์สอบ ปีที่แล้วมีสิทธิ์สอบก้อได้วิธีของท่านนี่แหละช่วยได้เยอะเลย

เพิ่มพูน  นนทิ : อาจารย์หนูสอบที่ สพป  กทม  ต้องขอบคุณอาจารย์มากอาจารย์ติวเข้าใจง่ายแล้วหนูไปสอบแล้วตรงมากบางส่วนที่อาจารย์สอนก็สามารถประยุคใช้ได้  ตอนนี้หนูไกล้จบปริญญาโทแล้วตามที่ ผอ.แนะนำ กะว่าจะสอบรองผู้อำนวยการก็คงได้ติวกับอาจารย์อีกเพราะหนูเชื่อมั่นในความสามารถถ่ายทอดของอาจารย์  และน้องที่หนูแนะนำไปติวกับอาจารย์ตอนนี้ก็บรรจจุแล้วนะค่ะที่สมุทรปราการเขต 2  อยากบอกว่าอาจารย์เก่งมากในการเทรนคนบรรจุเป็นครู

Kru Indyได้โพสต์ไปยังชมรม พัฒนาครูไทยขอชมหน่อยน่ะค่ะ ผอ.มาติวที่ จ.พิโลก สนุกดีค่ะ กันเอง ไม่เครียด เข้าใจในเนื้อหามากขึ้น ขอบคุณน่ะค่ะผอ.ที่เปิดติว

 

Pennapa Aimpunได้โพสต์ไปยังชมรม พัฒนาครูไทย ขอบคุณค่ะ อาจารย์ที่รับเเอด ติวเข้ม 2 วัน ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นเลยค่
ไอแอมอะ ทิชเชอร์ได้โพสต์ไปยังชมรม พัฒนาครูไทยกระจ่างขึ้นเยอะเลยคะทั้งสองวัน จะไปอ่านหนังสือเพิ่มนะคะ // วิชาเอกเจอกันคะอาจารย์ :)
 
กฤษกร ไชยจูได้โพสต์ไปยังชมรม พัฒนาครูไทยขอขอบคุณท่าน ผอ มากๆๆๆๆนะคับขอบคุณจากใจจริง ที่มาติวและเปิดตัวได้เริ่ดมากคับ เข้าใจเนื้อหามากขึ้นด้วยคับผม ยังไงผม นายกฤษกร ต้องขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านอีกสักคนด้วยนะคับ

ว่าที่คุณครูคนใหม่>:ดิฉันได้เข้ารับการติวจากท่าน ผอ. เมื่อวันหยุดที่ผ่านมา (จ.บุรีรัมย์) อยากจะรบกวนขอเอกสารที่ท่าน ผอ. ได้ให้ความรู้ไป เพื่อจะได้เพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่เข้าใจ นี้เป็นการติวครั้งที่ 2 คะ ครั้งแรกดิฉันติวกับ อาจารย์จิระ ครั้งที่สองก็กับ ท่าน ผอ. นี้หละคะ รู้สึกว่าครั้งนี้เข้าใจมากกว่าครั้งแรกอีกคะ และชอบตรงที่ ท่าน ผอ. พูดเพื่อให้ผู้ที่ติวมีแรงกระตุ้น (คนอื่นดิฉันไม่ทราบนะคะ) สำหรับดิฉันมันทำให้มีแรงที่จะผลักดันตัวเองว่ารอบนี้ต้องบรรจุให้ได้ เพราะที่ผ่านมามีชื่อทุกรอบคะแต่เรียกไม่เคยถึงซักที่ กรณีพิเศษที่ผ่านมาก็สอบเหมือนกันคะ ได้ลำดับที่ 9 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 คะ

Marisa Sasaได้โพสต์ไปยังชมรม พัฒนาครูไทย  วันนี้ไปติวที่แมนฮัตตั้น ปทุมธานี ชอบมากๆ เพราะสรุปเนื้อหาเข้าใจง่ายดีคะ 

พัชณี วงค์ธิมาได้โพสต์ไปยังชมรม พัฒนาครูไทย  2 วันที่ผ่านกับการติวกับอาจารย์ มีความรู้เพิ่ม และมีเทคนิคเพิ่มขึ้น จะตามไปติววิชาเอกที่พิดโลกนะคะ ขอบคุณคะ
 
Teerapon Suptaweeได้โพสต์ไปยังชมรม พัฒนาครูไทยได้ความรู้จากอาจารย์ทั้งสองท่านมากเลยครับ ติวที่โรงแรมเชียงไหม่ภูคำครับ ผมเอกคณิตศาสตร์ครับ

Suchat  Nadee  ขอบคุณครับผมสอบได้ไกลไปหน่อยที่ 40  ที่สระแก้ว เอกคอมพิวเตอร์ เอาความรู้ที่อาจารย์สอนไปติวให้เพื่อนและแฟน สอบติดหมดเลยครับ  และผมเข้าสอบพนักงานราชการได้ที่ 1 คะแนนชนะที่ 2 เยอะเลยจนกรรมการถามว่าไปติวที่ใหนมา ก็บอกว่าไปติวกะอาจารย์มา  ขอบคุณครับ  ติวที่นี่ไม่ผิดหวังครับ

จุฬาพร  แก้วพวง: ขอบคุณท่าน ผอ.ยุทธพงษ์ชัยและคณะเป็นอย่างสูงที่ทำให้มีวันนี้  ดิฉันบรรจุแล้วที่โรงเรียนซับม่วงวิทยาคม  สพม 7 ตามคำแนะนำของท่านตอนให้มาสอบ ไม่ผิดหวังค่ะที่มาติวกับอาจารย์  เทคนิคต่างๆที่ได้รับนำไปติวให้เพื่อนก็ยังสอบได้ที่ กทม ต้องขอขอบคุณอีกครั้งค่ะ

TiaNmeme Teddy Chairatได้โพสต์ไปยังชมรม พัฒนาครูไทย  ขอคุณอาจารย์ที่ช่วยติวความรู้ให้นะคะ ทำให้หนูเข้าใจขึ้นเยอะเลยคะ ดีกว่าอ่านหนังสือเองแบบไม่มีจุดหมาย มีประโยชน์จริงๆเลยนะคะ...ขอบคุณอีกครั้งจากใจจริงคะ^^
 

Godwithme Nunthaporn ผอ บรรยายดีมากเลยค่ะ ช่วยให้เข้าใจมากขึ้นเยอะเลย ขอบคุณมากนะคะ จะนำความรู้และเทคนิควิธีการอ่านที่ได้ไปใช้นะคะ

Aimily's Destinyได้โพสต์ไปยังชมรม พัฒนาครูไทย   ได้รับความรู้จากการอบรมที่เชียงใหม่ภูคำ จะ นำเทคนิคการช่วยจำ และเทคนิคการอ่านหนังสือไปใช้อย่างจริงจังค่ะ ขอบพระคุณอีกครั้งค่ะอาจารย์

ตรงตามหลักสูตรใหม่สำหรับการสอบครูผู้ช่วย ปี 56

บางส่วนกับความสำเร็จสอบครูผู้ช่วย

อันดับที่ 1 นางสาวปิยวดี  สุภกะ (คณิตศาสตร์)  บุรีรัมย์ เขต 4

อันดับที่ 1 นางสาวสุพรรณี  วารีแสงทิพย์ (คณิตศาสตร์)  สพม. 42

อันดับที่ 1 นางสาวจงจิต  รื่นภาคทรัพย์ (คณิตศาสตร์)สมุทรปราการ เขต 2

อันดับที่ 1 นางสาวพจนี  ปางเภา(ดนตรี)  กาญจนบุรี เขต 4

อันดับที่ 1 นางสาวเนตรทราย  กังวานพนิชย์(ศิลปะ)  สระแก้ว เขต 1

อันดับที่ 1 นายชัชพล  ศิริกุล(สังคมศึกษา)

อันดับที่ 1 นางสาวลดาวัลย์  บุญเลิศ(ปฐมวัย)

อันดับที่ 1 นางวรวลัญช์  โฉมสุข (วิทยาศาสตร์)  สระแก้ว  เขต 1

อันดับที่ 1 นางสาวศิริพร  สมบูรณ์ดี (ปฐมวัย) ปทุมธานี เขต 2

อันดับที่ 1 นางสาววิไลลักษณ์  ป้องญาติ (ปฐมวัย) นครราชสีมาเขต 5

อันดับที่ 2 นายเอกสิทธิ์  ทับทอง (ฟิสิกส์) สพม.38

อันดับที่ 2 นายจตุรงค์  การดำริ (ประถมศึกษา)

อันดับที่ 2 นายจงรักษ์  เหล่าลาภะ(อุตสาหกรรม) กาญจนบุรี  เขต 4

อันดับที่ 2 นายพิชิต  นามูลเพ็ง(ภาษาอังกฤษ)

อันดับที่ 3 ว่าที่ ร.ต. หญิงจุฑามาศ  ดอนสุวอ(คณิตศาสตร์) สพม 41

อันดับที่ 3 นายติณณดิษย์  เกาะสมุทร(ภาษาอังกฤษ) สพม.10

อันดับที่ 3  นางสาวแสงเดือน  จอนบำรุง(สังคมศึกษา)

อันดับที่ 3 นางวรัตถ์นันท์  ชมภูทิพย์(ประถมศึกษา)

อันดับที่ 3 นางรัสมี  แสนแก้ว(ภาษาอังกฤษ)

อันดับที่ 4 นางสาวแก้วตา  ม่วงวิเศษ (คอมพิวเตอร์) สพม.5

อันดับที่ 4 นางสาววรัศยา  ปรีชากุล(คอมพิวเตอร์)

อันดับที่ 4 นางสาวแสงเดือน  ชำนิไกร(วิทยาศาสตร์) สระแก้ว เขต 1

อันดับที่ 4 นางสาววิมล อยู่สถิตย์(ภาษาไทย)

อันดับที่ 4 นางปัทมาภรณ์  เดชขันธ์ (ปฐมวัย)

อันดับที่ 5 นางสาวจุรีพร  กรีทวี (คณิตศาสตร์) ประจวบคีรีขันธ์เขต 2

อันดับที่ 5 นางสาวอิสริยาภรณ์  ยี่ประชา (ภาษาอังกฤษ)

อันดับที่ 6 นางสาวจารุนิภา  ภู่สวัสดิ์ (นาฏศิลป์)  ราชบุรี เขต 1

อันดับที่ 6 นางสาววันจันทร์  สวัสดี (เคมี)

อันดับที่ 6 นางสาวจุฬาพร  แก้วพวง (พละศึกษา) สพม. 7

อันดับที่ 7 นางสาวกาหลง  เขียวแก้ว  (วิทยาศาสตร์) อยุธยา เขต 2

อันดับที่ 7 นางสาวณัฐชญา  บุญธรรม (วิทยาศาสตร์) ชลบุรี เขต 3

อันดับที่ 7 นางสาวอรุณี  สุขประเสริฐ (สุขศึกษา)ศูนย์การศึกษาพิเศษ

อันดับที่ 8 นายวุฒิพงษ์  ธุรทำ(พละศึกษา) สระแก้ว เขต 1

อันดับที่ 9 นางสาวษมานันท์  ประดิษฐ์วงศ์วาน(ปฐมวัย)

อันดับที่ 9 นางสาวเพิ่มพูน  นนทิ   กทม.

อันดับที่ 10 นางสาวกนกรัตน์  ฤทธิ์ไชยกูล(ภาษาอังกฤษ) ปทุมธานี เขต 1

อันดับที่ 10 นางสาวขนิษฐา  จำปาทอง(ปฐมวัย)     

อันดับที่ 11 นายประสงค์  สุขเอิบ(เอกภาษาอังกฤษ) สระบุรี เขต 2

อันดับที่ 13 นางสาวงามเนตร  ชินะตังกูล (ภาษาอังกฤษ)สพม. 5

อันดับที่ 13 นายอัสนี  นามชาลี  (พละศึกษา) สพม. 4

อันดับที่ 14 นางสาวจิณณพัต  ยายี (ภาษาไทย) ภูเก็ต

อันดับที่ 14 นางสาวอรุณี  สุขประเสริฐ (สุขศึกษา) อยุธยา เขต 1

อันดับที่ 14 นางสาวกฤษณา  น้อยนวล (ปฐมวัย) กำแพงเพชร เขต 2

อันดับที่ 14 นางสาวพรรัตน์  อุดมดี (ภาษาไทย) สพม.5 

 • ข่าวการศึกษากับครูไทย

   

   

   

   

  ข่าวชมรมพัฒนาครูไทย

  นี่คือผลงานของชมรมพัฒนาครูไทย ความภาคภูมิใจ ที่มีส่วนในความสำเร็จ เพียงบางส่วน ( เฉพาะ 10 อันดับแรก )

  สุราษฎร์ธานี เขต 3ผู้อำนวยการ อันดับที่ 1 นายสุเทพ บุญแก้ว อันดับที่ 2 นายวีรวัฒน์ ไสยรินทร์ อันดับที่ 3 นายพิทักษ์ ช้างกลาง อันดับที่ 4 นายเจริญ ขุนปักษี อันดับที่ 5 นางสาวจีรพันธ์ เกิดกุล อันดับที่ 8 นางสุทธิยา พาร์เมนเทียร์ อันดับที่ 9 นางเรณู สิทธิฤทธิ์รองผู้อำนวยการ อันดับที่ 2 นายสุเทพ รักษ์เกาะรุ้ง อันดับที่ 5นายอรรถพร อักษรนำ อันดับที่ 6 นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร อันดับที่ 9 นางสาวสุภัคศิริ นิลวงค์ อันดับที่ 10 นายอภิสิทธิ ตันติกานต์กุ,

  สุราษฎร์ธานี เขต 1ผู้อำนวยการ อันดับที่ 1 นางสุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ อันดับที่ 2 นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์ อันดับที่ 9 นายบัญญัติ พูลผลรองผู้อำนวยการ อันดับที่ 3 นายคมกฤษ ลิ่มสวัสดิ์ อันดับที่ 6 นางสุจิรา สุวรรณรักษ์ อันดับที่ 8 นางสาวอารีย์ มลไชย อันดับที่ 9 นายธงชัย หิมทอง

  สุราษฎร์ธานี เขต 2ผู้อำนวยการ  อันดับที่ รองผู้อำนวยการ อันดับที่ 1 นายอรรถพร  อักษรนำ

  ชุมพร เขต 1  ผู้อำนวยการ อันดับที่ 2 นายวิทยา  ทิพย์มงคล  อันดับที่ 3 นายสนอง ศิลปกุล  อันดับที่ 6 นายภูมิสถิตย์  ดวงฤทธิ์  อันดับที่ 10 นางอุไรวรรณ  สมตน

  ระนอง  ผู้อำนวยการ อันดับที่ 6 นางนิภา อุตรา  รองผู้อำนวยการ อันดับที่ 8 นายขวัญชัย ขอจ่วนเตี๋ยว

  กระบี่  ผู้อำนวยการ   อันดับที่ 4   อันดับที่ 5   อันดับที่ 6   อันดับที่ 10

  ตรัง เขต 1   ผู้อำนวยการ  อันดับที่ 1 นายวัชรินทร์  โตขาว

  ตรัง เขต 2  ผู้อำนวยการ อันดับที่ 2 นางฤทัย ช่วยหนู  อันดับที่ 5 นายวัชรินทร์  โตขาว

  นครศรีธรรมราช เขต 2  ผู้อำนวยการ อันดับที่ 4 นายนิกร ด้วงนุ่ม อันดับที่ 5 นายรณฤทธิ์ อริยพงษ์ อันดับที่ 7 นายทวีศักดิ์ บุญเมือง อันดับที่ 10 นายสุทิน บุษบา

  สระบุรี เขต 1  ผู้อำนวยการ อันดับที่ 1 นายสันต์ธวัช ศรีคำแท้  อันดับที่ 5 นางสาวจิราภรณ์ อินทร์พรหมรองผู้อำนวยการ อันดับที่ 3 นางปาหนัน บัวโฮม อันดับที่ 7 นายเอกรัฐ หลองทุ่ง อันดับที่ 9 นายมงกุฎ ป้อมไธสง อันดับที่ 10 นางสาวนพวรรณ ปามุทา

  สระบุรี เขต 2  ผู้อำนวยการ  อันดับที่ 2 จ.ส.อ.จิรัฏฐ์  ปิ่นงาม   อันดับ 4 นายวรการ  เอกเจริญ           รองผู้อำนวยการ  อันดับที่ 4 นางศิริลักษณ์  บุญสุวรรณ(รอบ2)  อันดับที่ 7 นายอนุสรณ์  ยุรยาตร์

  ปทุมธานี เขต 2  ผู้อำนวยการ อันดับที่ 7 นายบัณฑิต จันทบาล

  นครนายก   ผู้อำนวยการ     อันดับที่ 5 นางสาวรตนพร พนมพร รองผู้อำนวยการ  อันดับที่ 3  นายประจักษ์  เงางาม  

  สุโขทัย เขต 1  ผู้อำนวยการ      อันดับที่ 5 นายประสาน  โชติมน   รองผู้อำนวยการ  อันดับที่ 1 นายไพรัช  กลิ่นทับ   อันดับที่ 6 นายประยุทธ  ครุธแก้ว

  สุโขทัย เขต 2  ผู้อำนวยการ อันดับที่ 3 นายวีรศักดิ์ ย้อยสร้อยสุดรองผู้อำนวยการ อันดับที่ 1 นายไพรัช กลิ่นทับ อันดับที่ 4 นางหทัยรัตน์ เพชรจันทร์

  พิษณุโลก เขต 1 ผู้อำนวยกา    ร  อันดับ 6 นายสหชัยมงคล  หายหัตถี  รองผู้อำนวยการ อันดับ 8 นายสุพจน์  ต่อสุวรรณ์

  พิษณุโลก เขต 2  รองผู้อำนวยการ อันดับที่ 2 นางโสพิศ กาศสลุด อันดับที่ 4 นายบุญสืบ มะอิ

  พิษณุโลก เขต 3 ผู้อำนวยการ  อันดับที่ 10 นายสหมงคลชัย  หายหัตถี   รองผู้อำนวยการ อันดับที่ 2 นางพิมาศ  สายชุม อันดับที่ 3 นายบุญสืบ มะอิ  อันดับที่ 8 นางสาวพชรกมล  คำไวย์

  หนองบัวลำภู เขต 1 ผู้อำนวยการ  อันดับที่ 1

  หนองบัวลำภู เขต 2  รองผู้อำนวยการ  อันดับที่ 7 นางวัชรินทร์  นาคเกษม

  ขอนแก่น เขต 1  ผู้อำนวยการ  อันดับที่

  ขอนแก่นเขต 3  ผู้อำนวยการ อันดับที่ 8 นายทัศนะ เศรษฐภัคดี

  ขอนแก่น เขต 5  รองผู้อำนวยการ อันดับที่ 8 นายโกสินทร์ บุญมาก

  อยุธยา เขต 1  ผู้อำนวยการ  อันดับที่ 2 นายสุรศักดิ์ การุญ อันดับที่ 7ว่าที่ ร.ต.หญิงสายสวาท สุขวิชัยอันดับที่ 8 นายสมพร  เชื้อพันธ์  อันดับที่ 10 นางปราณ๊  กระทุ่มเขตต์รองผู้อำนวยการ  อันดับที่ 4 นายฉลองชัย  อรรถนิทธิ์  อันดับที่ 6 นายวสันต์  แคดี

  อยุธยาเขต 2  ผู้อำนวยการ อันดับที่ 1 นายสุรศักดิ์  การุญ อันดับที่ 7ว่าที่ ร.ต.หญิงสายสวาท สุขวิชัย

  ราชบุรี เขต 1  ผู้อำนวยการ อันดับที่ 2 นายบุญช่วย ความดี 

  ราชบุรี เขต 2  ผู้อำนวยการ  อันดับที่ 2 นายสมชาย  ครุฑใจกล้า

  นครสวรรค์ เขต 3  ผู้อำนวยการ อันดับที่ 5 นายอร่าม ใจการุณ

  การศึกษาพิเศษ  ผู้อำนวยการ  อันดับที่ 10 นายอมร  เผ่าเมือง

  จันทบุรี เขต 2  ผู้อำนวยการ  อันดับที่ 1  นายดำรงค์  ศรีอร่าม

  นครศรีธรรมราช เขต 3  ผู้อำนวยการ  อันดับที่ 3 นายนิกร  ด้วงนุ่ม  รองผู้อำนวยการ  อันดับที่ 1  นางสาวจิตติพร  หนูคง   อันดับที่ 2 นายอรุณ  รอดสันติกุล  อันดับที่ 5 นางธณัฐฐา  สยมภาค  อันดับที่ 10  นายมนต์ตรี  หนูขจร

  ยะลา เขต 1   ผู้อำนวยการ อันดับที่ 3  นางพู้ซิยะ  รักษ์ธรรม

  กาฬสินธุ์  เขต 1  รองผู้อำนวยการ  อันดับที่ 1  นายเกรียงไกร  ไชยโครต

  กาฬสินธุ์  เขต 2  ผู้อำนวยการ  อันดับที่ 5  นายองอาจ  วรวะไล  รองผู้อำนวยการ  อันดับที่ 4 นายมนต์ไชย  ไวมาตย์  อันดับที่ 9 นายธนา  กมลตรี

  กาฬสินธุ์  เขต 3รองผู้อำนวยการ  อันดับที่ 7  นายธนา  กมลตรี

  สระแก้ว เขต 1 ผู้อำนวยการ  อันดับที่ 4 นางหฤทัย  อมรเส่งเจริญ

  สระแก้วเขต 2  ผู้อำนวยการ  อันดับที่ 8

  ชลบุรี เขต 3  รองผู้อำนวยการ  อันดับที่  5  นายเกียรติศักดิ์  คำทอง    ผู้อำนวยการ  อันดับที่ 2 นางดารณี  กีรติปกรณ์  อันดับที่ 5 นางนิลุบล  ประดับกร  อันดับที่ 6 นางพัชนี  ทองแก้ว อันดับที่ 7 นายลิ้ม  สนทอง อันดับที่  8 นางสาวขนิฐา  สุทธิปรีชา อันดับที่ 9  อันดับที่ 10  นายปริญญา  สุธรรม

  นครราชสีมา เขต 3  ผู้อำนวยการ  อันดับที่ 1  นายสุพิชญ์  พรอยู่ศรี      อันดับที่ 2  นายพัฒนพงษ์  ชาซิโย   อันดับที่ 8 นายสมพร  ชัยดิษฐ์   อันดับที่ 10  นายเบ็ญจพล  แสงภารา

  นครราชสีมา เขต 4   รองผู้อำนวยการ  อันดับที่ 1 นางสาวณญาธวันด์  เกงขุนทด  อันดับที่ 4 นายศรศักดิ์  เพียรภูเขา    ผู้อำนวยการ  อันดับที่ 1 นางกฤษฎาภรณ์  มุ่งบุญ  อันดับที่ 2 นายสายันต์  เจริญพันธ์   อันดับที่ 9 นางสาวภัทรนิษฐ์  วงศ์บุญญฤทธิ์

  นครราชสีมา เขต 5    ผู้อำนวยการ  อันดับที่ 2 นางสาวภัทรนิษฐ์  วงศ์บุญญฤทธิ์  อันดับที่ 6 นายประสิทธิ์  โพธิ์นอก  อันดับที่ 8 นายไพทูรย์  สุภัทโรบล

  นครราชสีมาเขต 7  รองผู้อำนวบการ  อันดับที่ 4  อันดับที่ 6  อันดับที่ 8   ผู้อำนวยการ  อันดับที่ 3 นางกฤษฎาภรณ์  มุ่งบุญ   อันดับที่ 5 นายสมพร  ชัยดิษฐ์

  สุรินทร์ เขต 2   ผู้อำนวยการ  อันดับที่ 1 นายประจักษ์  สระแก้ว

  สุรินทร์  เขต 1  รองผู้อำนวยการ  อันดับที่ 5 นายปรัชญา  มีพรหมดี

  บุรีรัมย์ เขต 2   ผู้อำนวยการ  อันดับ 1 นายโกวิท  หาญสมบัติ  อันดับ 3 นายประวุธ  ภูทองแหลม อันดับ 6 นายสมบัติ  ทองโพธิ์ อันดับที่ 8 นางเบ็ญจวรรณ  อุไรรัตน์

  บุรีรัมย์ เขต 3   ผู้อำนวยการ  อันดับ 4 นายสมนึก  การเกษ  อันดับ 6 นายจำนงค์  กันรัมย์  อันดับ 7 นายธีรภาพ  นาราช

  บุรีรัมย์  เขต 4   ผู้อำนวยการ  อันดับ 1 นายสมบัติ  ทองโพธิ์    อันดับ   4  นายประวุธ  ภูทองแหลม   อันดับ 5  นางเบ็ญจวรรณ  อุไรรัตน์   อันดับ 6 นายโกวิท  หาญสมบัติ   อันดับ 8 นางสาวชูศรี  จวงจันทร์  อันดับที่ 10  นายสมอาจ  ธรรมสา   รองผู้อำนวยการ  อันดับที่ 2 นางจูเรียะ  ศรีทัพไทย

  แม่ฮ่องสอน เขต 2ผู้อำนวยการ อันดับ 4 นางยุวดี  เหล่าจิรานุวัฒน์

  หนองคาย เขต 1 รองผู้อำนวยการ  อันดับที่ 1 นายพงศกร  ทองจันทร์   อันดับที่ 5 นายอนุพูล  เทศาริทร์

  ลพบุรี เขต 1   ผู้อำนวยการ  อันดับที่ 7 นางสาวชวนพิศ  สุวรรณวงษ์  อันดับที่ 8 นางสิวลี  พูนไชย

  เราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ  จากประสบการณ์ติวสอบครูผู้ช่วย และผู้บริหารสถานศึกษา      ภาค ข ปี 2550  กว่า 300  ราย  ภาค ก ปี 2552  กว่า 2500 ราย ที่ประสบความสำเร็จ

  แล้วคุณจะรู้ว่าการติวสอบที่มีคุณภาพ  ไม่แพงอย่างที่คุณคิด

  มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับความสำเร็จกับเรา  ชมรมพัฒนาครูไทย

   

   

  ชมรมพัฒนาครูไทยมอบทุนการศึกษา

  1.นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สามมัคคี จ.สุราษฎร์ธานี    ทุนละ 1,000  จำนวน 3  ทุน  มูลค่า 3,000  บาท

  2.สนับสนุนสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  มูลค่า 4,000  บาท

  3.โรงเรียนในสังกัดศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาศูนย์ที่ 21  นครพนม  จำนวน 4 ทุน   มูลค่า 4,000  บาท

  4.สนับสนุนทุนการศึกษาโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี  ทุนละ 1,000  บาท จำนวน  2  ทุนมูลค่า 2,000 บาท

  5.สนับสนุนพัดลมตั้งพื้นโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี  จำนวน 2 ตัว  มูลค่า  3,800  บาท

  6.สนับสนุนทุนการศึกษาโรงเรียนกาญจนดิษฐ  จำนวน 1 ทุน  มูลค่า  1,500 บาท

  7.สนับสนุนทุนการศึกษาโรงเรียนไนเขตพื้นที่ภาคไต้ตอนบน  จำนวน 1  ทุน  มูลค่า  1,500 บาท

  สนทนาประสาสอบครู
  บุคคลทั่วไปสามารถใช้งานเว็บบอร์ดได้ loginโดยใช้รหัสผ่าน : 1234
  เข้าสู่กระดานสนทนาประสาสอบครูดูกระทู้ทั้งหมด(คลิ๊ก)
  คำถามที่ คำถาม โดย วันที่ถาม อ่าน ตอบ
  222 replica wallets wholesale dd kisssba 2014-07-19 05:34:05 1
  221 This specific design and style basic was first produced as 2014-06-11 15:11:54 7
  220 Your class features many merchants most worldwide ds 2014-06-11 15:11:05 3
  219 There were a moment while girls hid guiding asd 2014-06-11 15:10:07 1
  218 You'll find particular internet sites which have been focused sd 2014-06-11 15:03:48 4
  217 assessment every single style ahead of it can be available asd 2014-06-11 14:58:44 8
  216 exercise caution and wisdom before you buy sdhero 2014-05-19 14:06:33 4
  215 completed to true major standards. The scenarios and bracelets sdiio 2014-05-19 14:06:02 2
  214 They should be honest that they are in fact selling sdaaq 2014-05-19 14:05:33 3
  213 pertaining to folks to cover 1st clothing sdhhi 2014-05-19 14:05:09 18
  212 Wall plug On-line taking into consideration Many of us sdbbt 2014-05-19 14:04:40 49
  211 ติวสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ จุดที่ 6 วันที่ 28-29 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมแมนฮัตตั้นนวนคร จ.ปทุมธานี 2014-05-11 00:01:28 142 1
  210 ติวสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ จุดที่ 5 วันที่ 21-22 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมดิไอยรา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2014-05-10 23:57:31 51 6
  209 ติวสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ. จุดที่ 4 วันที่ 14-15 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมไพลิน อ.เมือง จ.พิษณุโลก 2014-05-10 23:53:43 61 1
  208 ติวสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ จุดที่ 3 วันที่ 7-8 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น 2014-05-10 23:49:51 85 7
  207 ติวสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ จุดที่ 2 วันที่ 31 พ.ค.-1 มิ.ย. 57 ณ โรงแรมแมนฮัตตั้นนวนคร จ.ปทุมธานี 2014-05-10 23:46:08 60
  206 ติวสอบครูผู้ช่วยกรณพิเศษ จุดที่ 1 วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเวล อ.เมือง จ.นครปฐม 2014-05-10 23:41:49 667
  205 ติวสอบครู กทม.จุดที่ 6 วันที่ 28-29 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมแมนฮัตตั้นนวนคร จ.ปทุมธานี ติว 2014-05-11 00:02:33 41
  204 ติวสอบครู กทม. จุดที่ 5 วันที่ 21-22 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมดิไอยรา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ติว 2014-05-10 23:27:41 15 1
  203 ติวสอบครู กทม. จุดที่ 4 วันที่ 14-15 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมไพลิน อ.เมือง จ.พิษณุโลก ติว 2014-05-10 23:21:40 20 1
  202 ติวสอบครูกทม. จุดที่ 2 วันที่ 31 พ.ค.-1 มิ.ย. 57 ณ โรงแรมแมนฮัตตั้นนวนคร จ.ปทุมธานี ติว 2014-05-10 23:17:50 34 3
  [ ตั้งกระทู้ใหม่ | จํานวนคำถามทั้งหมด]
   
 •  

   

   

   

   

  กาญจนาณัฐ  หุ่นโพธิ์

  ที่ 1 เอกอังกฤษ นครสวรรค์ 2

  จุลดิฐ  อุ่นหนองกุ่ง

  ที่ 1 เอกอุตสาหกรรม สศศ

  ธีรพล  ทรัพย์ทวี

  ที่ 1 คณิตศาสตร์ เชียงใหม่ 5

  ธนาภรณ์  เงินเนตร

  ที่ 1 เอกเคมี สพม. 42

  นรินทร์ ธุรธรรม

  ที่ 1 เอกปฐมวัย  เลยเขต 3

  อุษณีย์  ลานรอบ

  ที่ 1 เอกวิทย์ ประจวบ 2

  แสงจันทร์  ศรีสุทธา

  ที่ 1 เอกปฐมวัย เชียงราย 3

  ภัทร  เจริญกุล

  ที่ 1คณิตศาสตร์ กาญจน์บุรี 2

  ตรัย  แกลงกระโทก

  ที่ 1 เอกอังกฤษ ตาก เขต 2

  อาทิตย์  ชมชาติ

  ที่ 1 เอกภาไทย นครสวรรค์2

  ปภัสสรา  ธรรมปาน

  ที่ 3 เอกภาษาอังกฤษ สพม30

  วรเชษฐ์  ไชยสงค์

  ที่ 2 เอกสังคม สพม.30

  กรรณิการ์  ละออง

  ที่ 2 เอกสังคม ลพบุรี 2

  ภาพรรณ  สีปาน

  ที่ 3 เอกสังคม ลพบุรี 2

  อนุสรณ์  ช่ออังชัน

  ที่ 2 เอกคอมฯ กาญจน์ 3

  พิไลวรรณ  ทองมาก

  ที่ 2 เอกเคมี สพม.1

  นภาพร  ชูทอง

  ที่ 3 เอกคอมฯ ลพบุรี 2

  รัตนาวดี  ประดิษฐผล

  ที่ 4 เอกนาฏศิลป์ นครสวรรค์2

  แสงเดือน  สิริสอ

  ที่ 4 เอกบรรณารักษ์ สพม.9

  นวรรณ  ไชยบุญ

  ที่ 4 เอกวิทย์  สพป.บึงกาฬ

  รูปภาพ

  นลินรัตน์  จันทร์น้อย

  ที่ 4 เอกบัญชี สพม.4

  รูปภาพ

  ปัทวรรณ จำปาทอง

  ที่ 6 เอกเคมี สพม.42

  รูปภาพ

  ธนากร  ราชาเดช

  ที่ 3 ภาษาไทย สพม.30

  รูปภาพ

  ชลลดา  ชิงจันทร์

  ที่ 9 ชีววิทยา สพม.31

  อดุลย์  หลักชัย

  ที่ 1 ฟิสิกส์  สพม 29
   

  หลักสูตรแกนกลาง
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน
  พุทธศักราช ๒๕๕๑
    


  Powered by AIWEB